Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu


On-line rozhovor

Ptejte se personálního poradce Libora Hůly

velikost textu:
vydáno 8.11.2001 10:25

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 8. listopadu 2001 do 11:00

OTÁZKA: Může mě zaměstnavatel nutit, abych si před koncem roku vybral svou zbývající dovolenou? Pantomas
ODPOVĚĎ: Správný postup při čerpání dovolené je takový, že zaměstnavatel podle §109 zákon. práce je povinen rozepsat celou dovolenou tzn. nejméně 4 týdny zaměstnancům tak, aby ji vyčerpali do konce kalendářního roku. Postup by měl být takový, že na začátku roku každý vedoucí zaměstnanec dohodne se svými podřízenými zaměstnanci dobu čerpání dovolené tak, aby přihlédl k jejich oprávněných zájmům. Pokud pak zaměstnanec v průběhu roku nemůže čerpat dovolenou v termínu, který dohodl, musí požádat o náhradní termín pro čerpání dovolené. Z dotahu vyplývá, že zaměstnavatel takto nepostupoval a ponechal volnou ruku zaměstnancům k tomu, aby si čerpali dovolenou podle své úvahy a na konci roku potom zjistil, že zaměstnancům zbývá ještě valná část nevyčerpané dovolené. V takovém případě je pak povinností zaměstnavatele, dohodnout se zaměstnanci dočerpání zbytku dovolené, případně jim čerpání dovolené nařídti, a to nejméně 2 týdny předem, nedohodne-li se se zaměstnanci jinak. Nevyčerpanou dovolenou může zaměstnavatel ze závažných důvodů převést do následujícího roku v případě, že zaměstnanci neurčil čerpání dovolené nebo že zaměstnanec měl překážky v práci, které mu bránily čerpat dovolenou a v případě že by došlo ke skončení pracovního poměru na konci nebo v průběhu roku, proplatí nevyčerpanou dovolenou. 8.11.2001 10:35
OTÁZKA: Platí pořád to nařízení, že čerstvý absolvent VŠ nemůže v prvním zaměstnání dostat smlouvu na dobu určitou? Co když mi firma něco takového přesto nabídne - můžu ji někde žalovat? Zdeněk
ODPOVĚĎ: Zákoník práce omezuje uzavírání pracovního poměru na dobu určitou tak, že kromě jiného nemůže zaměstnavatel uzavřít pracvoní poměr s absolventy středních a vysokých škol a středních odborných učilišť bez souhlasu zaměstnance. Zásadně jde pouze o takové druhy práce, pro které se absolvent ve škole připravoval. Např. když by zdravotní sestra nastoupila jako prodavačka, lze s ní sjednat pracovní poměr na dobu určitou. Za absolventa se pokládá student, který úspěšně ukončil své studium. Zaměstnavatel může uzavřít pracovní poměr na dobu určitou za předpokladu, že o to sám absolvent požádá. Bohužel v praxi někteří zaměstnavatelé obcházejí tyto zásady tím, že podmiňují uzavření pracovního poměru tím, že absolvent bude souhlasit s uzavřením pracovního poměru na dobu určitou. Absolvent je chráněn po dobu 2 let, tzn. že by zaměstnavatel neměl v této době ho nutit uzavřít pracovní poměr na dobu určitou, pokud s tím absolvent nesouhlasí. V podstatě nesprávný postup zaměstnavatele je možné napadnout u soudu, ale současně je třeba prokázat, že zaměstnavatel nutil absolventa uzavřít neoprávněně pracovní smlouvu na dobu určitou. Doporučoval bych, aby se absolvent nejdříve obrátil na úřad práce, jehož kontrolní odbor je povinen sledovat, zda a jak zaměstnavatel dodržuje pracovneprávní předpisy. 8.11.2001 10:41
OTÁZKA: Jsem student a píšu pravidelně články pro jeden internetový magazín. Měsíčně dostávám honorář kolem 15 tisíc korun. Musím tento příjem přiznávat a danit? A platit z něj sociální a zdravotní pojištění? Bobeš
ODPOVĚĎ: Na tuto otázky bych nerad odpovídal, protože se netýká pracovněprávní oblasti, ale daňové a pojistného. 8.11.2001 10:42
OTÁZKA: Chci 50 tisíc a moc se nenadřít, kam mám jít pracovat??? Jasan
ODPOVĚĎ: Domnívám se, že částka 50 tisíc je tak vysoká, že žádný zaměstnavatel nebude takovou částku proplácet bez odpovídajícího pracovního výkonu. Pochopitelně lze takovou částku vydělat, zejména u zahraničních firem, jestliže zaměstnanec přijme vedoucí funkci s níž je spojena vysoká odpovědnost a vysoká produktivita práce. 8.11.2001 10:44
OTÁZKA: Co můžu dělat, když mi kolega svou nedbalostí brání vykonávat řádně práci? Například, když není schopen ve slíbeném termínu opravit počítač, na kterém dělám? jod
ODPOVĚĎ: V takové případě je třeba obrátit se na příslušného vedoucího, který odpovídá za řádnou organizaci práce na příslušném pracovišti a požádat ho, aby v co nejkratší době sjednal nápravu. 8.11.2001 10:45
OTÁZKA: Existuje nějaká norma na to, kolik světla musí být na pracovišti a kolik lidí může pracovat na určitý počet metrů čtverečních? Fandaa
ODPOVĚĎ: Taková nroma skutečně existuje, ovšem bez příslušných podkladů vám nemůžu dát jednoznačné informace, a proto doporučuji, abyste se obrátil na příslušnou hygienickoepidemiologickou stanici, která provedena na pracovišti příslušná měření a porovná výsledky těchto měření se stanovenou normou. 8.11.2001 10:47
OTÁZKA: Celý den koukám na monitor počítače, je to tak osm až deset hodin denně. Mám nárok na nějaký příplatek? tom
ODPOVĚĎ: V tomto případě nemáte nárok na příplatek, i když není vyloučeno, že by zaměstnavatel mohl takový příplatek dobrovolně poskytnout. Máte však nárok na zdravotní přestávky tak, aby si mohl zrak odpočinout. 8.11.2001 10:48
OTÁZKA: Musel jsem podepsat dodatek ke smlouvě, ve kterém mi firma sděluje, že 1/4 mé mzdy je automaticky fixní prémie za práci přesčas. Je to v pořádku? Abych tu teď neseděl každý den hodinu přesčas a nebral pořád ty stejné peníze... Anonym
ODPOVĚĎ: Takový požadavek je neoprávněn, protože práce přesčas se nehonoruje prémiemi, ale příplatkem za práci přesčas. Zaměstnavatel může nařídit zaměstnanci max. 150 hodin přesčasů v kalendářním roce a tento limit může uplatnit i v pracovní smlouvě, kde uvede, že mzda zaměstnance byla stanovena včetně přesčasové práce v rozsahu 150 hodin ročně. Další přesčasové hodiny až do konečného limitu 416 hodin pak musí zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout a buď zaplatit nebo poskytnou za ně náhradní volno. Ve všech případech, kdy zaměstnanec koná přesčasovou práci, je zaměstnavatel povinen tuto přesčasovou práci evidovat, pokud za ní neposkytne náhradní volno bez ohledu na to, zda přesčasovou práci platí nebo neplatí (v případě, že je zahrnuta do pracovní smlouvy). 8.11.2001 10:52
OTÁZKA: Jak dlouho můžu být nemocný, aniž bych přišel o místo? hoky
ODPOVĚĎ: V době nemoci nemůže zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď nebo s ním jinak ukončit pracovní poměr bez jeho souhlasu. Tzn. že nezáleží na délce nemoci. 8.11.2001 10:53
OTÁZKA: Dobrý den, za jakých podmínek je zaměstnavatel povinen zajistit pracovníkům nápoje na pracovišti? Děkuji za odpověď. Šroubek
ODPOVĚĎ: Zaměstnavatel vnitřním předpisem může stanovit druhy pracovních činností, při nichž bude poskytovat zaměstnancům nápoje, což vyplývá z ustanovení §133a) zákoníku práce. Konkrétně se bude jednat zejména o pracoviště s extrémními teplotami. Pravidla pro poskytování ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů, ochranných a mycích prostředků a ochranných nápojů, stanoví zaměstnavatel vnitřním předpisem a nebo tam, kde existuje odborová organizace, měla by kolektivní smlouva obsahovat pravidla pro poskytování těchto ochranných prostředků. 8.11.2001 10:57
OTÁZKA: Dobrý den, v současnosti vlastním firmu, která nemá žádné zaměstnance (všichni pracovníci pracují na živnostenské listy, ale pracují přímo v sídle firmy). Nedopouštím se tím nějakého porušování zákona (Švarc systém?). Hrozí mi nějaký postih? Děkuji. Podnikatel
ODPOVĚĎ: Takový způsob zaměstnávání je nepřípustný, jde skutečně o Švarc systém, který přímo zakazuje zákon o zaměstnanosti. Je tomu tak proto, že zaměstnavatel přenáší všechna pracovní rizika na zaměstnance. V případě kontroly úřadem práce se vystavuje zaměstnavatel v takovém případě pokutě. 8.11.2001 10:58
OTÁZKA: Jako studen si chi založit živnostňák. Co budu muset palti (soc. zdravotní). Jsou nějaké ulevy pro studenty? Díky za odpověď Anonym
ODPOVĚĎ: Jedná se o daňovou záležitost. Dotaz je třeba položit odborníku na příslušnou oblast daní a pojištění. 8.11.2001 10:59
OTÁZKA: Moje maminka uzavřela pracovní smlouvu na dobu určitou na 3 měsíce s tříměsíční zkušební dobou. Po jednom měsíci dostala "výpověď". Ve smlouvě bylo uvedeno, že bude pracovat na poloviční úvazek, ona však pracovala na plný úvazek. Výplatu dostala ale ještě v nižší výši, než by odpovídala zkrácenému úvazku. Je "výpověď" platná?Může žádat výplatu mzdy v souladu s odpracovanými hodinami, popř. náhradu mzdy? Věra
ODPOVĚĎ: V době, kdy zaměstnanec uzavřel pracovní poměr se zkušební dobou a zaměstnavatel s ním končí ve zkušební době zaměstnání, nejde o výpověď. Tzn. že zaměstnanec není chráněn v této době proti skončení pracovního poměru. Ovšem zaměstnavatel je povinen i v této době dodržovat znění pracovní smlouvy, tzn. dodržovat sjednanou pracovní dobu a vyplatit zaměstnanci mzdu za odpracovanou dobu. Pokud tak neučinil, doporučuji obrátit se se stížností na kontrolní odbor úřadu práce a požádat ho o provedení kontroly, jak zaměstnavatel sosržuje pracovněprávní předpisy a zjednání nápravy. 8.11.2001 11:02
OTÁZKA: Po ukončení pracovního poměru 30.9.2001 jsem u téhož zaměstnavatele začala od 1.11.2001 pracovat na dohodu o pracovní činnosti (4 hod. denně). Nyní jsem od 7.11.2001 v nemocenském stavu.Budou se mi nemocenské dávky počítat podle výdělků do 30.9.2001? Ilona
ODPOVĚĎ: Jedná se o nemocenské dávky. Dotaz je třeba položit odborníku na příslušnou oblast daní a pojištění. 8.11.2001 11:04
OTÁZKA: Pžeji dobrý den a dovoluji se zeptat na následující: Započítává se u pracovníku odmeňovaných mesíční mzdou svátek, který připadá na bezny pracovní den,do mesícního fondu pracovní doby? Dekuji za odpoved Dana
ODPOVĚĎ: Je-li zaměstnanec odměňovám měsíční mzdou, pak každý měsíc dostává měsíční mzdu ve stejné výši bez ohledu na počet pracovních dnů. Připadne-li svátek na jinak pracovní den, pak se pracovní doba započítává do fondu pracovní doby v příslušném měsíci. Ovšem u zaměstnance v měsíční mzdě se tím nemění výše výdělku. 8.11.2001 11:06

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.