Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Pojištění z karty nemusí vždy stačit

aktualizováno 
Zvolit při cestě do ciziny tu správnou pojistku,a tedy se rozhodnout, zda je pojištění vázané na platební kartu vyhovující, nebývá lehká věc. "Pojištění rizik je samozřejmě nutno zvolit podle směru cesty a délky pobytu. Minimálně by měly být pojištěny léčebné výlohy, a to nejlépe bez jakékoli limitující částky. Dopředu se totiž nedá odhadnout, jestli bude člověk potřebovat vyléčit chřipku nebo operovat srdce," říká pojišťovací poradce Petr Horn.

Pokud chce mít člověk absolutní jistotu, měl by mít pojištění proti všem rizikům na neomezenou pojistnou částku. K tomuto ideálu se ale v praxi těžko přiblíží. Proto by každý měl zvážit, s jakými problémy se na své cestě může setkat. Zdravém u dvacetiletému člověku, který jede na týdenní prohlídku římských chrámů, hrozí asi jiná rizika než osmdesátiletému kardiakovi s cukrovkou, který chce dva měsíce strávit rybolovem na Aljašce.

U pojištění léčebných výloh je častým problémem nízká částka, kterou pojišťovna platí při ošetření zubů. U platebních karet bývá tento limit ve výši deseti tisíc korun. Přitom celková maximální částka, kterou pojišťovna uhradí při léčbě v zahraničí, bývá o hodně vyšší. Kdo má tedy problémy s chrupem, měl by se ujistit o výši limitu speciálně pro zubní ošetření, a případně si sjednat zvláštní pojistku s vyšší částkou.

Každý cestovatel by si měl pečlivě prostudovat všechny tak zvané výluky. V nich jsou uvedeny zákroky, které pojišťovna nehradí. Jestliže má člověk například pojistku léčebných výloh na tři miliony korun, ale v pojistných podmínkách jsou ve výlukách uvedeny skoro všechny zdravotní problémy, na které pojištěný člověk trpí, může pak při ošetření zaplatit veškeré výdaje sám.

Případy, ve kterých pojišťovna náhrady neplatí, se většinou týkají chronických nemocí či úrazů při sportu. Důležité je pojištění asistenčních služeb - například převozu pacienta nebo v nejhorším případě tělesných ostatků. Tyto náklady bývají velmi vysoké.

Nezanedbatelné není ani pojištění zavazadel, které bývá někdy zahrnuto v jiné pojistce. "Když cestující letí letadlem a zavazadla se mu ztratí po cestě, jsou automaticky kryta pojištěním letecké společnosti. Jede-li autem a auto je pojištěné, jsou zpravidla pojištěna i nějaká zavazadla," vysvětluje Petr Horn.

U pojištění zavazadel mívají pojišťovny často limity na jedno zavazadlo. Pojistka může být například na patnáct tisíc korun, ale limit na jedno zavazadlo pět tisíc korun. Člověk, který si veze v kufru šperk za patnáct tisíc korun, tak v případě ztráty od pojišťovny dostane jen třetinu jeho ceny.

Důležité upozornění na závěr: mýlí se ten, kdo spoléhá na to, že se pojistí u dvou společností a pak bude inkasovat dvě náhrady škod. To je v tuzemsku nezákonné. Když je tedy pojištěn proti ztrátě zavazadel na deset tisíc korun u jedné pojišťovny a na patnáct tisíc korun u druhé, dostane při ztrátě kufrů jen maximálně patnáct tisíc nikoliv pětadvacet tisíc korun.

Pojištění k mezinárodním platebním kartám s poplatky nad 1000 korun za rok
Banka Česká spořitelna ČSOB ČSOB, divize IPB Komerční banka Union banka Živnostenská banka a Pošt. spoř. Karta VISA Business VISA Gold Diners Club Mezin. VISA Business, Platební karty EC-MC Gold American Express Zlatá karta Stříbrná VISA Gold Platinum Business MatesterCard EC-MC Business Gold a Business a VISA Gold Gold Card EC-MC podnikatelská a Gold Business Gold karta EC-MC Roční poplatek za kartu (v korunách) 1700 5000; 2500 5000 4500 2500 Gold: 5500, 5000 6000 3 588 2 004 2700 7000 Business: 1800, Business: 3000 Gold Business: 3700 Léčebné výlohy 1 500 000 3 000 000 3 000 000 300 000 b) - 2 000 000 d) 2 mil./1 mil./ 5 mil./5 mil./ 750 000 500 000 1 500 000 2 000 000 2 800 000 1 mil. f) 5 mil. f) g) Lékařský převoz a repatriace 1 500 000 bez limitu 1 500 000 1,425 mil. - - 2 mil./1mil./1 mil. f) bez limitu k) 1 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 800 000 Návštěva v nemocnici, 150 000 250 000 35 000 142 500 - - 200 000/100 000/ bez limitu k) l) 140 000 140 000 150 000 150 000 150 000 naléhavá cesta rod. příslušníka 100 000 f) Převoz zesnulého 150 000 bez limitu 300 000 142 500 - - 300 000/150 000/ bez limitu k) 140 000 140 000 150 000 200 000 280 000 150 000 f) Náhrada na pořízení rakve 50 000 bez limitu 80 000 - - - - - - - 100 000 100 000 100 000 Předčasný nutný návrat do vlasti - - - - - - 200 000/100 000/100 000 bez limitu k) - - xxx xxx Doprovod dětí při návratu do vlasti - - - - - - 100 000 bez limitu - - - Náhradní pracovník 150 000 250 000 35 000 142 500 - - - - 140 000 140 000 - - Trvalé následky úrazu 1 500 000 1 500 000 3 000 000 750 000 300 000 200 000 2 mil./1 mil./1 mil. f) 2 mil./2 mil./2 mil. f) 1 mil. 500 000 1 500 000 2 000 000 2 800 000 Smrt následkem úrazu 1 500 000 1 500 000 3 000 000 750 000 300 000 200 000 2 mil./1 mil./0,5 mil. f) 2 mil./2 mil./2 mil. f) 1 mil. 500 000 1 500 000 2 000 000 2 800 000 Úraz ve veřejných dopravních prostředcích - - - - - - 1,75 mil./1,75 mil./175 000 f) - - - - - Právní pomoc 50 000 50 000 80 000 57 000 200 000/100 000/100 000 f) 200 000/200 000/200 000 f) 55 000 55 000 50 000 50 000 50 000 Záloha na kauci 150 000 250 000 80 000 - - - 150 000 680 000/680 000/ 140 000 140 000 150 000 150 000 150 000 680 000 f) m) Odpovědnost za škodu 1 000 000 2 000 000 30 000 000 1 500 000 - 1 mil./0,5 mil. e) 1 400 000 1,4 mil./1,4 mil./1,4 mil. f) 3 000 000 1 500 000 1 500 000 2 000 000 14 000 000 Zpoždění, zrušení letu 6000 a) 12 000 a) 10 000 a) 6000 a) - - 8000/8000/- f) 8000/8000/8000 f) xxx xxx 14 000 h) Zpoždění zavazadel 6000 a) 12 000 a) 10 000 a) 5000 a) - - 8000/8000/- f) 8000/8000/8000 f) 4500 a) 3 000 a) xxx xxx 14 000 h) Ztráta, poškození nebo 20 000 40 000 35 000 25 000 c) - - 30 000/30 000/ - f) 30 000/30 000/ 30 000, limit 30 000, limit 20 000, na jednu 25 000, limit 28 000, limit zničení zavazadel 30 000 f) 5000 na položku 5000 na položku položku 5 000 5000 na položku 5 tis. na položku Ztráta cestovních dokumentů 20 000 20 000 - - - - - - - - - - Zrušení cesty - - - - - - - - - - - - 28 000 i) Odškodné při hospitalizaci následkem úrazu - - - - - - - - - - 27 000 27 000 Orientační cena pojistného 1200 1200 1200 1200 100 1200 3000 3000 1200 1200 1200 1200 1200 na 14 dní přes pojišťovnu (v korunách) j)

Poznámky: a) spoluúčast 6 hodin; b) - spoluúčast 4000 korun; c) spoluúčast 1800; d) včetně asistenční služby; e) pojistná částka na škody na zdraví/škody na majetku, spoluúčast 3 %; vč. asistenční služby; f) držitel, manžel(ka), dítě; g) ve všech případech spoluúčast při ambulantním ošetření 3000 korun; h) spoluúčast 4 hodiny, limit na jednu hodinu 2800 korun; i) 80 % nákladů; j) uvedené pojistné zhruba odpovídá standardním dostupným pojistným částkám a pojistným balíčkům, v praxi se může značně lišit; k) pro držitele, manžela(ku), dítě; l) zpáteční jízdné; m) formou půjčky
Pramen: banky

Pojištění k mezinárodním platebním kartám s poplatky do 1000 korun za rok

Banka Česká spořitelna ČSOB Komerční banka Živnostenská banka Karta VISA Electron Student VISA Classic EC-MC Standard, EC-MC Inter Card, American Express Card VISA Classic VISA Classic VISA Inter Card Roční poplatek za kartu (v korunách) 250 650 1000 600 800 900 Léčebné výlohy 100 000 1) 800 000 - 500 000 3) 1 700 000 3) 1 000 000 Lékařský převoz a repatriace 200 000 650 000 - 500 000 3) bez limitu 4) 1 000 000 Návštěva v nemocnici, 65 000 - 50 000 3) bez limitu 4) 5) 150 000 naléhavá cesta rod. příslušníka Převoz zesnulého 200 000 65 000 - 100 000 3) bez limitu 4) 150 000 Náhrada na pořízení rakve - - - - - 100 000 Předčasný nutný návrat do vlasti - - - 50 000 3) - Doprovod dětí při návratu do vlasti - - - 50 000 - Náhradní pracovník 65 000 - 50 000 - Trvalé následky úrazu - 800 000 150 000 1 000 000 3) 1 000 000 3) 1 000 000 Smrt následkem úrazu - 800 000 150 000 1000 000/1 000 000 1 000 000 3) 1 000 000 /500 000 4) Úraz ve veřejných dopravních prostředcích - - - - - Právní pomoc - 50 000 - 25 000 3) 25 000 3) 50 000 Záloha na kauci - 150 000 - 150 000 680 000 3) 6) 150 000 Odpovědnost za škodu - - - - - 1 000 000 Zpoždění, zrušení letu - - - - - Zpoždění zavazadel - 2600 2) - - - Ztráta, poškození nebo zničení zavazadel - 15 000 - - - 10 000, 5000 na položku Ztráta cestovních dokumentů 20 000 - - - Orientační cena pojistného na 14 dní 280 1700 70 1890 1890 840 přes pojišťovnu (v korunách)

Poznámky: 1) spoluúčast 2000 korun; 2) spoluúčast šest hodin; 3) stejná pojistná částka na držitele, manželku, dítě, v případech léčebných výloh spoluúčast 5000 korun; 4) držitel/manželka/dítě; 5) zpáteční jízdné; 6) formou poskytnutí půjčky
Pramen: banky

Autor:
Hlavní zprávy

Další z rubriky

Lidé na volby prosázeli už 60 milionů
Volby jako hazard. Češi utratili v sázkách na Sněmovnu přes 100 milionů

Sázky na sněmovní volby překonaly 100 milionů korun. Převýšily tak více než dvojnásobně rekordní politickou událost, kterou byly prezidentské volby z roku...  celý článek

Šéf Pražské plynárenské Pavel Janeček
Ani elektřina, ani plyn. Budoucností jsou spalovací motory, říká plynárník

Neuplyne týden, aniž by nějaký významný politik neohlásil přechod k elektromobilitě. O konci spalovacích motorů se stále častěji mluví i v automobilkách. Ale...  celý článek

Víčka, plastová, plast
Některé firmy už nekupují víčka na charitu. Zájem lidí nepolevuje

Některé společnosti v Česku končí s výkupem plastových víček či snižují jejich výkupní cenu. Jejich sbíráním lidé pomáhají zejména rodinám s handicapovanými...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.