Česká ekonomika ve 20. století

  13:57aktualizováno  13:57
- Blížící se konec roku je vhodnou příležitostí pro ohlédnutí se zpět. Týká se to i české ekonomiky v tomto století. Přinášíme proto stručné ohlédnutí za nejvýznamnějšími událostmi od roku 1900 do roku 1999. Na její vývoj měla negativní vliv první světová válka, následovalo poválečné období rozkvětu, které násilně ukončila další světová válka. Ještě ani pořádně nezačala poválečná obnoba a přišel nástup komunistické diktatury se svým státním nařizováním. Posledních deset let probíhá snaha o obnovení tržního řádu a vstup mezi vyspělé země, která by měla být zakončena přijetím společné evropské měny euro.
1900 - Korunová měna začala platit jako výhradní platidlo.

1914 - Na většinu životních potřeb byl zaveden přídělový systém, vláda začala vypisovat válečné půjčky.

1917 - V důsledku hospodářského rozvratu Rakousko-Uherska propukaly hladové a protidrahotní demonstrace a stávky.

1919 - Staré rakousko-uherské bankovky byly okolkovány a byla zavedena koruna československá. Majiteli byla přitom vrácena jen polovina bankovek, druhá byla zadržena jako nucená státní půjčka. Měnová reforma, která zabrzdila inflaci, byla připravena ministrem financí Aloisem Rašínem.
- Byl přijat zákon o pozemkové reformě (tzv. záborový zákon).

1920 - Národní shromáždění schválilo projekt o válečných půjčkách, který měl sanovat československé peněžnictví.

1923 - Na ministra financí Aloise Rašína byl spáchán atentát, na jehož následky zemřel.

1924 - Bylo přijato sedm tzv. bankovních zákonů, které sloužily k sanaci bank.

1925 - V platnost vstoupil tzv. gentský systém podpory v nezaměstnanosti, který přenášel rozhodování na odbory.

1926 - Činnost zahájila Národní banka československá jako základní orgán měnové správy a ústřední cedulová banka ČSR.

1929 - Československá měna přešla ke zlaté měně; zlatý obsah koruny byl určen 44,58 mg ryzího zlata.

1930 - ČSR zasáhla světová hospodářská krize, která začala 24. října 1929 krachem na newyorské burze.

1932 - Diplomacie ČSR se podílela na plánu francouzské vlády O hospodářském sblížení střední Evropy (tzv. Tordieův plán).
- Na Mostecku proběhla velká stávka horníků, která byla největším sociálním konfliktem v období hospodářské krize.

1933 - Byl vydán kartelový zákon, který garantoval kartelům právní ochranu.
- Národohospodář Karel Engliš (od roku 1934 guvernér Národní banky) zveřejnil návrh na zavedení dovozních příplatků.

1934 - Vláda provedla první devalvaci koruny.

1936 - Vláda provedla druhou devalvaci koruny.

1939 - V protektorátě byly zavedeny lístky na potraviny.

1945 - Byl schválen Košický vládní program, který obsahoval 16 kapitol týkajících se mimo jiné i hospodářských otázek.
- Prezident republiky Edvard Beneš vydal dekret o konfiskaci a rozdělení pozemkového majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů. Dále byly vydány tzv. osídlovací dekret, dekret o všeobecné pracovní povinnosti a dekrety o znárodnění dolů, bank, pojišťoven, hutí a závodů. Dekretem byla rovněž zavedena nová československá koruna.
- Proběhla měnová reforma.

1946 - Prozatímní národní shromáždění (NS) přijalo ústavní zákon, kterým byly Benešovy dekrety prohlášeny za zákony.
- Byly vyhlášeny první národní podniky.

1947 - S heslem "Půda patří těm, kdo na ní pracují" byl vyhlášen tzv. Hradecký program.
- Československá vláda odvolala svou účast na pařížské konferenci, která se zabývala Marshallovým plánem.
- Vláda zamítla komunistický návrh na zavedení tzv. milionářské dávky.

1948 - NS schválilo zemědělské zákony vytyčené v tzv. Hradeckém programu; šlo zejména o vyvlastnění půdy nad 50 ha.
- Parlament přijal sérii znárodňovacích zákonů, které se týkaly více než pěti tisíc podniků.
- Parlament schválil první pětiletku (1949-1953).

1949 - Československo se stalo zakládajícím členem Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP); zrušena v roce 1991.
- NS přijalo zákon o jednotných zemědělských družstvech.

1950 - Ustavena byla Státní banka československá.

1951 - Na zasedání ÚV KSČ rozhodlo vedení opustit koncepci pětiletky a vytyčit strategii preference těžkého průmyslu.
- Byla schválena tzv. akce 77 tisíc, tj. převedení 77.500 úředníků do výroby.

1953 - NS schválilo měnovou reformu a zavedení jednotného trhu (zrušen lístkový systém).

1955 - ÚV KSČ přijal směrnici k zahájení "druhé vlny" kolektivizace zemědělství.

1957 - Proběhla reforma národního pojištění, byla stanovena hranice důchodového věku 60 let (u mužů) a 55 let (u žen).

1958 - Dostavila se krize centralistického systému řízení.

1959 - V Brně se konal I. mezinárodní strojírenský veletrh.
- V Moskvě byla podepsána dohoda mezi vládami SSSR, Maďarska, NDR, Polska a Československa o stavbě ropovodu Družba.

1964 - V Moskvě byla podepsána dohoda o výstavbě plynovodu ze SSSR do Československa.

1967 - ÚV KSČ zablokoval opatření mířící k přechodu od centralisticko-byrokratického řízení k decentralizovanému plánovitému řízení; ekonomická reforma byla pozastavena.

1969 - Místo ústředně vypracovaného plánu se začal zavádět systém smluv mezi podniky a státem o roční výrobě.

1972 - Federální shromáždění (FS) schválilo zavedení novomanželské půjčky.

1974 - Do provozu byl uveden první úsek pražského metra.

1985 - V jaderné elektrárně Dukovany byl spuštěn první blok; druhý byl do provozu uveden v roce 1986.

1987 - Zveřejněny byly Zásady přebudování hospodářského mechanismu v ČSSR, které měly vést k přestavbě v ekonomice.

1989 - Na schůzi FS bylo oznámeno nové pojetí centrálního plánování a řízení.

1990 - FS přijalo zákony o zrovnoprávnění všech forem vlastnictví, o akciových společnostech, o individuálním podnikání fyzických osob a o státním podniku.
- Byla podepsána dohoda mezi Evropským společenstvím a ČSFR o obchodu a hospodářské spolupráci.
- ČSFR, Maďarsko a Polsko podepsaly dohodu s Evropským sdružením volného obchodu (ESVO).
- Federální shromáždění schválilo scénář radikální ekonomické reformy.
- ČSFR byla opět přijata za člena Mezinárodního měnového fondu a Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj.
- Federální shromáždění schválilo zákon o zmírnění následků majetkových křivd (restituční zákon).
- Byla provedena devalvace obchodního kursu koruny vůči dolaru (24 Kčs/1 USD) a vůči dalším volně směnitelným měnám
- Senát amerického Kongresu schválil poskytnutí doložky nejvyšších výhod ČSFR.

1991 - V ČSFR byla zavedena volná tvorba cen.
- Prvními aukcemi byla zahájena tzv. malá privatizace.
- Federální shromáždění přijalo zákon o velké privatizaci, rovněž zahájena.
- Federální shromáždění přijalo tzv. transformační zákon.

1992 - Začala první vlna kupónové privatizace.
- FS schválilo ústavní zákon o dělení majetku federace.

1993 - Československá měna se rozdělila na měny národní, bankovky byly okolkovány, začala platit koruna česká.
- V platnost vstoupila dohoda o volném obchodu mezi ČR, SR, Maďarskem a Polskem.
- Začal platit zákon o bankrotech.

1994 - Delegace ČR, SR, Maďarska a Polska podepsaly deklaraci Středoevropské dohody o volném obchodu (CEFTA) na dobu pěti let.
- Uzavřeno bylo poslední (šesté) kolo druhé vlny kupónové privatizace.

1995 - Poslanecká sněmovna schválila nový devizový zákon.
- Česká koruna se stala volně směnitelnou měnou.
- V Paříži byla podepsána dohoda o vstupu ČR do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

1996 - ČR zahájila tříleté funkční období v Hospodářské a sociální radě OSN.
- Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě, čeští emigranti tak mohli požádat o svůj majetek.
- Poslanecká sněmovna přijala zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. zákon proti praní špinavých peněz).
- Byl zahájen provoz ropovodu z německého Ingolstadtu do Česka.

1997 - Po měnové krizi koruny schválila vláda Korekci hospodářské politiky (tzv. první balíček opatření).
- Na druhém balíčku (Stabilizačním a ozdravném programu) se dohodli předsedové ODS, KDU-ČSL a ODA.

1998 - Vláda uzavřela stabilizační program pro malé a střední banky, vedený ČNB a vyhlášený v roce 1996.
- Vláda přijala usnesení, které jí umožňovalo provádět personální změny ve firmách s účastí státu. Schválila i podmínky, za nichž lze zahájit prošetřování sporných privatizačních kauz (akce čisté ruce).

1999 - ČNB nastavila poměr české měny k nové jednotné evropské měně - euru.
- Vláda rozhodla o vzniku a.s. Revitalizační agentury jako realizátoru programu revitalizace českého průmyslu.
- Vláda rozhodla ve prospěch dostavby jaderné elektrárny Temelín.
- Převážně kriticky vyznělo hodnocení ČR v pravidelné zprávě o pokroku za uplynulý rok, kterou zveřejnila Evropská komise.
- Předsedové české a slovenské vlády Miloš Zeman a Mikuláš
Dzurinda podepsali mezistátní smlouvu, která uzavře téměř sedm let trvající spory o nerozdělený majetek po bývalé federaci.
Autor:

Nejčtenější

Kvůli kolapsu D1 ministerstvo zvažuje zakázat kamiony v levém pruhu

Odstavené kamiony blokovaly dálnici D1 poblíž obce Jiřice mezi Humpolcem a...

Ministr dopravy Dan Ťok viní z kolapsu dopravy na dálnici D1 především řidiče kamionů a dokonce ve spolupráci s policií...

Brněnský šinkanzen naráží na soláry, SŽDC neuhlídala ochranu rychlostní trati

Vysokorychlostní vlak Šinkanzen přijíždí na nádraží v Tokiu (duben 2016)

Správci železnic objevili při přípravě jednoho ze tří pilotních úseků vysokorychlostních tratí problémy s plánovanou...

ŘSD zkontrolovalo problematický úsek D1. O víkendu tu nebyl jediný dělník

Odstavené kamiony blokovaly dálnici D1 poblíž obce Jiřice mezi Humpolcem a...

Zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zkontrolovali problematický úsek dálnice D1 u Humpolce, kde měla firma...

Stavbaři z problémového úseku D1 odstoupili od smlouvy s ŘSD

Silničáři a stavbaři se snaží zprovoznit všechny pruhy v kritickém úsek dálnice...

Firmy, které opravují nejdelší modernizovaný úsek dálnice D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, podle očekávání...

Problémový úsek D1 se rozšíří o jeden pruh, dokončí ho jiná firma

Kolony D1

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) kvůli zpoždění prací na opravovaném úseku D1 mezi Humpolcem na 90. kilometru a...

Další z rubriky

Aukce unikátních láhví Pilsner Urquell vynesla rekordních 2 759 988 korun

Láhve zdobí i skleněná pečeť kvality Pilsner Urquell.

Tradiční vánoční charitativní aukce na portálu iDNES.cz vynesla dva a tři čtvrtě milionu korun pro handicapované....

Na trhu s knihami se točí miliardy. Nakladatelé se spojují, aby obstáli

Ilustrační snímek

Ještě rok poté, co druhé největší nakladatelství Euromedia Group a jednička mezi knižními sítěmi Luxor oznámily...

Zloději oberou řetězce o desítky milionů ročně, způsoby kradení se mění

Ilustrační snímek

Rozšiřování samoobslužných pokladen a dalších moderních technologií inspiruje zloděje k novým nápadům, jak okrádat...

Najdete na iDNES.cz