Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jak se zdaňuje...

aktualizováno 
osvobozeny od daně, pokud nejsou součástí obchodního majetku firmy a zároveň jestliže doba mezi nabytím a prodejem je delší než jeden rok - zdaňuje se kladný rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou, když někdo koupí například automobil za 150 000 korun a prodá za 200 000 korun, zdaňuje 50 000 korun

* prodej movitých věcí, například elektroniky

- osvobozen od daní, pokud není součástí obchodního majetku firmy

* příjmy z pronájmu nemovitostí

- daň se platí a daňové přiznání se podává na formuláři B
- výjimkou je příjem do čtyř tisíc korun za rok, které má majitel nemovitosti jako jediný vedlejší příjem
- v případě nemovitosti patřící manželům se příjmy zdaňují u jednoho z nich
- od příjmů lze odečíst náklady buď v prokázané výši, a to zejména na opravy a údržbu, odpisy a pojištění nemovitosti, nebo paušálně ve výši 20 procent

* příjmy z prodeje nemovitostí

- příjem z prodeje bytu nebo obytného domu nejvýše se dvěma byty včetně souvisících pozemků se nedaní, pokud nemovitost prodávající vlastní, bydlí tu alespoň dva roky, není obchodním majetkem
- příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, například garáží či chat, se nedaní, pokud doba mezi jejich nabytím a prodejem přesáhne dobu pěti let a nemovitost není obchodním majetkem
- zdaňuje se kladný rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou

* odstupné za uvolnění bytu

- odstupné je osvobozeno od daně v případě, že je prodávající použil nebo do roka použije k získání nového bydlení.
osvobozeny od daně, pokud nejsou součástí obchodního majetku firmy a zároveň jestliže doba mezi nabytím a prodejem je delší než jeden rok - zdaňuje se kladný rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou, když někdo koupí například automobil za 150 000 korun a prodá za 200 000 korun, zdaňuje 50 000 korun

* prodej movitých věcí, například elektroniky

- osvobozen od daní, pokud není součástí obchodního majetku firmy

* příjmy z pronájmu nemovitostí

- daň se platí a daňové přiznání se podává na formuláři B
- výjimkou je příjem do čtyř tisíc korun za rok, které má majitel nemovitosti jako jediný vedlejší příjem
- v případě nemovitosti patřící manželům se příjmy zdaňují u jednoho z nich
- od příjmů lze odečíst náklady buď v prokázané výši, a to zejména na opravy a údržbu, odpisy a pojištění nemovitosti, nebo paušálně ve výši 20 procent

* příjmy z prodeje nemovitostí

- příjem z prodeje bytu nebo obytného domu nejvýše se dvěma byty včetně souvisících pozemků se nedaní, pokud nemovitost prodávající vlastní, bydlí tu alespoň dva roky, není obchodním majetkem
- příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, například garáží či chat, se nedaní, pokud doba mezi jejich nabytím a prodejem přesáhne dobu pěti let a nemovitost není obchodním majetkem
- zdaňuje se kladný rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou

* odstupné za uvolnění bytu

- odstupné je osvobozeno od daně v případě, že je prodávající použil nebo do roka použije k získání nového bydlení. Přijetí odstupného oznámí správci daně do konce roku, ve kterém je přijal.

* příležitostný prodej zeleniny či ovoce ze zahrady

- příležitostné služby, pronájem movitých věcí
- daňové přiznání se podává na formuláři B a daň se platí, pokud příjmy přesáhnou deset tisíc korun za rok
- sociální a zdravotní pojištění se neplatí

* výhry v loteriích, sázkách a podobných hrách a v reklamních soutěžích

- daň se neplatí, pokud je hra schválena ministerstvem financí
- výhry například v televizních vědomostních soutěžích se zdaňují srážkovou daní 20 procent, pokud přesáhnou 10 000 korun

* honoráře

- do 3 tisíc korun za měsíc od jednoho plátce se daní u zdroje (příjemce získá "čistý" honorář) 10 procenty, v ostatních případech se zahrnují do základu daně
- platí se zdravotní pojištění, sociální ne
- zdravotní pojištění lze v následujícím roce odečíst od základu daně

* úroky z bankovních vkladů a vkladových listů na jméno

- daň 15 procent odvádí banka, střadatel dostane čistý výnos

* úroky z vkladů na stavební spoření

- osvobozeny od daně

* vkladové listy "na doručitele", podíly na zisku společnosti s ručením omezeným, podíly na zisku u tichého společníka, komanditisty, člena družstva

- daň 15 procent odvádí firma, příjemce zisku dostane čistý výnos

* cenné papíry

- výnosy z prodeje: kladný rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou se započítává do základu daně z příjmů*
- úroky, dividendy: daň 15 procent odvádí banka nebo společnost

Poznámka: * s výjimkou dluhopisů a zaměstnaneckých akcií za zákonem stanovených podmínek

* daň se neplatí

- ze zisku z prodeje cenných papírů vydaných v souvislosti s rehabilitacemi podle zvláštních předpisů, z prvního prodeje cenných papírů získaných kuponovou privatizací ani při prodeji, který následuje více než šest měsíců po získání cenného papíru

- z úroků z hypotečních zástavních listů a ze státních dluhopisů vydaných v souvislosti s rehabilitacemi

Co lze odečíst od základu daně

34 920 korun na poplatníka
21 600 korun na vyživované dítě
43 200 korun, je-li dítě držitelem průkazky ZTP-P
19 884 korun na manželku (manžela), jejíž příjmy nepřesáhly za rok 34 920 korun
39 768 korun, je-li manželka (manžel) držitelkou průkazky ZTP-P
6 540 korun, pokud poplatník pobírá částečný invalidní důchod
13 080 korun, pokud poplatník pobírá plný invalidní důchod
45 780 korun v případě, že je poplatník držitelem průkazky ZTP-P
10 464 korun, pokud se poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo výcvikem

* dary na dobročinné účely, nejméně 2 procenta ze základu daně nebo alespoň 1000 korun, nejvýše 10 procent ze základu daně

* bezpříspěvkové darování krve, zajeden odběr 2000 korun

* úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru na základě potvrzení z banky v maximální celkové výši 300 000 korun

* platbu příspěvků na penzijní připojištění v maximální výši 12 000 korun

Výdaje uplatněné paušálně procentem z příjmů činí

* 20 procent z příjmů z pronájmu nemovitostí

* 25 procent z příjmů ze živnosti, z jiného podnikání a z nezávislého povolání, příjmů znalců a tlumočníků

* 30 procent z příjmů z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně autorských a jim podobných práv, příjmy z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem

* 50 procent z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství

* v paušálních výdajích jsou zahrnuty veškeré výdaje kromě sociálního a zdravotního pojistného

* v paušálních výdajích k příjmům z pronájmu jsou zahrnuty veškeré výdaje včetně pojistného

Jak vysoké pojistné se platí?

* zdravotní pojišťovně:

Kolik? 13,5 procenta z vyměřovacího základu

Dokdy? Platí se zálohově, doplatek musí být zaplacen do osmi dnů po podání daňového přiznání finančnímu úřadu

* správě sociálního zabezpečení:

Kolik? 34 procent včetně nemocenské nebo 29,6 procenta bez nemocenské z vyměřovacího základu

Dokdy? Platí se zálohově, doplatek musí být zaplacen do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání finančnímu úřadu (to znamená do 30. 4. bez daňového poradce nebo do 30. 7. s daňovým poradcem)

Poznámka: Platí pro samostatné podnikatele včetně nezávislých povolání - lékaři, advokáti, daňoví poradci, sportovci apod.

Sazba daně z příjmů fyzických osob

Základ daně (Kč) daň

0-102 000 15 %
102 000-204 000 15 300 + 20 % ze základu přesahujícího 102 000 Kč
204 000-312 000 35 700 Kč + 25 % ze základu přesahujícího 204 000 Kč
312 000 a více 62 700 Kč + 32 % ze základu přesahujícího 312 000 Kč

Pramen: zákon o daních z příjmů

Kdo podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

* ten, kdo vykazuje daňovou ztrátu
* má roční zdanitelné příjmy vyšší než 10 tisíc korun
* zaměstnanec, jenom pokud

- měl v průběhu roku alespoň jednoho zaměstnavatele, který za něj odváděl zálohy na daň, a nepodepsal u něho prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti
- má navíc jiné příjmy než ze zaměstnání a ty jsou vyšší než 4 tisíce korun za rok (vyjma příjmů osvobozených od daně a daněných zvláštní sazbou daně)
- vždy, pokud uplatňuje odpočet za zaplacené úroky z hypotečního úvěru

Zálohy ano, či ne?

Poplatník, který za rok 2000 zaplatí daň z příjmu nižší než 30 000 korun, nemusí se o zálohy na příští daňové období starat. Ostatní ano - zálohové období začíná první den po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za uplynulé období a končí poslední den lhůty pro podání daňového přiznání na další období. Kdo zaplatí na dani více než 30 000 korun a méně než 150 000 korun, platí zálohu na daň ve dvou splátkách. Pokud zaplacená daň z příjmu přesáhla 150 000 korun, je potřeba platit čtvrtletní zálohy.

Skutečné výdaje, nebo paušál?

Každý, kdo podniká nebo provozuje jiné samostatné výdělečné činnosti, má možnost snížit daňový základ skutečně prokazatelnými výdaji, nebo je uplatnit paušálně stanoveným procentem z příjmů. Oba způsoby mají přitom své výhody - ten, komu není blízké účetnictví a jeho výdaje nejsou vysoké, by měl zvolit paušální, jednodušší způsob evidence výdajů. Naopak tomu, kdo při svém podnikání například hodně cestuje vlastním autem, se vyplatí sledovat skutečné výdaje. Jeho daně pak budou určitě nižší, než kdyby volil paušální snížení daňového základu.

Jaká je pokuta za zpoždění?

Když člověk zapomene podat daňové přiznání včas, může mu finanční úřad udělit pokutu ve výši až deseti procent z vyměřené daně. Pokud není zaplacena daň včas, následují také sankce. Za každý den prodlení se platí penále 0,1 procenta z nedoplatku daně. Tak to trvá do pětistého dne prodlení. Po něm se penále stanovuje podle diskontní sazby ČNB. Daňové přiznání je potřeba odevzdat a také zaplatit daň do 2. dubna (protože 31. 3. je v sobotu). V případě využití služeb daňového poradce, které musí poplatník oznámit finančnímu úřadu do 2. dubna, se termín posouvá na 2. července (protože 30. 6. je v sobotu). Rozhoduje datum podle razítka z pošty, podatelny finančního úřadu a v případě poukázání nedoplatku daně z účtu bezhotovostním způsobem datum odepsání částky z účtu klienta.
Autor:
Hlavní zprávy

Další z rubriky

Majitel skupiny KKCG Karel Komárek
Ropný magnát Komárek rozšiřuje IT stopu KKCG. Koupil 70 procent AutoContu

Skupina KKCG podnikatele Karla Komárka koupila 70procentní podíl v předním českém dodavateli informačních technologií AutoCont. Firma o tom informovala ve...  celý článek

Ilustrační foto.
Chudoba či sociální vyloučení? V Česku hrozí nejméně ze všech zemí EU

Česká republika byla loni ve srovnání s ostatními 27 státy Evropské unie zemí s nejnižším procentem chudoby a sociálního vyloučení. Společně s Finskem, Dánskem...  celý článek

Na trh vstupuje další stravenka, digitální Benefitka.
E-stravenka Benefitka chce rozbít trh s poukazy. Restaurace nic nestojí

Na trh zaměstnaneckých benefitů ve středu vstoupil nový hráč. Nadnárodní společnost Neeco nabídla elektronickou stravenku, v podobě platební karty. S tou lze...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.