Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Peníze na podnikání od státu: většinou vše při starém

  12:08aktualizováno  12:08
O něco méně peněz a nižší úvěry než loni, jednodušší vyplňování formlářů a několik kosmetických úprav - tak je možné ve stručnosti popsat letošní program podpory malého a středního podnikání. V jeho rámci mohou podnikatelé žádat prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky o finanční pomoc - zvýhodněné půjčky, příspěvky k úrokům z úvěrů, záruky za bankovní úvěry či dotace ke mzdě pro své zaměstnance.

"Letos jsme dostali od státu zhruba dvě miliardy korun, rozdíl oproti loňskému roku je nevýznamný," upřesňuje objem peněz určených na tyto účely zástupce banky Jiří Dvořák. Asi dvacet milionů z nich by mělo padnout ještě na žádosti nevyřízené v loňském roce.

"Konečná částka peněz pro tento rok bude s největší pravděpodobností o něco vyšší. Ke zmíněným dvěma miliardám je třeba přičíst ještě prostředky plynoucí z hospodaření banky a také peníze z projektů, které podnikatelům během roku nevyjdou a oni budou muset podporu vrátit," dodává. V loňském roce banka poskytla finanční výpomoc zhruba dvěma tisícům podnikatelů.

Co se mění
Výrazně se změnily podmínky u programu Kredit, v rámci kterého čerpají podnikatelé zvýhodněné úvěry. Zatímco v loňském roce mohli žádat až o deset milionů, letos se maximální částka snížila na čtyři miliony korun. Mělo by se tak dostat na více zájemců.

"Programy zvýhodněných úvěrů a záruk za bankovní úvěry patří mezi podnikateli vůbec k nejžádanějším. Ze dvou miliard bylo v rámci nich rozděleno více než 1,5 miliardy korun, zbytek připadl na příspěvkové programy," doplňuje Dvořák. Dotace k úrokům z úvěrů jsou sice pro letošní rok menší - pohybují se od tří do deseti procent, loni byla maximální výše dvanáct procent - což ale vyrovnává pokles úrokových sazeb.

O příspěvek na snížení úroků může zájemce žádat až poté, co si v některé z komerčních bank vyjedná úvěr. Letos však lze podporu dostat i k rok starému úvěru, v roce 2000 se vztahoval jen na úvěry do půl roku od podepsání smlouvy. Vláda se také rozhodla více podpořit podnikání na vesnicích: na regionální program dotací k úrokům Vesnice dosáhnou letos majitelé firem z obcí do tří tisíc obyvatel, loni to bylo o tisíc méně. V nabídce letos zcela chybí program Pojízdná prodejna. "Byl o ni malý zájem, bylo dvacet projektů," vysvětlil Jiří Dvořák.

Také program Kapitál na podporu projektů spojených s rizikovým kapitálem podnikatelé loni nevyužili, letos už ho tedy banka samostatně nenabízí. Naopak přibyla možnost pro stavební firmy. V rámci programu Záruka k návrhu do obchodní soutěže mohou získat ručení ve výši 100 tisíc až pět milionů korun. Tento program byl měl především malým firmám umožnit účast ve výběrových řízeních na dodavatele, jejichž podmínkou bývá složení určité finanční částky.

Administrativa je jednodušší
Podle Jiřího Dvořáka se v letošním roce pravidla programů přiblížila podmínkám Evropské unie. Žadatel musí splňovat podmínku počtu zaměstnanců - těch může být podle programu nejvýše 250 nebo 50. Počítají se do nich pracovníci všech firem, v nichž má podnikatel více než čtvrtinový podíl. "Pokud například podnikatel zaměstnává 220 lidí a vlastní více než čtvrtinu společnosti se 120 lidmi, je to celkem 340 lidí. Na program podpory tedy už nedosáhne," vysvětluje Dvořák.

Naopak jednodušší by měla být administrativa při vyřizování žádosti. "V některých případech už nebude muset podnikatel předkládat daňové přiznání a jiné účetní doklady. Pouze o nich podepíše čestné prohlášení," říká Jiří Dvořák. Žádosti o podporu je možné podávat na pobočkách Českomoravské záruční a rozvojové banky. U programů záruk a úvěru je třeba žádat osobně, v ostatních případech stačí poslat formulář poštou, ovšem s ověřeným podpisem. Tiskopisy žádostí a podrobné podmínky a informace o programech jsou k dispozici na pobočkách banky nebo internetové adrese www.cmzrb.cz.

Co se nabízí v rámci programů podpory malého a středního podnikáni

BANKOVNÍ ZÁRUKY
zvýhodněné podmínky bankovních úvěrů, leasingu Či rizikovému a rozvojovému kapitálu

Záruka za investiční úvěr
- ručení může dosáhnout až 70 procent jistiny úvěru
- až na 15 let

Záruka za provozní úvěr
- lze použít k úvěrům na nákup zásob, úhradu pohledávek do lhůty splatnosti a další provozní výdaje bezprostředně souvisící s projektem, částečně i na financování investic

- výše záruky maximálně 50 procent jistiny úvěru

- doba ručení do pěti let
- maximální výše záruky 13 milionů korun

Záruka za leasing
Úhrada závazků vůči leasingové společnosti. při podpisu leasingové smlouvy je třeba zaplatit akontaci min. 10 procent.

- platnost záruky do dvanácti let
- výše záruky do 70 procent

Záruku nelze poskytnout k leasingu osobních automobilů a výpočetní techniky.

Záruka za kapitálový vstup
- do výše 70 procent kapitálového vstupu, nejvýše 20 milionů korun pro jednotlivý případ

Za kapitálový vstup je považován nákup nebo úpis akcií nebo získání obchodního podílu v podniku žadatele, vklad tichého společníka nebo úvěr poskytnutý příjemci kapitálu, který není zajištěn jeho majetkem.

- doba ručení do pěti let
- cena záruky činí 1,5 procenta z výše záruky

Záruka k návrhu do obchodní soutěže
Poskytuje se v případě obchodních veřejných soutěží vyhlášených subjekty se sídlem na území České republiky, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací.
- výše záruky od 100 tisíc do 5 milionu korun

Regiozáruka a Regiozáruka 2
- pro podnikatele ve strukturálně postižených nebo hospodářsky slabých okresech k ručení investičních a provozních úvěrů
- záruka se vztahuje i na neuhrazené úroky až do 30 procent nesplacené jistiny úvěru, může činit až 75 procent
- podmínkou je zvýšení počtu zaměstnanců
- cena záruky činí po snížení o cenové zvýhodnění 0,4 procenta ročně z výše záruky

ÚVĚRY

- investiční nebo provozní úvěry se zvýhodněnou úrokovou sazbou se splatností do dvou až šesti let

Kredit
- úvěr do 4 milionů korun
- pro firmy do padesáti osob
- doba splatnosti do 6 let
- úroková sazba 7 procent ročně

Preference
na území strukturálně postižených regionu
- úvěr do 5 milionů korun
- doba splatnosti do 6 let
- úroková sazba 5 procent ročně

Provoz
na území vybraných regionů

- úvěr na pořízení zásob a na překlenutí potřeb finančních prostředků do doby inkasa pohledávek do lhůty splatnosti bezprostředně souvisících s realizací podnikatelského záměru
- úvěr do 1 milionu korun
- doba splatnosti do dvou let
- úroková sazba 9 procent ročně

Hranice
Program úvěrů pro malé podnikatele na příhraničním území

- úvěr do 7 milionů korun
- úvěr na podnikatelský záměr
- doba splatnost) úvěru do 6 let
- úroková sazba 6 procent ročně

Start
Program úvěrů pro podnikání pracovníků uvolněných z hutního průmyslu
- bezúročný úvěr do 0,5 milionu korun na každou oprávněnou osobu, celkově maximálně do 3 milionů korun pro jednoho příjemce podpory
- doba splatnosti do 6 let
- rovnoměrné čtvrtletní splátky, první splátka úvěru v době od 9 do 12 měsíců ode dne jeho poskytnutí


PŘÍSPĚVKY NA ÚHRADU ÚROKU Z ÚVĚRU

Trh
pro poskytnutí příspěvku na úhradu úroků

- pro žadatele, kteří vlastní certifikát podle norem řady ISO 9000 nebo ISO 14000 nebo mají zaveden program EMAS

- k úvěrům na pořízení hmotného nebo nehmotného investičního majetku, zejména pozemku. budov. staveb. strojů a zařízení. dopravních prostředků a know-how, na rekonstrukci a modernizaci hmotného investičního majetku, bezprostředně souvisícího s realizací projektu

- příspěvek ve výši 5procentního úroku z bankovního úvěru určeného na podnikatelský projekt

- do 5 milionů korun

pro poskytnutí příspěvku na získání certifikátu

- příspěvek do 50 procent nákladů, maximálně 200 tisíc korun na poplatek za vydání certifikátu a nákladů na odborné poradenské služby v souvislosti s certifikací nebo zaváděním programu EMAS

- výše příspěvku na certifikaci integrovaného systému podle norem řady ISO 9000 společně s ISO 14000 činí 50 procent nákladu do 300 tisíc korun

pro poskytnutí příspěvku na získání značky shody s normou ČSN TEST

- ve výši 50 procent nákladů na poplatek za vydání uvedené značky do 30 tisíc korun na každý testovaný výrobek. maximální do 200 tisíc korun pro jednoho příjemce podpory za kalendářní rok

Region
- příspěvek na úhradu úroků pro podnikatele

- ve strukturálně postižených regionech příspěvek ve výši 10 procent úroku z bank. úvěru ročně určeného na podnikatelský projekt

- v hospodářsky slabých regionech příspěvek ve výši 7 procent úroku z bankovního úvěru ročně určeného na podnikatelský projekt

Region 2
- příspěvek na úhradu úroků

pro podnikatele na území Ostravsko a severozápad finanční příspěvek ve výši 9 procent úroku z bankovního úvěru ročně určeného na podnikatelský projekt

Vesnice
příspěvek na úhradu úroků

- pro podnikatele z obcí do 2999 obyvatel příspěvek ve výši 6 procent úroku z bankovního úvěru ročně určeného na podnikatelský projekt

Regenerace
pro podnikatele ve vybraných památkových rezervacích nebo chráněných oblastech příspěvek ve výši 3 procent úroku z bankovního úvěru ročně určeného na podnikatelský projekt

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

Special
Příspěvek na zvýšení zaměstnanosti

- podpora na každého nově přijatého zaměstnance z problémových skupin obyvatelstva ve výši 4000 korun za každý odpracovaný měsíc po dobu nejvýše 4 let

Kooperace
Příspěvek na činnost sdružení

- podpora do 50 procent nákladů na činnost sdružení, nejvýše do 3 milionů korun

Zdroj: Českomoravská záruční a rozvojová banka

Autor:
Hlavní zprávy

Další z rubriky

(Ilustrační snímek)
Finanční úřad využije nový nástroj k doměřování daní. Data z EET

Data z EET budou mít další využití. Finanční úřad je bude v následujících letech používat k detailnějšímu doměřování daní podnikatelům, kteří buď neodevzdají...  celý článek

banka UniCredit
Internetové bankovnictví UniCredit Bank má stále drobné potíže

Klienti UniCredit Bank, kterým minulý týden několik dní nefungovalo internetové a mobilní bankovnictví, se v pondělí opět potýkají s některými omezeními...  celý článek

Petr Chmela (v popředí) z Tescomy přijal gratulace k titulu podnikatele roku od...
Nominace na Podnikatele roku se uzavírají, pošlete svůj tip

Čas pro podání přihlášek do osmnáctého ročníku prestižní soutěže EY Podnikatel roku se rychle krátí. Uzávěrka je už tuto sobotu 21. října, svůj tip můžete...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.