Novou motivací pro klienty penzijních fondů jsou daňové úlevy

  11:49aktualizováno  11:49
- Řada lidí, kteří se chystají k uzavření smlouvy s penzijním fondem, má v současné době příležitost si vybrat ze dvou možností uzavřít smlouvu podle starých penzijních plánů nebo počkat na nové podmínky. Před rozhodnutím, zda začít spořit podle nového plánu nebo pokračovat ve starém, budou i dosavadní klienti penzijních fondů. Do konce roku nebo nejpozději na počátku příštího by je měly penzijní fondy informovat o chystaných změnách. Současně jim nabídnou možnost podepsat dodatek k původní smlouvě, kterým by současný klient, pokud ho podepíše, přistoupil na podmínky nového penzijního plánu.
Před rozhodnutím, zda začít spořit podle nového plánu nebo pokračovat ve starém, budou i dosavadní klienti penzijních fondů. Do konce roku nebo nejpozději na počátku příštího by je měly penzijní fondy informovat o chystaných změnách.

Současně jim nabídnou možnost podepsat dodatek k původní smlouvě, kterým by současný klient, pokud ho podepíše, přistoupil na podmínky nového penzijního plánu. V žádném případě to není jeho povinnost a je na jeho vlastní úvaze, co je výhodnější.

Nový zákon a s ním nové penzijní plány přinášejí řadu výhod, téměř všechny - včetně daňových - však budou platit i pro současné pojištěnce v případě, že budou i nadále spořit podle původních smluv.

U starobních penzí se mění podmínky
Řada lidí okolo padesátky a starších doposud využívala připojištění jako výhodné krátkodobé spoření. Nové plány tuto možnost výrazně omezují. Rozhodující změnou a určitým znevýhodněním penzijního připojištění je prodloužení doby spoření pro přiznání nároku na starobní penzi.

V budoucnu bude nutné spořit nejméně šedesát měsíců a o výplatu důchodu bude možné požádat nejdříve po dosažení věku 60 let. Tyto hranice nemohou fondy ve svých plánech, které se nyní schvalují na ministerstvu financí, snížit. Naopak mohou stanovit věk vyšší nebo výplatu penze vázat na přiznání starobního důchodu od státu.

Dosud byla minimální věková hranice 50 let a povinná doba placení příspěvků se v praxi pohybovala od jednoho do pěti let. Podle nového zákona se také klient nemá možnost rozhodnout, zda bude chtít vyplácet starobní penzi doživotně nebo jen po určitou dobu, třeba deseti let.

Možnosti bude mít v podstatě dvě - nechat si vyplatit celou částku naráz nebo ji čerpat jako důchod po částech až do konce života. Pak se v případě druhé varianty může stát, že své naspořené peníze ani zdaleka nestačí utratit - pokud zemře brzy poté, co mu začala být starobní penze vyplácena. Naopak pokud je člověk v dobré kondici, má šanci dostat ve formě doživotní starobní penze větší balík peněz, než si našetřil.

Zpřísňují se nároky na pozůstalostní penzi
Určitou pojistkou proti ztrátě naspořených peněz pro případ časného úmrtí může být sjednání pozůstalostní penze. Tato penze musí být dohodnuta předem ve smlouvě. Zákon nestanovuje pro její výplatu striktní pravidla, proto se jednotlivé fondy v nabídce této penze nejvíce liší.

Doposud například většina penzijních plánů slibovala výplatu této penze pozůstalým v případě úmrtí účastníka, který spořil alespoň jeden rok. Podle nového zákona je tato podmínka prodloužena minimálně na tři roky. Při uzavírání smlouvy o výplatě doživotní starobní penze je vhodné sjednat si takzvanou zaručenou dobu výplaty, například pět let.

Pokud účastník zemře dříve, například již po třech letech vyplácení penze, fond bude platit stejnou částku po zbývající dobu - tedy dva roky - osobám určeným ve smlouvě. I zde však platí, že nic není zadarmo. Čím velkorysejší bude člověk vůči svým příbuzným při sjednání pozůstalostní penze,tím méně dostane ve formě důchodu sám.

Peníze by měly být uloženy bezpečněji
Penzijní fondy jsou sice považovány za jeden z nejbezpečnějších způsobů uložení peněz, ovšem třeba příklad Bankovního penzijního fondu ukázal, že i ony mohou zkrachovat. Zákon proto posílil například pravomoci ministerstva financí - to může dát podnět k odvolání orgánů penzijního fondu.

Ministerstvo má také možnost ověřit v případě pochybností o solventnosti fondu jeho způsobilost krýt nároky klientů. Zvyšuje se i základní jmění penzijních fondů - nejpozději do poloviny příštího by mělo činit minimálně 50 milionů korun oproti dosavadním 20 milionům. Klienti by měli mít k dispozici také víc informací o tom, jak fond hospodaří. Fond bude muset nejméně dvakrát do roka zveřejnit kam a v jaké výši investoval.

Podmínky nároku na penzi podle starých smluv

Penzijní fond   Do kdy lze uzavřít     Starobní         Invalidní          Pozůstalostní
                           smlouvu podle    (věk / počet  (počet měsíců    (počet měsíců
                  původních podmínek*        měsíců         placení       placení příspěvků)
                                                         placení           přísp. /
                                                       příspěvků)    typ invalidity)

Allianz - Živnobanka 31.12.1999      50 / 60             60 / P                 24
České pojišťovny odmítl sdělit           50 / 60            60 / P                 12
                                            žena 55 / 36, muž         60 / 36
Českomoravský 31.1. 2000             50 / 36             12 / P                   12
Generali - Creditanstalt 31. 12. 1999 50 / 48            60 / P                   48
Komerční banky 31. 12. 1999          50 / 36             36 / P i Č             36
Koruna 31.12. 1999                        50 / 12             60 / P i Č              12
Průmyslový 31.12. 1999                  50 / 12             12 / P i Č              12
Spořitelní 31.3. 2000                        50 / 12             12 / P i Č             12
Vojenský otevřený 31.12.1999 50 / 48, 60 / 24,       36 / P i Č             36
                                                       70 / 12
Všeobecný vzájemný 31.12.1999     50 / 36**         12 / P                   12
Winterthur 30.11.1999                     50 / 60             12 / P                   12

Poznámka: jednotlivé fondy mohou stanovit pro vznik nároku na pozůstalostní penzi další podmínky; P - přiznání plného invalidního důchodu, Č - přiznání částečného invalidního důchodu; * jedná se o očekávané datum pokud ministerstvo financí schválí nový penzijní plán; ** jen u penze vyplácenou na dobu určitou, u doživotní 60 let věku a 36 měsíčních příspěvků


Kolik peněz dostane klient spořící celou dobu podle staré smlouvy

Spoří let, Průměrný roční výnos (%)1), Odbytné2),  Jednorázové vyrovnání 3), Doživotní penze u muže od 50 let věku 4), Doživotní penze u ženy od 50 let  věku 4), Doživotní penze u muže od 60 let věku 4), Doživotní penze u ženy od 60 let věku 4)
Měsíční úložka 300 Kč
2       45,4         7 497       10 467       53         47         69         58
5        19,1      19 996      27 003      137       122       177      151
10      11,6      44 770       59 782       306       271      394       336
20        8,2     114 301     151 784      785      697     1 009     861

Měsíční úložka 500 Kč
2        35,8      12 495        16 207       82       73        106       90
5       15,9        33 327        42 085     214    190      277       236
10      10,1      74 617        93 382     478      424      616      525
20        7,5      190 501      237 355     1 227   1 090   1 578   1 347

Měsíční úložka 1 000 Kč
2        20,9        24 989       28 702       146       129       188      160
5        10,8        66 653        75 412        384       340       496      422
10       7,8       149 235       167 999        860      763     1 109      945
20       6,4       381 002      427 856    2 212   1 965       2 844   2 428

Kolik peněz dostane klient, který rok spořil podle staré smlouvy a příští rok přistoupí na novou

Spoří let, Průměrný roční výnos (%)1), Odbytné2),  Jednorázové vyrovnání 3), Doživotní penze u muže od 50 let věku 4), Doživotní penze u ženy od 50 let  věku 4), Doživotní penze u muže od 60 let věku 4), Doživotní penze u ženy od 60 let věku 4)
Měsíční úložka 300 Kč
2        45,4       7 497              podle nového zákona nelze
5        20,6      19 996      27 913    podle nového zákona nelze        183      156
10      12,5      44 770      62 490     podle nového zákona nelze      412      351
20       8,7       114 301    159 521    podle nového zákona nelze     1 060     905

Měsíční úložka 500 Kč
2         35,8     12 495                podle nového zákona nelze
5         17,1       33 327     43 223    podle nového zákona nelze       284    242
10       10,9       74 617     96 767    podle nového zákona nelze         639     544
20        7,9      190 501   247 027    podle nového zákona nelze     1 642   1 402

Měsíční úložka 1 000 Kč
2         20,9    24 989              podle nového zákona nelze
5         11,4     66 653    76 549    podle nového zákona nelze           503        428
10       8,2      149 235   171 384     podle nového zákona nelze       1 131      964
20      6,7       381 002   437 528    podle nového zákona nelze     2 908       2 483

Poznámka: všechny částky jsou po zdanění - předpokládají se stejné daně jako nyní, předpokládané zhodnocení fondem 5 procent ročně, úložky počátkem každého měsíce, není sjednána pozůstalostní penze 1) celkový výnos přepočtený na roční průměr; 2) odbytné se vyplácí například při předčasném výběru, neobsahuje státní příspěvky a jejich zhodnocení, v tabulce je uvažována výplata odbytného těsně před vypršením sjednané doby; 3) jednorázové vyrovnání se vyplácí při splnění podmínek pro výplatu místo pravidelné penze, včetně státních příspěvků a jejich zhodnocení; 4) výše čisté penze, daní se průběžně až při výplatě
Výpočty: Asociace penzijních fondů


Daňové úlevy pro nové i staré smlouvy

ZAMĚSTNANEC
* Možnost až dvanáctitisícového odpočtu od základu daně z příjmu bude dostupná pro všechny,kteří si sami spoří částku vyšší než pět set korun. Vklad nad tuto hranici si budou moci poplatníci odečíst od daňového základu a to po skončení roku najednou.

Příklad:
Člověk, který měsíčně ukládá tisíc korun, bude mít z vlastních prostředků na konci roku uloženo dvanáct tisíc. Od této částky odečte šest tisíc, které byly zvýhodněny státním příspěvkem, a o zbytek, rovněž šest tisíc,si sníží svůj daňový základ.

* Pokud zaměstnanci na penzijní připojištění přispívá firma, bude od příštího roku osvobozena od daně z příjmu až do výše pěti procent ze zaměstnancova vyměřovacího základu na sociální pojištění. U většiny pracovníků je přitom jejich vyměřovací základ roven jejich hrubému měsíčnímu příjmu.

Příklad: Člověk, který si vydělá deset tisíc měsíčně, se může těšit z nezdaněného příspěvku od zaměstnavatele až do výše pět set korun měsíčně.

FIRMA
* Příspěvek pracovníkovi na penzi bude až do výše tří procent z jeho vyměřovacího základu daňově uznatelným nákladem.


Nejdůležitější změny v penzijním připojištění

* tři nové daňové úlevy od roku 2000:

- odpočet od základu daně pro klienty, kteří spoří více než 500 korun měsíčně, maximální odečet od základu daně je 12 000 korun za rok

- zaměstnanec nebude platit daň z příjmu z příspěvku od zaměstnavatele až do pěti procent z hrubého platu

- příspěvek zaměstnavatele bude daňově uznatelným nákladem

* pouze u nových smluv prodloužení poskytování zvýšeného státního příspěvku po celou dobu spoření

* nebude poskytován státní příspěvek na vklady zaměstnavatele

* odložení výplaty starobní penze do dosažení 60 let věku (dosud 50) a stanovení minimální doby spoření na 60 měsíců

* stanovení minimální doby spoření na 36 měsíců pro přiznání pozůstalostní a invalidní penze

* posílením státního dozoru nad penzijními fondy se zvyšuje bezpečnost penzijního připojištění

* klienti budou mít více informací o hospodaření penzijního fondu

Pramen: penzijní fondy a Asociace penzijních fondů
Autor:


Nejčtenější

Výplach na americké burze se přelévá do celého světa, do Česka také

Ilustrační snímek

Akcie ve Spojených státech zaznamenaly ve středu nejprudší denní propad za několik měsíců. Pokles cen zasáhl hlavně...

Všichni chtěli spot ve stylu Air Bank, říká autor. Nově opisuje E.ON

Reklama na služby E.ON.

Jedni říkají, že jde o „vykrádačku“, jiní to tak nevidí. Spotů, které se inspirovaly populárními krátkými reklamami Air...Šátek za tisíc dolarů vypadá jako ženské přirození, značka Fendi sklidila výsměch

Růžovou šálu Touch of Fur vyrábí italská módní značka Fendi

Italská značka luxusního oblečení Fendi pobavila svým kožešinovým šátkem mnohé uživatele sociálních sítí. Zejména jeho...

Mladí chtějí žít na dluh a mít hned to, na co rodiče šetřili, říká bankéř

Šéf Sberbank Edin Karabeg

Mileniálové si půjčují a jsou častěji ochotni jít do rizika než jejich rodiče, myslí si šéf české pobočky Sberbank Edin...

Aero představilo nový letoun L-39NG za účasti vládní špičky

Nová stíhačka L-39NG na oficiálním představení Aera Vodochody

Na pátečním „roll-outu“ společnost Aero Vodochody poprvé představila finální podobu nového letounu L-39NG. Letoun by...

Další z rubriky

OBRAZEM: Lenost přeje plastům. Podívejte se, co najdete v obchodech

Do plastových obalů se řízky balí i jednotlivě.

Proč je maso zabalené v plastu, je zřejmé. U mnoha jiných výrobků však jeho použití vzbuzuje pochybnosti. Do plastů se...

Masaryk, Beneš a další. Dvacetikoruny se mění, ozdobí je státníci

Mince hodnoty 20 Kč, které ČNB vydá ke 100. výročí československého státu.

Česká národní banka oslaví sto let založení Československa emisí nových vzorů dvacetikorunových mincí. Ty se budou od...

Mzda až na posledním místě, zaměstnanci spíš odejdou kvůli neshodám

Ilustrační snímek.

Když se dnes zeptáte šéfů firem, co je nejvíc trápí, takřka jednohlasně odpoví, že nedostatek zaměstnanců. Lámou si...Najdete na iDNES.cz