Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

On-line rozhovor

Přeměna českých silnic na dálnice

Ján Skovajsa, vedoucí oddělení silničního správního úřadu.
velikost textu:
vydáno 14.8.2012 11:25
Doprava v Česku v příštím roce nebývale rychle vyspěje. Pomůže jí k tomu plán ministerstva dopravy přejmenovat většinu tuzemských rychlostních silnic na dálnice. Proč ministerstvo takto čaruje a čemu to pomůže, odpovídá ministerský expert na silniční dopravu Ján Skovajsa.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 14. srpna 2012 do 11:50

OTÁZKA: Dobrý den. Kdo jezdí do Itálie, Švýcarska, Francie, Belgie, vidí že takřka vše 4-pruhové je dálnicí s limitem 130kmh, přitom jejich některé dálnice se poloměry a šířkami nedají srovnávat ani s našimi R. Totéž tunely, u nás luxusní s omezením na 80kmh, u nich úzké s limitem 130kmh. 1/ Nevidím důvod, proč by stávající R neměly být z 95ti procent povýšeny na D, s lokálním omezením na 110 kmh v místech nebezpečných nájezdů či úseků. Například R48 nebude D48, přitom je připravená v šířce 25,5m, proč? Výsledekem ponižování rychlostí na stávajících R bude, že řidiči stejně nebudou nový limit dodržovat, někteří budou, důsledkem nakonec nebude vyšší bezpečnost, ale víc zmatku a havárií. S vaší logikou stejně tak můžete převést celé úseky D1 na R1. 2/ Na Hradubické silnici bude předmětem bližšího zkoumání, zda se tu bude například zvyšovat či snižovat nehodovost. No dnes na té silnici již teď všichni jezdí 120kmh a to bez problémů, protože má lepší parametry, než mnohde D1.
Ján Skovajsa, vedoucí oddělení silničního správního úřadu. ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji čtenářům za zaslané dotazy, pokusím se na otázky odpovědět a vysvětlit základní principy nového pojetí. Nyní k dotazu: 1/ Rychlost 110 km/h na rychlostních silnicích je myšlena jako základní rychlost stanovená zákonem. Uvedené silnice by měly projít bezpečnostním posouzením, které prokáže dle parametrů komunikací jaká rychlost je na těchto komunikacích vhodná. Převedení do dálnic se předpokládá pouze u těch, které mají požadovaný mezinárodní dopravní význam, mají příslušné technické parametry, případně je tím určena i priorita pro nápravu případných nedostatků. To nevylučuje však skutečnost, že i na některých silnicích první třídy může dojít k navýšení rychlosti až na 130 km/h, pouze nebudou značeny jako dálnice. 2/ Na silnici Hradec Králové - Pardubice je prováděno toto zkoumání z toho důvodu, aby mohl být vyhodnocen a porovnán stav před a po zavedení vyšší rychlosti. Dnes je tam limit 90 km/h, který není dlouhodobě dodržován a přitom to významný vliv na bezpečnost nemá, i proto se snažíme o tyto změny, tzn. aby došlo ke stanovení rychlostí podle technických parametrů komunikace a souvisejících úprav bezpečnostních prvků. 14.8.2012 11:42
OTÁZKA: Co bude s Pražským okruhem R1? Podle plánku z něj bude nějaká dálnic PO, nešlo by mu dát nějaké pěkné číslo, třeba podle zahraničního vzoru dálnice D25 ? Bořek Kušil
Ján Skovajsa, vedoucí oddělení silničního správního úřadu. ODPOVĚĎ: O číslování okruhu prozatím nebylo rozhodnuto, zobrazený název PO je pouze pracovní. V budoucnu se počíta s očíslováním. 14.8.2012 11:43
OTÁZKA: Dobrý den, kolik bude tato změna stát peněz? Kolik budou stát nová svodidla, práce úředníků, změna značek, překreslování map, atd... Děkuji.
Ján Skovajsa, vedoucí oddělení silničního správního úřadu. ODPOVĚĎ: V první fázi přijde výměna značení na řádově statisíce až miliony korun. Související úpravy na stávajících komunikacích budou kalkulovány v rámci jednotlivých posudků, nelze tedy dopředu předjímat konkrétní částky. Změna má přinést především úspory při nové výstavbě, tzn. že parametry pro dnešní dálnice a rychlostní silnice (které jsou velmi podobné podle stávajících norem) budou používány pouze u dálnic a silnice budou stavěny jako komunikace čtyřpruhové, třípruhové a dvoupruhové dle aktuálních potřeb. 14.8.2012 11:48
OTÁZKA: Dobrý den, konsolidace výceproudých silnic do kategorie R je jistě vítaná. Vaše tisková zpráva uvádí počet kilometrů silnic, u kterých dojde ke změně ze stávající kategorie R do kategorie D. Můžete uvést i počet kilometrů silnic I. třídy, které se změní na silnice kategorie R (tedy placené)? Děkuji. Stanislav Tvrz
Ján Skovajsa, vedoucí oddělení silničního správního úřadu. ODPOVĚĎ: Nemáme zatím představu o konkrétním čísle, to bude předmětem další fáze tohoto projektu. Jedná se až o stovky kilometrů. Předpokládá se, že budou placené pouze pro vozidla nad 3,5 t. 14.8.2012 11:49
OTÁZKA: Dobrý den, mám otázku ohledě toho, zda plošná změna víceproudých silnic na kategorii R má své opodstatnění. Otázka se týká zejména úseku R7 mezi obcemi Chomutov a Křímov. Tento úsek se vyznačuje tím, že ve směru Chomutov->Křímov velké množství osobních automobilů nedokáže dosáhnout rychlosti 90 km/h a velké množství nákladních automobilů ani rychlosti 50 km/h kvůli velkému sklonu. Naopak v opačném směru mají nákladní automobily omezenu nejvyšší povolenou rychlost dopravní značkou kvůli obavám ze selhání brzd při jízdě z kopce. Nebude tak navýšení nejvyšší povolené rychlosti na 110 km/h způsobovat zbytečnou neplynulost dopravy? Děkuji. Stanislav Tvrz
Ján Skovajsa, vedoucí oddělení silničního správního úřadu. ODPOVĚĎ: Každý úsek musí být posouzen samostatně s ohledem na jeho charakter. Proto uvádíme seznam úseků, u kterých bychom chtěli prověřit, zda to možné je a následně přijomout adekvátní opatření. 14.8.2012 11:50
OTÁZKA: Dobrý den. Tento krok hodnotím jako dobrý, určitě nemá cenu mít 2 kategorie podobně kvalitních totožně zpoplatněných rychlostních silnic se stejnou rychlostí jízdy. Doufám, že cílem této změny není vylepšení statistického počtu dálničních kilometrů, jak se snaží naznačit titulky v novinách? A bude nějaký rozdíl mezi současnou rychlostní silnicí, která se nepřevede do kategorie dálnice (R7,R4) a "vylepšenou" silnicí první třídy (Plzeň - přivaděče k D5 či Nová Hospoda - Písek) ? Václav Mařík
Ján Skovajsa, vedoucí oddělení silničního správního úřadu. ODPOVĚĎ: Dobrý den. Předpokládáme, že pojem rychlostní silnice nebude nadále používán, půjde tedy o silnice I. třídy označené značkou silnice pro motorová vozidla - mělo by jít o totožný typ komunikace. Nejde tedy pouze o vyšší počet kilometrů dálnic. 14.8.2012 11:52
OTÁZKA: Jak to bude s placením mýtného / dálniční nálepkou na rychlostních silnicích a "vylepšených" silnicích první třídy? Václav Mařík
Ján Skovajsa, vedoucí oddělení silničního správního úřadu. ODPOVĚĎ: Viz výše - na dálnicích mýto a dálniční známky, na silnicích pro motorová vozidla pouze mýto. 14.8.2012 11:53
OTÁZKA: Dobrý den, všiml jsem si, že u silnice I/13 nebude převeden do kategorie R úsek mezi obcemi Otvice a Komořany. Existuje nějaký důvod k tomuto rozhodnutí? Děkuji. Stanislav Tvrz
Ján Skovajsa, vedoucí oddělení silničního správního úřadu. ODPOVĚĎ: Dobrý den. O tom, zda bude úsek označen jako silnice pro motorová vozidla bude rozhodnuto po prověření, zda je to vůbec možné, je nutné zvážit alternativní trasy pro nemotorovou dopravu. Počítá se s ním jako s úsekem, který bude prověřen. 14.8.2012 11:56
OTÁZKA: Co bude třeba na to, aby se silnice první třídy mohla stát "rychlostní" a dalo se tak na ni jezdit 110km/h? Předpokládám inspiraci u sousedů v Německu, takže stačí jeden pruh, postavit obchvaty obcí a vylepšit křižovatky (nikoli víceúrovňové, ale krátký připojovací pruh)? Jak rychle předpokládáte, že se podobných úprav současných silnic dočkáme? Václav Mařík
Ján Skovajsa, vedoucí oddělení silničního správního úřadu. ODPOVĚĎ: V první etapě počítáme pouze s označením čtyřpruhových silnic. Ve výhledu je možné zvážit i tuto variantu, je ovšem nejprve nutno přizpůsobit příslušné prováděcí a technické předpisy. 14.8.2012 11:57
OTÁZKA: Dobrý den, plánuje se po dokončení výstavby a opravě staávajících víceproudých úseků silnic I7/R7 a I4/R4 jejich převedení do kategorie D? Děkuji. Stanislav Tvrz
Ján Skovajsa, vedoucí oddělení silničního správního úřadu. ODPOVĚĎ: Dobrý den. S převedením úseků R4 a R7 do dálnic se v tomto materiálu nepočítá, to ovšem nevylučuje možnost ponechat na vhodných úsecích rychlost 130 km/h (tato úprava se provede dopravním značením). 14.8.2012 11:59
OTÁZKA: Zvýší se rychlost i na těch jedničkách, kde jezdí vozidla jen v jednom pruhu, tj. ve dvou protisměrných pruzích, ve prostřed neoddělených bariérou?
Ján Skovajsa, vedoucí oddělení silničního správního úřadu. ODPOVĚĎ: Viz výše, v první etapě zatím ne. V zahraničí se v praxi vyskytuje nejvýše 100 km/h na směrově nedělených silnicích, je diskutováno i o této variantě. 14.8.2012 12:01
OTÁZKA: Dobrý den, chci se zeptat, jestli budou silnice s maximální povolenou rychlosti 110 Km/h zpoplatněny pro vozidla do 3,5 tuny nebo pro vozidla nad 3,5 tuny. Díky Lukáš Týnovský Lukáš Týnovský
Ján Skovajsa, vedoucí oddělení silničního správního úřadu. ODPOVĚĎ: Dobrý den. Počítá se se zpoplatněním pro vozidla nad 3,5 tuny. 14.8.2012 12:02
OTÁZKA: Dobrý den, přemalováním cedule přece nezměníte parametry komunikace, ale umožníte jet vyšší rychlostí. Znamená to tedy, že v současnosti jsou nižší rychlosti zbytečné? Ale inkaso za dálniční známky se hodí, že? Petr Dr. Josef Drásal
Ján Skovajsa, vedoucí oddělení silničního správního úřadu. ODPOVĚĎ: Dobrý den, s rozšířením zpoplatněné sítě pro osobní automobily se v tuto chvíli nepočítá. Dnešní nové rychlostní silnice odpovídají dálničním standardům bežným po celé Evropě, tudíž nejde pouze o přeznačení bez ohledu na parametry komunikace. 14.8.2012 12:04
OTÁZKA: Dobrý den, 1) pilotní úsek úseku se 110kou plánujete "na podzim" na I(R)37, jaký přesnější termín můžete poskytnout? A je tedy reálné, že od 1.1. 2013 budeme jezdit po R35 Liberec - Bílý Kostel oficiálně rychlostí 110 km/h. 2) Jestli tomu rozumím, "ponížení" některých silničních tahů z D na R a naopak zařazení některých I do R umožní flexibilnější plánování výstavby, snad i levnější a rychlejší ... 3) Kdy dojde k přeznačení R63 na R13? Již delší dobu se toto plánuje - je to "jen" přivaděč do Teplic. Logicky navazující na I13. Snad se nebude čekat na dostvbu Kladrubské spojky, ta je v nedohlednu :o) Děkuji vít Hovorka Vít Hovorka
Ján Skovajsa, vedoucí oddělení silničního správního úřadu. ODPOVĚĎ: Dobrý den. 1) Přesnější termín zatím není přesně určen, počítá se s podzimem letošního roku. 2) Ano, to je hlavním smyslem a účelem nového pojetí, tj. zlevnit výstavbu novýých komunikací tam, kde nejsou z hlediska dopravního významu potřeba dálniční parametry. 3) Přeznačení R63 není v tuto chvíli na pořadu dne, nicméně výhledově je tento úsek i v územně plánovací dokumentaci zařazen do tahu I/13. 14.8.2012 12:06
OTÁZKA: Dobrý den, z mapy je zřejmé, že mezi dálnice nemají být zařazeny silnice R4 a R7? Proč? Dojde na nich tedy ke snížení rychlosti, když se na nich nyní běžně jezdí 130? Děkuji
Ján Skovajsa, vedoucí oddělení silničního správního úřadu. ODPOVĚĎ: Dobrý den, toto již bylo zmíněno výše. S převedením do dálnic se nepočítá, nicméně na vhodných úsecích může být zachována i rychlost 130 km/h. 14.8.2012 12:08

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.cz