Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu


On-line rozhovor

On-line rozhovor s ministrem pro místní rozvoj

Petr Gandalovič, ODS
velikost textu:
vydáno 21.9.2006 10:57
Z primátorského křesla až na ministerský post. Takové tempo nabrala kariéra Petra Gandaloviče v posledních měsících. Co chce dokázat na ministerstvu pro místní rozvoj? Ptejte se v on-line rozhovoru.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 21. září 2006 do 11:06

OTÁZKA: Nemyslíte že starostové a zastupitelé jednotlivých městských částí v Praze naplňují skutkovou podstatu trestného činu dle § 255 tr. zák. "Porušování povinnosti při správě cizího majetku" - pokud obecní byty - majetek obce (daňových poplatníků) - tedy všech obyvatel, rozprodávají (lépe řečeno ''rozdávají'') vyvoleným regulovaným jedincům za 1/10 tržní ceny? Dokonce jsem se dozvěděl, že peníze utržené z této ''privatizace'' zpětně investují do oprav nemovitostí těchto vyvolených jedinců. V Praze se tak rozdávaly např. byty 4+1 v Bubenči za 500.000, zatímco nevyvolený občan (daňový poplatník) by za takový byt musel dát 5 milionů. Nebudou obcím při takovém rozdávání vyvoleným (a často bohatým) jedincům chybět peníze na infrastrukturu, školy, veřejné komunikace, zeleň či byty pro postižené? Jak v tomto případě zakročí MMR? nebydlící
Petr Gandalovič, ODS ODPOVĚĎ: Jako bývalý primátor města Ústí nad Labem jsem mnohokráte řešil otázku, za jakou cenu bytový fond prodávat. Je jasné, že cena musí v sobě obsahovat určité sociální hledisko a rovněž hledisko stability sociální struktury dané obce, města či městské části. Na druhou stranu samozřejmě není možné prodávat byty zcela "pod cenou", protože to vede k následným spekulacím. V každém případě zdůrazňuji, že není možné hovořit o jakémkoli porušení zákona, protože prodej majetku patří do samosprávné působnosti a hlediska, za kterých je děje, je nepochybnou odpovědností zastupitelů. 21.9.2006 11:05
OTÁZKA: Co si myslíte o deregulaci nájmů v té podobě, v jaké prošla Sněmovnou? Budete se snažit ji nějak urychlit? Karolínka
Petr Gandalovič, ODS ODPOVĚĎ: Pokud se týká ekonomické deregulace, tedy tempa možného jednostranného zvýšení nájemného, jde o politický kompromis, který je odrazem stavu ve Sněmovně v minulém volebním období. Za daleko závažnější považuji nedokončenou deregulaci právní, kde stále trvá nerovnovážné postavení vlastníka a nájemce (dědění "dekretů" ap.). Na tuto oblast poukazuje i rozsudek Evropského soudu pro lidská práva v případě polské majitelky, a lze očekávat, že se to bude týkat i České republiky. Je tedy třeba znovu zahájit diskusi nad touto oblastí deregulace. 21.9.2006 11:09
OTÁZKA: Pane Gandaloviči, proč řídíte ministerstvo, které ODS před volbami navrhovala zrušit ?! Jana
Petr Gandalovič, ODS ODPOVĚĎ: ODS navrhovala transformaci ministerstev, to znamená že nešlo jen o zrušení MMR, ale vytvoření samostatného orgánu pro EU na jeho základech. Současná politická situace neumožňuje ODS, aby provedla tento zásadní krok, a tak v současné době jej pouze připravuji k politické diskusi. Prvním krokem však je převedení odboru pro informování o EU na naše ministerstvo z Úřadu vlády. 21.9.2006 11:13
OTÁZKA: Jak se jako Ústečák díváte na spory kraje s dpúk? Na čí straně je pravda? Liška
Petr Gandalovič, ODS ODPOVĚĎ: Jednoznačným faktem je, že DPÚK, a.s. dlouhodobě využíval svého dominantního postavení na trhu (to mj. potvrdil i ÚOHS) k tlaku na Ústecký kraj na zvyšování úhrady za poskytování veřejné dopravy. Zatímco v jiných krajích jezdí dopravci za cca 30 korun, DPÚK požadoval skoro čtyřicet. Za takových okolností nemohl hejtman dělat nic jiného než smlouvu vypovědět a vypsat soutěž na jiného dopravce. Nátlakové akce, kterých jsme svědky, jsou jenom snahou DPÚK vzít pro své zájmy jako rukojmí veřejnost Ústeckého kraje. 21.9.2006 11:18
OTÁZKA: Odkud znáte svého nového náměstka p. Kalouse ? On je sice stále primátorem Plzně, ale pochází také z Ústí nad Labem, je to věkem Váš vrstevník a je ze stejné strany jako Vy … Pavel
Petr Gandalovič, ODS ODPOVĚĎ: Pana primátora Kalouse jsem poznal jako kolegu v době, kdy jsme byli oba primátory statutárních města a mnoho problémů jsme řešili společně. Šlo především o to, jak velká města čerpají evropské fondy a musím říci, že se panu Kalousovi v čele Plzně podařilo hodně evropských peněz získat. To byl jeden z důvodů, proč jsem jej oslovil s nabídkou na spolupráci. 21.9.2006 11:20
OTÁZKA: Dobrý den. Nejsem si jistý, jestli jsem někde četl, že se budete snažit dohodnout s majiteli domů na stažení žalob ze štrasburku. Už jste v tom nějak pokročil? Je to reálné? Janis
Petr Gandalovič, ODS ODPOVĚĎ: Máte pravdu, jsem přesvědčen, že je tu prostor pro jednání a možný smír ještě před vlastním zahájením soudního jednání. Stěžovatelé by si měli uvědomit, že jejich požadavky jsou nadsazené a v žádném případě nemohou počítat s jejich naplněním. Na druhé straně je pravda, že především v právní oblasti stále přetrvává stav, kdy má nájemnce více práv než pronajímatel. Na toto soud poukázal v případě polské stěžovatelky a je předpoklad, že tu samou věc vytkne i ČR. Tam je myslím prostor pro jednání a možné legislativní změny. 21.9.2006 11:23
OTÁZKA: Jste znám tím, že ve sféře ekologie zastáváte Klausovy postoje („ekologie je jen šlehačka na dortu“, „globální oteplování neexistuje“ apod.). Dokonce jste kdysi působil jako náměstek nechvalně proslulého ministra životního prostředí Bendy. V letošním roce jste byl nominován na Severočeského ropáka za (cituji ze zprávy ČTK) : „ prosazování jezů na Labi,dálnice D8, omezování železniční dopravy,podporu automobilismu v ulicích Ústí nad Labem“. Neměl byste se dovzdělat v oboru ochrany životního prostředí ? Studentka
Petr Gandalovič, ODS ODPOVĚĎ: Nevím, odkud jste získal tento názor, v žádném případě otázky ochrany životního prostředí nepodceňuji. Již jako poslanec FS jsem se začátkem devadesátých let podílel na vzniku ekologické legislativy, která především v oblasti ochrany ovzduší přinesla do Severních Čech zásadní zlepšení. Tytéž postoje jsem hájil jako náměstek MŽP, především v oblasti starých ekologických škod. Jako primátor města Ústí jsem jenom protestoval proti těm ekologickým skupinám, které blokují dostavbu dálnice D8, díky čemuž bude město Ústí nad Labem zaplaveno kamiony. Jestli toto je ochrana životního prostředí, tak s tím zásadně nesouhlasím. 21.9.2006 11:29
OTÁZKA: Jste součástí vlády, která teď bude populisticky před volbami zvedat důchody… Uvědomujete si, že jste totéž tvrdě napadali u vlád ČSSD ?! Občan
Petr Gandalovič, ODS ODPOVĚĎ: Již před volbami ODS poukazovala na to, že mezi výší důchodů a vývojem reálných mezd se za socialistických vlád neustále rozevíraly nůžky. Jsem přesvědčen, že senioři mají právo na spravedlivé navýšení a nevidím na tom nic populistického. Na druhé straně prosazujeme důchodovou reformu, která je právě nutná k tomu, aby se důchodový systém dlouhodobě nedostával do deficitu. 21.9.2006 11:31
OTÁZKA: Jak je na tom teď ČR s čerpáním fondů z EU a jak to vypadá to budoucna? Můžou být kvůli rozpočtu problémy se spolufinancováním? Lukíno
Petr Gandalovič, ODS ODPOVĚĎ: Pokud se týká současného tempa čerpání, jsou velké rozdíly mezi jednotlivými operačními programy které spravují jednotlivá ministerstva. Čerpání probíhá velmi dobře v programu na podporu podnikání, naopak v resortu práce a sociálních věcí bude problém, protože mají vyčerpaných jenom dvacet procent výše určené pro tento rok. Pro následující období chceme proto systém výrazně zjednodušit, aby mohli žadatelé lépe splnit požadavky, které na ně jsou kladené a vyčerpalo se tak maximum možných prostředků. 21.9.2006 11:39
OTÁZKA: Kolik a jak dlouhých schůzek jste už absolvoval s novým ministrem životního prostředí Kalašem ? Myslíte si, že rozvoj nesmí jít proti ekologickým zásadám ? Dan
Petr Gandalovič, ODS ODPOVĚĎ: Schodou okolností se s ním setkám právě dnes a musím říci, že si spolu velmi rozumíme v tom, že je možné a potřebné propojit ochranu životního prostředí s ekonomickým rozvojem. Jako dlouholetý pracovník Světové banky pan ministr velmi dobře ví, že ekologické investice naopak mohou přispívat k ekonomickému růstu. Já s ním naprosto souhlasím. 21.9.2006 11:40
OTÁZKA: Stále více volné krajiny zabírají nové stavby ( sklady, montovny, logistická centra, satelitní městečka), přičemž na druhé straně ve městech jsou spousty nevyužitých ploch po různých zkrachovalých podnicích. Jsme hustě osídlená země, přírodních, zemědělských ploch ubývá. Jak to chcete řešit ? Rick
Petr Gandalovič, ODS ODPOVĚĎ: Souhlasím s vámi, že je vždy třeba se snažit přednostně využívat stávajících průmyslových areálů, tzv. brownfieldů. Není to vždy jednoduché, protože pro investory je pochopitelně jednodušší stavět na zelené louce. Je zde proto velký úkol pro veřejnou sféru, tj. obce, města a kraje, aby pomáhaly s revitalizací starých průmyslových areálů. Dobrou zprávou je, že se na tuto oblast budou moci používat EU fondy. 21.9.2006 11:43
OTÁZKA: Jestli si dobře vzpomínám, byl jste v NY během útoků na WTC. Jak jste to tehdy prožíval? Lála
Petr Gandalovič, ODS ODPOVĚĎ: Tu událost jsem prožíval velmi citlivě, protože jsem jako generální konzul byl zapojen do pátrání po českých občanech, kteří se mohli stát obětí útoků. Bylo velmi smutné se dozvědět o osudu našich krajanů paní Sešínové a mladého Lukáše Rambouska, kteří tam zahynuli. 21.9.2006 11:46
OTÁZKA: Začne už se konečně řádně řešit problém zahraničních trhovců (daně, pašování, padělky) ? Toto nemá v žádné z okolních zemí obdoby, takováto tolerantnost státu. Občasné zabavení zboží je jen a), po kterém nikdy nenásleduje b). Jsme civilizované Evropě pro smích. Daně Platící Živnostník
Petr Gandalovič, ODS ODPOVĚĎ: Vedle odpovědnosti státu, jako jsou celní kontroly a obchodní inspekce, nezapomínejme na odpovědnost jednotlivých zastupitelstev měst a obcí. Většina těch tržišť je na obecních pozemcích a je to jen rozhodnutí zastupitelstva zda upřednostní peníze za nájem nebo to, aby obec vypadala dobře. I mně vadí, když přejdu hraniční přechod v Českém Jiřetíně a vidím ten strašný rozdíl mezi českou a německou částí města. 21.9.2006 11:50
OTÁZKA: Zítra je Den bez aut. Jak Vy ? Lucka
Petr Gandalovič, ODS ODPOVĚĎ: Půjdu ráno do práce pěšky, ale jen symbolicky, protože je zřejmé, že bez automobilové dopravy se neobejdeme. Myslím spíše na ty, kdo si toto nemohou dovolit a prostě do práce autem musejí jet. Také nevím, zda daňoví poplatníci chtějí, aby se ministři namísto práce procházeli. 21.9.2006 11:56
OTÁZKA: Dobrý den pane Gandaloviči, líbilo se Vám v New Yorku a chtěl bys jste tam žít trvale? Díky za odpověď. Mějte se. Bob
Petr Gandalovič, ODS ODPOVĚĎ: New York mám moc rád a léta tam strávená považuji za jedna z nejkrásnějších mého života. Žít chci však tam kde žiji, to je v Ústí nad Labem, kde mohu vzít kolo nebo v zimě lyže a za půl hodiny být na horách. 21.9.2006 11:58

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.