Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

On-line rozhovor

Ptejte se šéfky odborů Aleny Vondrové

velikost textu:
vydáno 20.4.2004 12:50

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 20. dubna 2004 do 13:10

OTÁZKA: Dobrý den. Víte už, kolik lidí se zítra stávky aktivně zúčastní? p.T.
ODPOVĚĎ: Dobrý den. Mohu vám sdělit pouze hrubý odhad, a to, že účast ve stávce se bude pohybovat v řádu desítek tisíc zaměstnanců. Budu-li hovořit o všech zaměstnancích napojených finačně přímo na státní rozpočet, které zpravidla označujeme jako státní zaměstnance. Těchto zaměstnanců je cirka 450 tisíc. Do stávky se připojují i zaměstnanci nemocnic a organizací, kde zřizovatelem je kraj nebo obec. 20.4.2004 13:00
OTÁZKA: Dobrý den. Konečně mám šanci zeptat se na něco, co opravdu nechápu. Já dostanu 13. plat jenom když dělám odvádím celý rok nadprůměrný výkon a ještě se naší firmě musí opravdu dařit. Proč by ho státní zaměstnanec měl dostávat automaticky, ať dělá dobře nebo ne? Nota bene, když jeho "firma"-stát má akorát dluhy? To mě by se taky hrozně líbilo mít jistotu, že dostanu 13. a 14. plat, ať se děje, co se děje... Shark
ODPOVĚĎ: Dobrý den. Institut dalších platů, tedy 13. a 14., byl do právního řádu České republiky zaveden v roce 1994. K zavedení tohoto institutu se rozhodla tehdejší vláda, neboť platy ve veřejných službách a správě výrazně zaostávaly za úrovní mezd v podnikatelstkém sektoru a v té době nebyl dostatek prostředků ke zvýšení měsíčních tarifních platů. Tyto další platy byly zaměstnancům v roce 1994 vyplaceny v plné výši, v roce 1995 obdrželi zaměstnanci pouze jeden plat a od roku 1996 vždy po padesáti procentech. Od této skutečnosti se odvíjely i roční úpravy měsíčních platů zaměstanců. Pokud zaměstanci obdrží pouze 10 procent, znamená to, že u většiny z těchto zaměstnanců dojde k poklesu výdělkové úrovně v roce 2004 proti roku 2003. Z toho, co jsem uvedla výše vyplývá, že se nejedná o žádné odměny či prémie, ale o nárokovou složku platu, pokud zaměstnanec splní vládním nařízením stanovené podmínky. Chci vás ještě upozornit, že už v roce 1994 někteří zaměstnavatelé v podnikatelské sféře poskytovali zaměstnancům 13. a 14. plat, i když to nazývali zpravidla jinak - jako příspěvek na dovolenou či Vánoce. Dále jsem pro vaši informaci chtěla uvěst, že v členských zemích EU je tato forma používána běžně. Nazývá se ovšem různě. V některých zemích je dokonce tento institut daňově zvýhodněn. 20.4.2004 13:06
OTÁZKA: Zdravím vás. čeho chcete stávkou dosáhnout? Vždyť přeci vidíte, že stát ty miliardy, co chcete nemá. Jde vám teď o 14. platy, nebo stávkujete spíš, aby se neřeklo? Kolísko
ODPOVĚĎ: Cílem stávky je vyjádřit nesouhlas s rozhodnutím vlády vyplatit zaměstnancům veřejných služeb a správy jen 10 procent 13. platu a současně též vyjádřit nesouhlas s tím, že většině zaměstnanců poklesne celoroční výdělek pod úroveň roku 2003. Jinými slovy že tato vláda je jedinou vládou po roce 89, která většině zaměstanců platy snižuje. Jsem přesvědčena o tom, že zaměstnanci by měli veřejně vyjádřit svůj nesouhlas s postupem a rozhodnutím vlády, neboť jinak hrozí nebezpečí, že každá vláda, když se jí to bude hodit, bude rozhodovat v neprospěch sociálního či právního postavení těchto zaměstnanců.Z předchozího vyplývá, že se nejedná o formální stávku. O výši 14. platů se bude jednat. Nejsou předmětem této stávky, ale tato stávka může významně ovlivnit výsledek jednání. V tomto případě nejde o miliardy, ale o princip. 20.4.2004 13:11
OTÁZKA: Jak daleko jsou jednání o platech na příští rok, resp. o rozpuštění 13. a 14. mezd do 12 výplat? Jaký je k tomu váš postoj? EEconomist
ODPOVĚĎ: Jednání o platech pro rok 2005 a 2006 včetně řešení institutu dalších platů v roce 2005 (zachování nebo zrušení) bylo zahájeno v pondělí minulého týdne. A bude pokračovat příští týden ve středu, nebť je zapotřebí vyčkat schválení zákona o DPH. (Proto už původně ohlášené jednání bylo ministrem práce dnes odvoláno.)Jako jeden z podkladových materiálů pro úvodní jednání minulý týden byl předložen návrh zákona, kterým se ruší další platy od roku 2005 s tím, že jako kompenzace se navrhuje zvýšit v průměru o 1/12 jednoho dalšího platu měsíční platové tarify. (V podstatě by šlo o "rozpuštění" poměrné části jednoho dalšího platu.) Náš názor je následující: s rozpuštěním dalšího platu, resp. jeho 1/12 do měsíčního platu souhlasíme pouze za předpokladu že současně dojde k běžné valorizace platu alespoň o míru očekávané inflace. Problém je finační krytí a o tom bude v dalších kolech jednáno. Věc je složitá ještě tím, že počínaje 1.1. 2005 by měly nabýt účinosti oba služební zákony, které mají též své finační náklady. Proto na další jednání, které se uskuteční ve středu přístí týden. se pčastní i minsitr vnitra. Doporučuji vám sledovat webovou stránku našeho svazu v http://statorg.cmkos.cz, kde sdělujeme průběžné informace o jednáních i jiné informace pro zaměstnance. 20.4.2004 13:20
OTÁZKA: Máte zprávy o tom, jestli někteří odboráři vyjdou zítra do ulic na nějakou manifestaci? Nebo to bude spíš jen letákama v ordinacích, školách, úřadech apod.? PP
ODPOVĚĎ: Dobrý den. Do ulic nikdo nevyjde, ale v řadě případů vyjdou učitelé před budovy škol. Ale jakou formu stávky púčastníci zvolí je na jejich uvážení. Někteří budou před budovami, jiní v budovách. Budovy budou uzavřeny. O formách přímé účasti ve stávce rozhodují zaměstnanci přímo na pracovištích. Ve všech prípadech jsou budovy, kve tkerých probíhá stávka označeny v případě zdravotníckých zařízaních jsou vyvěšeny informační letáčky pro občany. Ve školských zařízeních byl rozšiřován dopis pro rodiče. V každém případě byh občanům doporučovala, aby si ověřili, zda instituce bude otevřena 1. hodinu pracovní doby a nebo ne. Upozorňuji, že ty instituce, jejichž pracovní doba začína pozdějí jako jsou knihovny, budou minimálně první hodinu pracovní doby uzavřeny. Dále chci upozornit občany, kteří potřebují informace od pracovišť České psrávy sociálního zabezpečení, že naprostá většina těchto úřadů bude, včetně ústředí v Praze, jednu hodinu - od 8 do 9 uzavřena, a odmlčí se také na hodinu call centra. Prosíme všechny občany o pochopení. 20.4.2004 13:27
OTÁZKA: Dobrý den, musím říci, že svámi nesouhlasím, aby kdokoliv měl mít 13. a 14. platy! Je to nezákoné a nemorální! Si představte, že bych to měl u soukromníka.... okamžitě by mě vyrazil a já se mu ani nedivím... Možná celkově budete mít méně peněz, ale to je jiná otázka! Ale nemůžete zase přidat všem, sou lidé kteří si to prostě nezaslouží a žijí na úkor jiných lidí. Musíte odvádět nějaké výkony a pak možná něco dostanete! Zkuste se nad tím zamyslet, děkuji! Petr M.
ODPOVĚĎ: Máte právo na svůj názor. Mzdy zaměstnanců jsou i ve veřejných službách a správě velmi diferencované. Každý zaměstnanec, který odvádí svojí práci poctivě a odpovědně má právo na příslušnou odměnu. Zastupujeme zájmy zaměstnanců, kteří řádně plní své povinnosti a odvádějí odpovídající a očekávaný výkon. 20.4.2004 13:31
OTÁZKA: Jak konkrétně se do stávky zapojíte vy sama? Pracujete někde, nebo jste 100% odborářka? Rossi
ODPOVĚĎ: Já jsem pro výkon odborové funkce (předsedkyně odborového svazu) uvolněna. Tato funkce se nedá vykonávat, aniž by čelný funkcionář OS byl neuvolněn. Zastupuji OS, který je 6. největším OS v České republice s členskou základnou velmi rozdílných profesí. Z uvedené skutečnosti vyplývá, že musím plnit značné množství úkolů, které nelze realizovat bez uvolnění. 20.4.2004 13:33
OTÁZKA: Dobrý den, co udělaly odbory v minulosti, aby byly 13. a 14. platy převedeny poměrově do dvanácti platů a státní zaměstnanci dnes nebyli napadání za privilegovanost a nenasytnost, když jsou takto nesmyslně odděleny? Díky M.R.
ODPOVĚĎ: Odbory vycházely ze zkušeností západní Evropy, kde jsou veřejností považovány takovéto instituty nebo jejich obdoby jako samozřejmost. Neměli jsme žádný věcný důvod k převedení do 12 platů. 20.4.2004 13:35
OTÁZKA: Vážená paní, co říká Vaše ekonomická logika na fakt chtít peníze ze "společnosti" která je nemá? Pokud se nepletu, tak nikdo nenutí státní zaměstnance pobývat v této sféře (která zajišťuje pohodlnou a stabilní existenci za nižší peníz) a nechat se zaměstnat ve výdělečném sektoru (či sám začít podnikat). Pokud ke stavu naší ekonomiky přidáme obludnou přezaměstnanost ve státní sféře, příjde mi stávka za 13/14 platy jako naprosto nehorázná drzost. gotreg
ODPOVĚĎ: Máte právo na názor. V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že i stát se musí snažit, aby byl na trhu práce konkurenceschopný. JInak nebude moci odpovídajícím způsoben a odpovídající kvalitě plnit ty služby pro občany, které jsou mu uloženy příslušnými zákony. Státní sféra, jak už jsem řekla výše, zaměstnává cca 450 tis. zaměstnanců včetně příslušníků bezpečnostních sborů a armády ČR. V současné době probíhá řada reforem, které ve svých důsledcích povedou a dnes již vedou k postupnému snižování počtu zaměstnanců. Ve srovnání se srovnatelnými zeměmi EU (podle počtu obyvatel) má ČR nejnižší počet zaměstnanců ve státním sektoru. Toto konstatování platí obecně o sektoru veřejných služeb a správy. Tím ovšem neříkám, že v některých případech je v rámci efektivity a racionality provést restrukturalizaci případně postupně i snížit počet zaměstnanců. V tomto sektoru není taková přezaměstnanost, aby se mohly plošně snižovat stavy zaměstnanců. To ukazuje naříklad realizace dvouprocentního snižování počtu zaměstnanců počínaje rokem 2004. 20.4.2004 13:42
OTÁZKA: Dobrý den, rok má přeci 12 mesicu a nevidim tedy duvod proc pobirat 13, 14 nebo buhvikolik platu.... Ano muzeme uvazovat o odmene za DOBRE vykonanou praci v pripade, ze se firme dari... coz se v pripade statu a jeho uredniku rici neda.... urednici pracuji spatne - nejsou ani schopni vybrat vsechny dane O.K
ODPOVĚĎ: Neberu Vám Váš názor, máte na něj právo,ale nemohu s ním souhlasit. Zřejmě nemáte dostatek informací. V žádné zemi se nedaří vybrat všechny daně. To je všeobecný fakt. Jde o to, aby bylo daní vybráno co nejvíce. Nelze svalovat odpovědnost za výběr daní na samotné úředníky. Tento problém je potřeba posuzovat komplexně a začít především od daňové legislativy. Na problematiku výběru daní upozorňovali samotní finanční úředníci a navrhovali též plříslušná řešení. Proto nemohu souhlasit s jejich negativním hodnocením. 20.4.2004 13:47
OTÁZKA: Dobrý den, jak je možné, aby policisté měli ještě menší platy než loni, ikdyž se přesunuli do vyšších platových tříd. Praha pospojovala městské části a na odděleních je tak daleko více lidí a mohla bych pokračovat dál a dál. Nechci se jich nějak zastávat, ale stát by si především od nich zasložil ne hodinovou, ale denní stávku. Děkuji. Lucie
ODPOVĚĎ: Pokles výdělku u policistů tak jako i ostatních zaměstnanců byl způsoben zavedením nedostatečně finančně zabezpečeného nového platového systému. Pokud ještě nedostanou vyplaceny další platy v původní (tj. v 50% výši) dojde k významnému poklesu výdělku až u cca 70 % policistů. Doporučuji navštvit naši webovou stránku http://statorg.cmkos.cz, kde najdete mnoho podrobností k tomuto problému. 20.4.2004 13:50
OTÁZKA: dobrý den, myslíte, že jinde ve světě by zaměstnanci protestovali pouze hodinovou stávkou ? Není takto razantní snížení životní úrovně přeci jen důvodem ke stávce většího rozmětu ? Děkuji. Jan Třebík
ODPOVĚĎ: V zemích západní Evropy by zaměstnanci veřejných služeb a správy za stejné situace masově protestovali a stávkovali. Je pro mě těžké vysvětlit zahraničním redaktorům, proč v ČR již dávno nejsou díky této situaci masové protesty. Věřím, že i čeští zaměstnanci veřejných služeb a správy se postupně naučí razantněji vystupovat za své oprávněné zájmy. 20.4.2004 13:53
OTÁZKA: Souhlasím s názorem Sharka. Pokud stát chce něco rozdělit, musí mít z čeho a ten kdo chce něco dostat navíc musí odvést výkon taky navíc. Ale chci se zeptat, jaký máte názor na to, že MŠ, která spadá pod ZŠ vyvěsí, že 21/4 je vzhledem ke stávce provoz místo od 6,00 až od 7,00. Stejně v tu dobu je tam místo čtyř učitelek jen jedna. Navíc jsou tam denně max. 5- 6 hodin(první 6-12, druhá 8-13, třetí 11-16, čtvrtá 12-17), děti jsou sloučené nebo pouze s jednou učitelkou i při plném stavu. Tak za co platy navíc. Ještě by měly vracet. Jitka
ODPOVĚĎ: Bez komentáře. Jinak pouze konstatuji, že k této konkrétní věci se nemohu vyjádřit. Obraťte se na příslušný odborový svaz. 20.4.2004 13:55
OTÁZKA: Dobry den, nezda se vam nemravne a nehorazne v dnesni dobe pozadovat 13 a 14 platy? Navic jeste v zemi kde nejsou penize ani na zajisteni provozu nemocnic?? V cem se podle vas statni urednici odlisuji od 90% ostatnich a pravem rozhorcenych zamestnancu mimo statni sluzby??? Dekuju za vase odppvedi Petr Pan
ODPOVĚĎ: Bez komentáře. Kromě osobních pohnutek nemáte zjevně dostatek informací. V prvé řadě: státní zaměstnanci nejsou všichni státní úředníci. Státních úředníků je cca 70 tisíc. Naprostá většina jsou zaměstnanci jiných profesí, včetně učitelů, lékařů, vědců, policistů a hasičů. Je potřeba si rovněž uvědomi´t, že peníze vyplacené těmto zaměstnancům se v naprosté většině vrací zpět státu, a to jak ve formě pojistného, daně ze závislé činností, tak a to zejména, ve spotřebě. Domácností zaměstnanců veřejných služeb a správy se podílí na spotřebě domácností ČR 30 %, tzn. že významně ovlivňují i příjem státního rozpočtu. Chci tím říct, že pokles výdělků u této skupiny, vždy výrazně ovlivní příjmovou stránku státního rozpočtu. 20.4.2004 14:00
OTÁZKA: Dobrý den, paní předsedkyně, uvažovaly odbory jako možnou vatiantu vyšších příjmů úředníků snížení jejich stále narůstajícího počtu ? Děkuji. Pavel
ODPOVĚĎ: Dobrý den, odbory se nikdy nebránily a naopak podporovaly racionální stavy, nejen úředníků, ale i jiných profesí. Jak už jsem výše uvedla, skutečně státních úředníků je pouze cca 70 tisíc. Tj. 50 % stavu ve srovnání např. s Belgií nebo Rakouskem. Údaje uváděné statistickým úřadem je potřeba analyzovat, protože na ústřední úrovni jsou uváděny počty zaměstnanců veřejné správy v globální cifře, z které nelze jednoznačně určit, zda k nárustu došlo u státních zaměstnanců a nebo u zaměstnanců (úředníků), jejichž zaměstnavatelem jsou obce nebo kraje. Je potřeba si uvědomit, že stát určuje i v rámci zákona o státním rozpočtu limit počtu státních zaměstnanců. V žádném případě však nemá pravomoc určovat počty zaměstnanců obcí nebo krajů. Zde o počtech rozhodují příslušné zastupitelské sbory. Sama uvítám, když bude jednou provždy tento problém vyřešen. Navíc upozorňuji na to, že pod názvem veřejná správa nelze vidět pouze úředníky, ale také policisty, hasiče, zaměstnance vězeňské služby ČR, správní aparáty soudu a další skupiny zaměstnanců, které nelze označit za úředníky. Dále je potřeba tady uvést, že při současném snižování byly ve státním rozpočtu příslušným organizacím sníženy prostředky na platy za propouštěné zaměstnance. Tzn., že stát neponechává úspory za propuštěné v rozpočtech příslušných organizací, čili nelze docílit situace, že úspora na počtu zaměstnanců povede k posílení prostředků na platy stávajích zaměstnanců. 20.4.2004 14:11

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.cz