Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

On-line rozhovor

Ptejte se Františka Jakuba z KCP

velikost textu:
vydáno 5.4.2004 11:00

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 5. dubna 2004 do 11:30

OTÁZKA: Dobrý den. Zajímalo by mě, jak komise postupovala proti těm malým podvodným firmám, které nabízejí nevýhodný výkup akcií. Vždycky jsem zaznamenal akorát avízo "Komise varuje...", ale pak už nikdy nic. Byl za to někdy někdo vůbec pokutován/odsouzen atd.? To už jsem nikdy neslyšel. Looser
ODPOVĚĎ: Dobrý den. Pokud komise zaznamenala nabídky na nevýhodný výkup akcií, zahájila šetření a co nejrychleji varovala investory. Zaměstnanci komise byli v některých případech vysláni přímo na místo odkupu, poté jsme předali naše zjištění Policii ČR k dalšímu posouzení. V některých případech jsme udělili pokutu. Všechny pokuty mají formu pravomocného rozhodnutí a jsou v dané sekci uveřejněny na našich webových stránkách. 5.4.2004 11:13
OTÁZKA: Zdravím Vás. Hrozí podle Vás českému kapitálovému trhu další krachy typu Private Investors? Nebo už se trh podobně jako ten bankovní pročistil? Malíček
ODPOVĚĎ: Rovněž Vás zdravím. Podle mého názoru došlo k "pročištění"(zvýšení transparentnosti)sektoru kolektivního investování (fondů). Co se týče obchodníků s cennými papíry i zde došlo k výraznému snížení počtu subjektů na trhu(za posledních pět let ze 650 na cca 70). Zároveň komise od roku 2002 zavádí nový přístup k regulaci založený na hodnocení rizikovosti jednotlivých obchodníků. To nám umožňuje lépe alokovat naše zdroje. Od téhož roku rovněž došlo k podstatnému zvýšení informační povinnosti obchodníků ve vztahu k investorům a ke komisi. Na základě toho se snažíme získaná data analyzovat a předcházet vzniku rizikových situací. Na druhé straně je třeba konstatovat, že pokud dojde k páchání trestné činnosti jen těžko se podaří zasáhnout ex-ante. Krach společnosti nelze nikdy vyloučit, ale já věřím, že komise přijala mnoho opatření, aby výskyt takových případů eliminovala. 5.4.2004 11:24
OTÁZKA: Můžu se zeptat, kam investujete? Nebo máte peníze jen na běžném účtu? Máte uloženo ve fondech, akciích, dluhopisech? Private Investor
ODPOVĚĎ: Jistě, má investiční rozhodnutí v oblasti osobních financí jsou pravděpodobně stejná jako u většiny občanů. Mé investiční možnosti jsou přeci jen omezené do produktů, kde nemůže dojít k jakékoli pochybnosti o zneužití informací získaných na komisi. Proto jsem zatím investoval jen do fondů. 5.4.2004 11:29
OTÁZKA: Dobrý den. Kde budete pracovat po odchodu z komise? Kdy nastupujete? HH
ODPOVĚĎ: Dobrý den. Jak jsem již mnohokrát uvedl, od 2.4. nemám podepsán žádný pracovní kontrakt, nicméně rád bych v budoucnu zůstal v oblasti finančních trhů. 5.4.2004 11:30
OTÁZKA: Dobrý den, chtěl bych se zeptat 1. jak se slučuje kcp deklarovaná podpora primárních emisí se schvalováním odkupu při zrušení registrace na úrovni P/E 1 (Ispat Nová Huť). 2. konkrétně k cause Ispat, jak mohlo dojít ke schválení posudku jehož klíčová data jsou v naprosto lžívá, respektive zda tento posudek v kcp někdo vůbec četl. Taky by mě zajímalo jestli kcp k celé věci zaujme nějaké stanovisko, nebo bude čekat až na rozhodnutí soudu. J.Č.
ODPOVĚĎ: Dobrý den. Komise v kauze ISPAT velmi podrobně posoudila znalecký posudek, který stanovoval přiměřenou hodnotu akcií na úrovni 550 Kč za akcii. Jelikož tento posudek splňoval všechny náležitosti, které komise požaduje, došlo ke schválení návrhu. Jak asi víte v minulosti navrhovatel (ISPAT Nová Huť) předložil komisi posudek s cenou daleko nižší a zde komise s ohledem na závažné nedostatky návrh neschválila. Rád bych řekl, že znalecký posudek je klíčovým dokumentem a komise jeho kvalitu posuzuje s ohledem na mezinárodně uznávaná pravidla a na metodiku, při jejíž přípravě komise spolupracovala s externími specialisty (metodika je dostupná na našich webových stránkách www.sec.cz). 5.4.2004 11:39
OTÁZKA: Co považujete za největší úkol v čele komise pro svého nástupce? Je něco, na čem je teď potřeba zapracovat nejvíc? Propan
ODPOVĚĎ: Myslím, že pro mého nástupce bude největší výzvou zvládnutí implementace nových zákonů, které by měly nabýt účinnosti se vstupem do EU, integrace dozoru nad pojišťovnictvím a penzijními fondy do komise od 1.1.2006 (pokud tento návrh schválí vláda), příprava na používání mezinárodních účetních standardů a změny v auditorských standardech. Rovněž bude třeba dále pokračovat v prohlubování risk-based přístupu k regulaci. 5.4.2004 11:42
OTÁZKA: Myslíte, že se někdy v dohledné budoucnosti dočkáme nějakého IPO na tuzemském kapitálovém trhu? Šotolina
ODPOVĚĎ: Já tomu stále věřím. Nicméně komise přímo tuto otázku nemůže ovlivnit, je to vždy rozhodnutí dané společnosti. 5.4.2004 11:44
OTÁZKA: Dobrý den, zajímalo by mě, jaké má komise konkrétní výsledky ohledně kriminality. Komise upozorní na podvody, ale může podložit nějakou statistiku o tom, co udělala? Petan
ODPOVĚĎ: Dobrý den. Konkrétní výsledky pravidelně zveřejňujeme v našich zprávíách o činnosti komise, které lze nalézt na webových stránkách komise (www.sec.cz). 5.4.2004 11:46
OTÁZKA: Jak se díváte na postupné slučování finančně-dohledových institucí do jedné (KCP, dankovní dozor,dozor nad pojišťovnami, dozorn ad kampeličkami)? Bude to mít smysl nebo naopak to bude přebyrokratizovaná instituce s dvojnásobným počtem zaměstnanců, než je teď jejich prostý součet? Daniel
ODPOVĚĎ: Celosvětový trend vede ke snižování počtu dohledových institucí. V jednotlivých zemích jsou volena různá řešení. Hlavním smyslem těchto změn je větší efektivita činnosti a akceschopnost regulátorů, eliminace regulatorní arbitráže a snížení nákladů na jejich činnost. Dozory se musí přizpůsobit měnícímu se prostředí trhů a lépe analyzovat rizika. Pokud by nedošlo k naplnění smyslu integrace, pak by byla integrace provedena špatně. Pokud vláda schválí návrh řešení integrace institucí dohlížejících na český finanční trh, musí dojít, dle mého názoru, k určitým synergiím a počet zaměstnanců by měl spíše klesnout. Na jedné straně větší instituce bude klást zvýšené nároky na management, na straně druhé by mělo dojít k odstranění informačních nedokonalostí, které vznikají při komunikaci většího počtu institucí dozoru. 5.4.2004 11:54
OTÁZKA: Jak jste se dostal k cennym papirum? Co vás táhlo na tom dělat finačníka? Zdenek
ODPOVĚĎ: K této oblasti jsem se dostal prostřednictvím Vysoké školy ekonomické v Praze, kdy po roce 1989 jsem měl možnost studovat na fakultě financí několik předmětů z do té doby nepoznané oblasti finančních trhů. 5.4.2004 11:56
OTÁZKA: Dobry den, zajimalo by me srovnani pravomoci nasi KCP a americke. Slysel jsem, ze v USA ma tento organ daleko vetsi pravomoce a ucinneji zasahuje proti nekalym praktikam? Ondra
ODPOVĚĎ: Dobrý den. Máte pravdu, že americká verze komise (SEC) má nesrovnatelně větší pravomoce než nejen česká komise, ale i jiné evropské instituce dohledu. Americká SEC má v mnoha ohledech kompetence policejního orgánu. Na druhé straně při pohledu na některé kauzy např. ENRON, WORLDCOM, lze jen zopakovat, že i sebesilnější a sebelépe vybavenější dozor nemůže eliminovat všechna rizika a zabránit trestné činnosti. 5.4.2004 11:59
OTÁZKA: Bude se opakovat podobný scénář jako je INH i u jiných emisí? Prosím o stručnou odpověď. Chci se rozhodnout jestli nepřejdu na trhy kde je i minorita podobnými istitucemi chráněna. investor
ODPOVĚĎ: Od roku 2001 u nás existují nejen velmi podrobná pravidla pro ochranu minoritních akcionářů, ale i orgán, který tato pravidla vynucuje. Podle mého názoru právě v této oblasti došlo za poslední tři roky k výraznému zlepšení situace. 5.4.2004 12:01
OTÁZKA: Proč KCP nezasáhla mnohem dříve v případě KTP Quantum?? Tento do nebe volající tunel jste nejdříve "vyléčili" rím, že jste jim snížili jejich garantovanou sazbu 14% o pár procentních bodů níž (tuším na 9,5%!!!). To jste snad přece nemohli myslet vážně. Vždyť tady existovalo už spousta indícií, že všechno je jenom podvod, ale vy jste zasáhli až pět minut po dvanácté. Podle mě je to největší selhání KCP a jen se divím, že za to nikdo nenesl žádnou odpovědnost (ostatně jako vždy). Petr
ODPOVĚĎ: Rád bych řekl, že KCP neměla v roce 2000 a 2001 ze zákona možnosti razantněji zasáhnout. V rámci řešení by bylo nejefektivnější u společnosti KTP Quantum zavést nucenou správu. Bohužel takovou pravomoc komise neměla. Nicméně celou věc jsme rovněž předali Polici ČR a přijali opatření k nápravě, která měla za cíl eliminovat negativní dopady na investory. Celá kauza vznikla už v roce 1996, tedy před vznikem Komise pro cenné papíry. Dále je třeba vědět, že před rokem 2002 neměli obchodníci s cennými papíry téměř žádné informační povinnosti vůči instituci dozoru. Dnes je situace v tomto ohledu podstatně jiná. 5.4.2004 12:07
OTÁZKA: Kolik lidí pracuje v komisi? Neřadí se jako mnohé jiné české úřady k molochům, kde je spousta lidí zaměstnána zbytečně? Timur
ODPOVĚĎ: V komisi pracuje 140 zaměstnanců. Valná většina z nich se zaobírá samotným dozorem na kapitálovým trhem. Administrativní aparát je omezen na minimum. Myslím si, že za poslední 4 roky došlo k daleko většímu tlak na efektivitu činnosti a počet zaměstnanců dále neporoste. Naopak v nejbližších dvou letech sníží komise stav o šest pracovníků. 5.4.2004 12:11
OTÁZKA: Oprava: Proč KCP schválila odkup akcií ISPAT za 550 Kč když jej odborná veřejnost považuje za nemravný a uvažuje se i o podání trestního oznámení na KCP kvůli podezření z korupce? Svinovský
ODPOVĚĎ: Odkup akcií společnosti ISPAT komise schválila na základě posouzení znaleckého posudku. Pokud má někdo podezření, že posudek obsahoval nepravdivé informace, může podat ke komisi podnět a komise celou věc prošetří. 5.4.2004 12:13

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.cz