Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

anketa

aktualizováno 
* 1. Podle čeho by se měl člověk rozhodovat při výběru pojišťovny, pokud chce sjednat pojistku na svůj majetek? Jaké jsou signály, že je pojišťovna solidní, a naopak?

* 2. V čem se podle vás pojišťovny nejvíce liší? Máte s nějakou vyloženě špatné zkušenosti?

* 3. Na co by si člověk měl dát při uzavírání smlouvy pozor, kde nejčastěji vznikají možná nedorozumění s pojišťovnou, když dojde ke škodní události? Mnozí pamatují záplavy na Moravě a spory o to, zda se na ně pojištění vztahuje, či ne.

* 4. Můžete uvést příklad nějaké záludnosti, se kterou jste se setkali ve vaší praxi vy?

Radim Dohnal, Jablonec nad Nisou

* 1. Tak jako v celém finančním sektoru, i v případě pojišťoven je základním ukazatelem rating (hodnocení kvality finančních ústavů speciálními agenturami pozn. redakce) a struktura akcionářů, respektive průhledná informace o tom, kdo pojišťovnu vlastní. Rating si zatím v České republice však nechalo udělat velmi málo pojišťoven, takže je v tomto ohledu málo údajů. Spolehlivým signálem solidnosti je rychlost a spokojenost s vyplácením škod - lze zjistit například na základě zkušeností známých. Třeba v případě Pojišťovny Morava se již rok a půl před uvalením nucené správy mezi lidmi vědělo, že nevyplácí škody.

* 2. Pokud jde o pojištění domácnosti, domu či dílny, bývají velké rozdíly v rozsahu rizik již pojištěných v základní variantě. Někde jsou například pojištěny peníze do 3 tisíc korun a jinde do 15 tisíc korun. Rozdíly bývají i v požadovaném zabezpečení majetku a sankcích, pokud tato ochrana chybí. Dnes již všechny pojišťovny vyplácejí plnění velmi rychle. Pokud se případ vleče déle než rok, je nejspíše vina na straně pojištěného. Vyplatí se ptát agenta na různé varianty a chtít je ukázat napsané v pojistných podmínkách.

* 3. Je nutno rozlišit záplavu, kdy voda vteče do objektu a stojí nějakou dobu, a povodeň, kdy voda proudí objektem nebo kolem. Pokud vím, problém je v tom, že některé pojišťovny nepojišťují ani jedno z uvedených rizik. Povodeň i záplava patří do skupiny sdruženého živlu, jehož pojištění je asi o dvacet procent dražší než požár+výbuch+pád stromu, letadla. A tak si mnoho lidí myslelo, že ušetří, když si tato rizika nepojistí. Obecně tu opět platí, že je třeba ptát se na možné alternativy a nechat si je ukázat ve smlouvě nebo podmínkách.

* 4. Pojištěným se z důvodu storna provize nezdůrazňuje možnost vypovědět pojištění každý rok k výročí uzavření a oni si pak myslí, že musí platit do konce pojištěné doby. Nezdůrazňuje se výše spoluúčasti i to, že se pojištění nevztahuje na věci k výkonu povolání nebo na cizí věci. Zamlčují se požadavky na zabezpečení bytu nebo starožitností. Asi největší záludností je podpojištění. To nastane, pokud je hodnota pojištěných věcí v době pojistné události nižší než pojistná částka. Může k tomu dojít například, pokud pojistka platí deset let a klient mezitím nakoupil nové věci. Také je dobré pojistnou částku navýšit o deset procent, aby inflace a modernizace bytu nepřinesly popsané zklamání, pokud dojde ke škodě. Nejdříve by si tedy měl klient vybrat pojišťovny, se kterými chce vůbec komunikovat, a pak si nechat udělat alespoň od tří detailní návrh pojištění na míru nic obecného, ale podle současné a předpokládané situace v domácnosti v budoucnu.

Jaroslav Kocián, Brno

* 1. Domnívám se, že klient by se měl při výběru pojišťovny pro majetkové pojištění řídit nikoli podle ceny, ale především podle nabídky pro jednotlivé skupiny majetku, rozsahem limitů pojištění, dělením na rizikové skupiny, zda je možno pojistit věci na novou cenu či časovou a podobně. Dalším bodem je i samotný pojišťovací poradce. Solidní pojišťovna trvá na určitém imagi, poradce musí být vybaven aktuálními materiály. Byl bych opatrný v případě poradce, který tvrdí, že nic není problém. U pojištění bytu bych se zeptal, zda mé současné zabezpečení bytu je dostatečné pro výši majetku, který chci pojistit. Pokud poradce uzavře pojistku, aniž upozorní na podmínky pojišťovny týkající se zabezpečení, je špatný. Množství agentů dnes zajímá především výše smlouvy, a proto doporučují vyšší hranici plnění, i když vědí, že například na 800 tisíc korun musí být byt opatřen dvěma bezpečnostními zámky a uzamykatelnými okny. Správný poradce by měl upozornit, že v případě drahých předmětů by měla být pořízena i fotodokumentace.

* 2. Většina pojišťoven se v produktech v zásadě příliš neliší. Důležitá je však skladba jednotlivých produktů, například jaká je možnost rozšíření pojistné ochrany třeba o odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě. Některé pojišťovny ji mají jako standardní součást pojištění majetku a některé tuto důležitou věc nabízejí v samostatné smlouvě. Proto je dobré vyžádat nabídku od několika pojišťoven a důkladně porovnat.

* 3. Zde bych opět upozornil na pojistné podmínky a smluvní ujednání, kde jsou i významy jednotlivých pojmů.

* 4. Setkal jsem se se "záludným" případem krádeže jízdního kola umístěného v zádveří panelového domu, od kterého má klíče jen poškozená rodina. Dle výsledku šetření pachatel pomocí páčidla roztáhl kovovou konstrukci a otevřel si bez mechanického poškození zámku. Nedošlo tedy k překonání překážky. Pojišťovna dále měla výhrady k tomu, že ani samotné kolo nebylo uzamčeno a uloženo na místě, které je k tomu určeno, tedy v kolárně s kočárkárnou. Klient proto žádné peníze nedostal.

Čestmír Irovský, Brno

* 1. Důležitá je vlastnická struktura pojišťovny - akcionáři - banky. Velké nadnárodní pojišťovny a zajišťovny dávají klientům jistou záruku serióznosti a stability. Důležitý je také servis, krytí rizik živelního pojištění, dostupnost likvidace a cena, tedy pojistné. I zde platí baťovské heslo - nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné pojištění, tedy to, že za levnou pojistkou se většinou skrývají nějaké komplikace, či dokonce omezení při pojistném plnění. Je důležité, aby si klient nechal zpracovat nabídky od několika pojišťovacích ústavů, nechal si je vysvětlit a pak zvolil tu nejlepší nabídku.

* 2. Prvních deset pojišťoven, tak jak pořadí zpracovala Česká asociace pojištění dle přijatého pojistného, se liší pouze v drobných detailech pojistných smluv a pak ve výši pojistného.

* 3. Nekorektní pojišťovací agent při uzavírání pojistné smlouvy podává neúplné či dokonce zkreslené informace, nevysvětlí a nezeptá se pojištěného na rizika, která chce pojistit. Neupozorní ho, aby si řádně pročetl smluvní ujednání, a tlačí klienta k rychlému uzavření smlouvy.

* 4. Ano, klient neměl správné informace a nepročetl si pojistné podmínky a při plnění se divil, že mu bylo odepřeno plnění. Klient může totiž do dvou měsíců od uzavření smlouvy, kdy zjistí nějakou nesrovnalost, smlouvu vypovědět.

Gustav Vacek, Plzeň

* 1. Rozhodování Uvedu příklad, jak lze hodnotit a vybírat pojištění nemovitosti: Pojištění je na novou hodnotu (pojišťovna vyplatí částku na znovupořízení věci bez odpočtu amortizace). Vyšší pojistná částka, vyšší spoluúčast. Nemovitost 12m x 15m, tři podlaží, obestavěný prostor 12 x 15 x 7,5 = 1350 kubických metrů. Chci ji pojistit na požár, výbuch úder blesku, pád letadla. Nabídky mezi kterými se mám rozhodnout:

Pojišťovna A: pojištění na částku 1 milion korun (více prý najednou neshoří), pojištění na novou hodnotu, limit plnění časová hodnota, spoluúčast 1000 korun, pojistné 1000 korun.

Pojišťovna B: pojištění na částku 1,5 milionu korun, pojištění na časovou cenu, spoluúčast 1000 korun, pojistné 600 korun.

Pojišťovna C: pojištění na částku 2 miliony korun na novou hodnotu, spoluúčast 1000 korun, pojistné 1200 korun.

Pojišťovna D: pojištění na částku 5,4 milionu korun, spoluúčast 20 tisíc korun, pojistné 2500 korun, pojištění na novou hodnotu.

Oslovím pojišťovacího makléře. Bohužel, velmi často se stává, že práce "pojišťovacího makléře" spočívá v seřazení pojistného podle velikosti a v určení nejnižší hodnoty. A teď realita: Poptáním ve stavebních firmách lze celkem jednoduše zjistit, že cena 4000 Kč za kubický metr obestavěného prostoru je reálná. Náklady na znovupořízení tedy činí 4000 x 1350 = 5,4 milionu. Nechť je časová hodnota 1,5 milionu korun. Závady

Pojišťovna A: je podpojištěno, pojistná částka je nižší než pojistná hodnota. Pojišťovna provede krácení v poměru 1 milion/5,4 milionu korun. Limit plnění není vhodný (ale zde se ani neuplatní). Používá se pouze tam, kde je vysoká pojistná částka a zároveň pravděpodobnost totální škody malá. Příklad: Jednota se 100 prodejnami (na 100 různých místech pojištění) v celkové hodnotě 1 miliarda korun si sjedná limit plnění například 100 milionu korun (dvojnásobek hodnoty nejdražšího supermarketu).

Pojišťovna B: je pojištěno na časovou hodnotu, to znamená, že pojišťovna provede krácení v poměru amortizace (tedy 5,4) Plnění je shodou okolností stejné jako u pojišťovny A, avšak pojistné je o 67 procent vyšší.

Pojišťovna C: je podpojištěno v poměru 2/5,4.

Pojišťovna D: bez výhrad. Nezřídka se stává, že pojistník přistoupí na nabídku pod písmeny A - C jenom proto, že pojistitel "umí" připojistit i elektromotory bez bližší specifikace nebo horské kolo ve špatně zajištěném sklepě.

* 2. Ano, je to naše práce a zároveň předmět obchodního tajemství, takže nic konkrétního. Přesto za zmínku stojí: - všechny pojišťovny se honosí tím, že provedou pojistné plnění do 15 dnů po skončení šetření. Tím pouze konstatují povinnost vyplývající z § 797 odstavec 3 občanského zákoníku. Doba do skončení šetření však může trvat léta, a někdy i trvá; - podle stejného paragrafu je pojistitel povinen poskytnout přiměřenou zálohu. Zákon neříká, kolik ani do kdy - čehož se hodně využívá. Vylepšení přináší zákon 168/1999 o povinném ručení - zde se hradí škoda již prokázaná; - v bodě 1 jsem se rozepsal pro jednoduchost pouze o rizicích pojištění majetku. I v tomto směru existuje spousta záludností. Například: pád letadla... Na dům spadlo rogalo a značně ho poškodilo. Pojišťovna prohlásila, že rogalo není letadlo, a nic nezaplatila. A co helikoptéra, je letadlo? Reakce pojišťovny jsou zajímavé.

* 3. Asi se mnou budete souhlasit, že rada, "pořádně si přečíst smlouvu a pojistné podmínky a na všechno nejasné se zeptat" běžného klienta pojišťovny spíše rozčilí, než poučí. Příklad: zkuste zavolat do běžné filiálky pojišťovny v okresním městě a zeptejte se, jaký je rozdíl mezi záplavou a vodovodními škodami. Jsou to dvě jasně definovaná rizika v každých pojistných podmínkách a podle odpovědí si udělejte sami představu o tom, jak asi dopadne odpověď na všechno nejasné. Pojišťovny někdy nabízejí pojištění povodně na zlomkové pojištění (zlomek celé pojistné částky, například 1/10). Jak to dopadne v případě totální škody, je celkem zřejmé. Ještě humornější případ nastane, když na otázku: Jsem pojištěn proti záplavě? dostanete odpověď "ano". Poněkud se zapomene dodat, že s limitem plnění pět tisíc korun! Tento případ se stal při pojištění nemovitosti s pojistnou částkou více než 100 milionů korun.

* 4. Nejhezčí záludnost se mi zdá v pojistných podmínkách jedné nejmenované pojišťovny, kde se praví, že pojišťovna může provést krácení pojistného plnění v poměru, v jakém je doba vzniku pojistné události k celkové době sjednání pojistné smlouvy. Příklad: jste pojištěn na jeden rok, pátý den se vám stane pojistná událost. Pojišťovna pak může provést krácení pojistného plnění v poměru 5/365, tedy výsledné plnění zkrátí o více než 98 procent.

Srovnání výsledného plnění pojišťoven podle výše skutečné škody (nákladů na opravu)

Výše škody Pojišťovna A Pojišťovna B Pojišťovna C Pojišťovna D

400 000 73 074 73 074 147 148 380 000
1 400 000 258 259 258 259 517 518 1 380 000
2 400 000 443 444 443 444 887 888 2 380 000
3 400 000 628 629 628 629 1 258 259 3 380 000
4 400 000 813 814 813 814 1 628 629 4 380 000
5 400 000 999 000 999 000 1 998 999 5 380 000
Autor:
Hlavní zprávy

Další z rubriky

Šéf Pražské plynárenské Pavel Janeček
Ani elektřina, ani plyn. Budoucností jsou spalovací motory, říká plynárník

Neuplyne týden, aniž by nějaký významný politik neohlásil přechod k elektromobilitě. O konci spalovacích motorů se stále častěji mluví i v automobilkách. Ale...  celý článek

Lidé se snaží ušetřit za kouření, do cigaret balí doutníkový tabák
Tabák v „doutníkovém balení“ je levnější, stát na daních tratí stamiliony

Levné kouření láká a stát přichází o spotřební daň. Rozdíly ve zdanění tabáku v různých formách jsou i několikanásobné. Na trhu jsou například k mání doutníky,...  celý článek

Majitel skupiny KKCG Karel Komárek
Ropný magnát Komárek rozšiřuje IT stopu KKCG. Koupil 70 procent AutoContu

Skupina KKCG podnikatele Karla Komárka koupila 70procentní podíl v předním českém dodavateli informačních technologií AutoCont. Firma o tom informovala ve...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.