Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Program seminářů a workshopů při zasedání MMF a SB

  18:35aktualizováno  18:35
Program seminářů při zasedání Mezinárodního měnového fondu a skupiny Světové banky zahrnuje více než 30 interaktivních konferencí, které se budou zabývat tématem Na cestě ke globální ekonomice prospěšné všem a které se zaměří na následující problémy:

- Měnící se dynamika globálních financí
- Obchod a investice
- Informace a technologie
- Lidský rozvoj

PÁTEK 22. září
8:45 - 10:30
PŘIVÍTÁNÍ
Zahajovací kulatý stůl Na cestě ke globální ekonomice prospěšné všem: úkoly a příležitosti

11:00 - 12:30
§ Finance v novém tisíciletí: role globalizace a elektronických financí
§ Využití mezinárodního obchodu k dosažení rozvoje
· Workshop: Rozvoj, jehož hnací silou je společnost

12:30 - 14:00
Recepce spojená se slavnostním obědem

14:00 - 15:15
§ Měnové oblasti a mezinárodní měnový systém ve 21. století
§ Aby fungování trhů zlepšilo situaci chudých

15:45 - 17:00
§ Řešení finančních krizí: jakou roli hraje soukromý sektor?
§ Výzvy spojené s globální konkurencí podniků
· Workshop: Komplexní rozvojový rámec (CDF)

17:30 - 18:30
Hlavní projev

18:30 - 19:30
Uvítací recepce

· Workshopy jsou přístupné všem registrovaným účastníkům Výročních zasedání

SOBOTA 23. září 2000 
8:45 - 10:30
§ E-Finance.com: důsledky pro politiku
 
9:00 - 10:30
§ Integrace do Evropské unie: úkoly pro přistupující země

11:00 - 12:30
§ Zlepšování výsledků dobrým občanským chováním v podnicích
§ Vede cesta vpřed dolarizací / euro-izací?
· Workshop: Malé státy: zvyšování efektivnosti pomoci v podobě darů

12:30 - 14:00
Recepce spojená se slavnostním obědem

14:00 - 15:15
§ Soukromé zdravotní pojištění a důchody: úloha regulace
§ Globální finanční trhy v transformujících se ekonomikách Evropy a Střední Asie: příštích deset let
· Workshop: Stabilita finančního systému: hodnocení a politické reakce

15:45 - 17:00
§ Privatizace a restrukturalizace v transformujících se ekonomikách
§ Bankovnictví a kapitálové trhy - nesplněný slib v Evropě a Střední Asii
· Workshop: Podpora žen v obchodu a v ekonomice: vliv na výsledky a rozvoj

17:30 - 18:30
Hlavní projev

18:30 - 19:30
Společenská recepce

NEDĚLE 24. září 
9:30 - 11:00
§ Získávání podpory reforem ze strany veřejnosti
· Workshop: Správa a řízení podniků

11:30 - 12:30
Hlavní projev

12:30 - 14:00
Recepce spojená se slavnostním obědem

14:00 - 15:30
§ Partnerské smlouvy Euro-Med
§ Latinská Amerika a Karibik: cesta vpřed
· Workshop: Afrika ve 21. století

16:00 - 17:30
§ Aby měl z transformace užitek každý: chudoba a nerovnost ve střední Evropě a Střední Asii
§ Afrika: budování prostředí přívětivého k investorům
· Spolupráce mezi Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou v zemích po ukončení konfliktu: případ Východního Timoru

PONDĚLÍ 25. září 
9:00 - 10:30
§ Digitální sblížení: přístup a posílení

11:00 - 12:30
§ Vytváření sítě: zakládání nových společností v rozvojovém světě
§ Řízení ekonomiky, ovládnutí státu: poučení pro boj s korupcí a zlepšování způsobu správy
· Workshop: objevování skrytých hodnot finančních a ekonomických údajů v tabulkových procesorech

12:30 - 14:00
Recepce spojená se slavnostním obědem

14:00 - 15:30
§ Správa měst procházejících transformací: v roce 2000 a v pozdějších letech
§ Poté, co umlknou zbraně: obchod v míru
· Workshop: tvorba programů pro snižování chudoby - první poučné poznatky a zkušenosti

16:00 - 17:30
Závěrečný kulatý stůl Na cestě ke globální ekonomice prospěšné všem: kam půjdeme dále?

17:30 - 19:00
Recepce pořádaná společností Arthur Andersen

PÁTEK 22. září
8:45 - 10:30
Zahajovací kulatý stůl: NA CESTĚ KE GLOBÁLNÍ EKONOMICE PROSPĚŠNÉ VŠEM: ÚKOLY A PŘÍLEŽITOSTI

Globalizace je jednou z nejvýbušnějších otázek současnosti. Globalizace jako mnohostranný pojem je svými příznivci nazírána jako efektivní prostředek k dosažení globálního ekonomického růstu a prosperity. Její kritici však argumentují tím, že globalizace rozšiřuje propast mezi bohatými a chudými a poškozuje životní prostředí. Nedávné ekonomické krize a nestabilita trhu společně s rostoucí kritikou z řad občanské společnosti zdůrazňují potřebu pokračovat ve zkoumání globalizace z různých hledisek. Zahajovací kulatý stůl Programu seminářů 2000 spojuje významnou skupinu mezinárodních myslitelů a vůdčích osobností a lidí stanovujících trendy, kteří zde budou prezentovat své názory na rizika, úkoly a příležitosti spojené s globalizací, budou rozebírat debatu o jejím dopadu na lidi a diskutovat o tom, jak by měl reagovat veřejný a soukromý sektor. Řečníci a účastníci budou o těchto problémech diskutovat na sympoziích a seminářích, které se budou konat během následujících čtyř dní. Důležitá témata, jimiž se budou zabývat, budou zahrnovat:
§ Proč existují tak výrazné rozdíly v rychlosti snižování chudoby v rozvojovém světě a do jaké míry je lze spojovat s globalizací?
§ Jak mohou tvůrci politiky využívat příležitostí pro zvýšení ekonomického růstu a pro zlepšení životní úrovně, které poskytuje globalizace, a současně zmírňovat rizika a podporovat větší spravedlnost?
§ Je globalizace překážkou pro úsilí států stanovit normy pro ochranu životního prostředí?
§ Jaký díl odpovědnosti za sdílení přínosů globalizace s ostatními nese obchodní sektor?
§ Jakých druhů správy a regulace je zapotřebí pro získání užitku z integrované světové ekonomiky?
§ Jak lze nejlépe využít mezinárodní finanční spolupráce a příležitostí poskytovaných otevřenou světovou ekonomikou k dosažení prosperity ve všech vrstvách společnosti?

11:00 - 12:30
FINANCE V NOVÉM TISÍCILETÍ: ROLE GLOBALIZACE A ELEKTRONICKÝCH FINANCÍ

Globalizace, technologický pokrok a Internet mění sektor finančních služeb rychlým a zásadním způsobem. V důsledku těchto změn se stává tradiční paradigma finančního sektoru zastaralým - přicházejí noví aktéři a nové příležitosti, avšak vznikají rovněž nové výzvy a nová rizika.
§ Jaké dlouhodobé výzvy můžeme očekávat v globálním finančním systému?
§ Jaký bude dopad na poskytovatele finančních služeb? Budou banky i nadále jedinečné?
§ Jakým konkrétním výzvám budou čelit tvůrci politiky při vykonávání dohledu nad novými elektronickými trhy a souvisejícími institucemi a při jejich regulaci?
 
 11:00 - 12:30
 VYUŽITÍ MEZINÁRODNÍHO OBCHODU K DOSAŽENÍ ROZVOJE
 
 Globální systém obchodu byl v minulých desetiletích pro mnoho rozvojových zemí mocnou hnací silou růstu. Mnoho chudších rozvojových zemí však nebylo schopno využít těchto příležitostí, zůstalo závislých na tradičních komoditách a došlo k tomu, že se jejich podíl na světových vývozech snížil od počátku 80. let na polovinu. Je zřejmé, že je zapotřebí zaujmout k rozvoji komplexnější přístup, přičemž úkolem je zjistit, jak do tohoto širšího přístupu vhodně začlenit reformu obchodu.
§ Měly by se rozvojové země více začlenit do světové ekonomiky nebo se zaměřit dovnitř tak, aby splnily své rozvojové cíle?
§ Jaké reformy obchodu a doplňkové politiky je třeba realizovat, aby rozvojové země mohly využívat obchodu pro rozvoj?
§ Jak může světové společenství nejlépe pomoci nejchudším zemím využít obchod pro jejich rozvoj?
§ Jaký důraz by měly rozvojové země, a zejména ty nejchudší z nich, klást na multilaterální vyjednávání?
 
 14:00 - 15:15
 MĚNOVÉ OBLASTI A MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ SYSTÉM VE 21. STOLETÍ
 
 V prvních desetiletích 21. století budou pravděpodobně dominovat tři hlavní měnové oblasti: dolar, euro a asijská měna. Zatímco podobu prvních dvou lze již nyní jasně rozeznat, podoba třetí měny je zatím nejistá. Vývoj těchto měnových oblastí bude mít významný vliv na světový měnový systém.
§ Jak budou pravděpodobně vypadat měnové oblasti dolaru a euro a kdo bude asi patřit mezi jejich členy?
§ Jaké vypadají některé z možných scénářů vzniku asijské měnové oblasti?
§ Jaké jsou vyhlídky pokud jde o vztahy mezi těmito oblastmi a jaké budou dopady na mezinárodní měnový a finanční systém jako celek?
 
 14:00 - 15:15
 ABY FUNGOVÁNÍ TRHŮ ZLEPŠILO SITUACI CHUDÝCH
 
 Drtivá většina chudých lidí si vydělává na živobytí činností uplatňovanou na trhu. Pro materiální blahobyt chudých je nejdůležitější to, jak dobře fungují trhy, a zejména to, jaké jsou podmínky pro rozvoj soukromých podniků. Fungování trhu může být za správných podmínek hnací silou procesu snižování chudoby. O jaké podmínky se však jedná? Účastníci prozkoumají za jakých okolností mohou trhy fungovat "ve prospěch" chudých - tj. být silou podporující větší spravedlnost a snižování chudoby. Diskuse se bude konat v kontextu zkušeností získaných z tržně orientovaných reforem v rozvojovém světě během posledních dvou desetiletí.
§ Jakým způsobem mohou vlády nejlépe podporovat podniky vytvářející pracovní místa?
§ Za jakých podmínek má liberalizace obchodu kladný vliv na prosazování spravedlnosti a snižování chudoby?
§ Jaká je souvislost mezi místní regulací a podnikatelskými aktivitami v neformálním sektoru a v malých a středních podnicích?
§ Za jakých podmínek mohou velké domácí společnosti a přímé zahraniční investice napomoci snižování chudoby?
§ Čeho je zapotřebí k tomu, aby z privatizace podniků ve státním vlastnictví získali užitek chudí?

15:45 - 17:00
ŘEŠENÍ FINANČNÍCH KRIZÍ: JAKOU ROLI HRAJE SOUKROMÝ SEKTOR?

Nedávné finanční krize nastolily otázky týkající se účasti soukromého sektoru na řešení finančních krizí. Sympozium se zaměří na otázky spojené s okolnostmi, za nichž by měly být oficiální kruhy ochotny spoléhat se na tradiční katalytickou roli Fondu spočívající ve vytváření spontánních přílivů kapitálu, a s okolnostmi, za nichž by toto mělo být podpořeno více koordinovanými postupy pro zajištění účasti soukromého sektoru.
§ Jak se mohou země lépe bránit proti krizím a navázat konstruktivní dialogy se zahraničními investory?
§ Mělo by mezinárodní společenství směřovat k systému založenému na pravidlech, který by určoval, kdy by byla při řešení krizí požadována koordinovaná účast soukromého sektoru?
§ Jakým způsobem pravděpodobně ovlivní snahy zajistit soukromé financování pro řešení krizí strukturu kapitálových toků k dlužníkům na rozvíjejících se trzích?

15:45 - 17:00 
VÝZVY SPOJENÉ S GLOBÁLNÍ KONKURENCÍ PODNIKŮ

Světová ekonomika se bude i nadále sjednocovat v důsledku postupného mizení národních hranic a rostoucích technických možností. Když společnosti rozvojových zemí vstupují na globální trhy, musí čelit často hrozivým silám globální konkurence. Tento seminář upozorní na některé hlavní úkoly - a na některá řešení -, které budou muset tyto společnosti splnit, aby se staly globálními aktéry.
§ Podle jaké vhodné strategie by měly podniky v rozvojových zemích reagovat na výzvy globální konkurence?
§ Jak mohou společnosti z rozvojových zemí soutěžit na domácích trzích se zavedenými nadnárodními korporacemi?
§ Jaký přístup uplatňují velké nadnárodní společnosti v rozvojových zemích, když urychlují své strategie tak, aby stačily tempu globalizace?
§ Jaký vhodný strategický rámec by měly přijmout vlády rozvojových zemí?
 
 17:30 - 18:30
 HLAVNÍ PROJEV
 Romano Prodi, předseda
 Komise Evropských společenství
 
 18:30 - 19:30
 UVÍTACÍ RECEPCE
 
SOBOTA 23. září
 
 8:45 - 10:30
 E-FINANCE.COM: DŮSLEDKY PRO POLITIKU
 
 V současné době, kdy spotřebitelé i podniky začali používat Internet pro on-line bankovnictví a další finanční transakce, již není návratu zpět. Finanční služby realizované přes Internet otřásají bankovním průmyslem, noví aktéři soupeří o získání náskoku před tradičními poskytovateli, a to na kolbišti, pro něž ještě nebyla stanovena základní pravidla.
§ Jak reagují zavedené "kamenné" banky na výzvy, které představují noví internetoví konkurenti?
§ Jaké strategie přijímají noví aktéři v oblasti podnik-podnik a podnik-zákazník?
§ Jaké jsou důsledky elektronických financí pro rozvojové země?
 
 9:00 - 10:30
 INTEGRACE DO EVROPSKÉ UNIE: ÚKOLY PRO PŘISTUPUJÍCÍ ZEMĚ
 
 Rozvinutější transformující se ekonomiky východní a střední Evropy se musí zabývat životně důležitými fiskálními a makroekonomickými otázkami tak, aby položily základy hladkého přístupu do Evropské unie.
§ Jaké makroekonomické a strukturální politiky je zapotřebí realizovat pro usnadnění ekonomické integrace do Evropské unie?
§ Jaké případné kompromisy jsou obsaženy v úspěšné realizaci těchto politik?
§ Jak mohou politici pomoci usnadnit ekonomickou integraci do Evropské unie?

11:00 - 12:30
ZLEPŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DOBRÝM OBČANSKÝM CHOVÁNÍM V PODNICÍCH

V této éře rychlé globalizace, technických novinek a zásadních ekonomických, politických a sociálních změn se politici, vedoucí obchodníci a vůdčí osobnosti občanského sektoru shodují na rostoucím významu solidního občanského chování v podnikové sféře. Tento seminář se za použití několika případových studií prezentovaných vysoce postavenými manažery zaměří na občanské chování  v podnikové sféře z pohledu trhu.
§ Jaká je úloha podnikatelů, občanské společnosti a vlády v otázce solidního občanského chování v podnikové sféře?
§ Jak se vytváří obchodní a politické prostředí, které podporuje solidní občanské chování v podnikové sféře?
§ Může solidní podniková etika a praxe zlepšit konkurenceschopnost podniku a výsledky podniku?
§ Jaká je a jaká by měla být role soukromého sektoru ve společnosti?
 
 11:00 - 12:30
 VEDE CESTA VPŘED DOLARIZACÍ / EURO-IZACÍ?
 
 Mnoho rozvíjejících se ekonomik vážně zvažuje přínosy plynoucí z přijetí zahraniční měny, jako například amerického dolaru, jako svého jediného zákonného platidla. V Evropě některé země rovněž uvažují o tom, že zavedou měnu euro dokonce ještě před svým vstupem do Evropské unie. V rámci tohoto semináře budou diskutovány náklady a přínosy spojené s těmito kroky.
§ Jak závažné jsou tradiční argumenty o "optimální měnové oblasti" pro měnové unie v současném prostředí?
§ Jaká by byla reakce mezinárodních kapitálových trhů na státní a soukromou zadluženost?
§ Jsou ztráta měnové autonomie, výnosů v podobě ražebného a ztráta tradiční "funkce půjčovatele poslední instance" závažnými problémy?
§ Usnadnila by včasná, jednostranná euro-izace přechod ekonomik střední a východní Evropy ke členství v Evropské centrální bance?

14:00 - 15:15
SOUKROMÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A DŮCHODY: ÚLOHA REGULACE

V rozvinutých i rozvojových zemích je soukromý sektor stále více využíván pro zajištění zdravotního pojištění a pro přilepšení příjmů v důchodovém věku, a to prostřednictvím penzijních fondů řízených soukromými osobami a prostřednictvím důchodů. Tento (částečný) outsourcing je výsledkem problémů spojených s reformováním sociálních programů ve státní sféře, přání spojit sociální cíle s ekonomickým růstem a přání využít pružnost soukromého sektoru. Odklon od přímého vyplácení a od financování těchto sociálních programů v plném rozsahu vyvolává otázky týkající se úlohy vlády při zajišťování adekvátního a efektivního soukromého vyplácení vhodnou regulací a dohledem a otázky týkající se cílů a mezí tohoto vyplácení. Svá stanoviska vyjádří řečníci z veřejného i soukromého sektoru.
§ Je vhodná státní regulace v zájmu soukromého sektoru? Může být tato regulace zajištěna pravidly pro chování v rámci soukromého sektoru a samoregulací?
§ Jaký je potřebný rozsah a kde jsou meze veřejné regulace a dohledu?
§ Existuje rozdíl mezi zeměmi s rozdílným stupněm tržního rozvoje?
§ Mohou státní orgány - zejména výběrčí daní - hrát užitečnou úlohu při dosahování administrativní efektivity a zajišťování toho, aby byly dodržovány předpisy, nebo brání pokroku?
 
 14:00 - 15:15
 GLOBÁLNÍ FINANČNÍ TRHY V TRANSFORMUJÍCÍCH SE EKONOMIKÁCH EVROPY A STŘEDNÍ ASIE: PŘÍŠTÍCH DESET LET
 
 Schopnost transformujících se zemí Evropy a Střední Asie přizpůsobit se vývoji globálních finančních systémů rozhodujícím způsobem určí možnosti rozvoje regionálního finančního sektoru v příštích deseti letech.
§ Jakou roli budou hrát západní finanční instituce ve finančních systémech regionu?
§ Jakým novým výzvám budou čelit regulátoři finančních trhů v zemích nacházejících se v daném regionu?
§ Co by měly země Evropy a Střední Asie podniknout, aby se mohly lépe bránit rozšíření mezinárodních finančních krizí na jejich území?

15:45 - 17:00
PRIVATIZACE A RESTRUKTURALIZACE V TRANSFORMUJÍCÍCH SE EKONOMIKÁCH

Výsledky privatizace v zemích procházejících transformací jsou předmětem vášnivé diskuse, avšak dosud byla tato diskuse z velké části založena spíše na jednotlivých příbězích a tvrzeních, nežli na pečlivé a důsledné analýze. Na tomto semináři budou prezentována zjištění, získaná nedávným komplexním prozkoumáním 125 studií zabývajících se změnou vlastnictví a výsledky restrukturalizace v zemích procházejících transformací. Účastníci semináře se budou rovněž zabývat otázkou, zda a jak by vlády v transformujících se zemích měly postupovat při privatizaci zbývajících podniků ve státním vlastnictví.
§ Jaké byly výsledky privatizace?
§ Jak se tyto výsledky liší v jednotlivých skupinách transitivních zemí?
§ Dosahují někteří vlastníci lepších výsledků než ostatní?
§ Jaký vliv má na restrukturalizaci měkká rozpočtová politika a měkká politika v oblasti hospodářské soutěže?
§ Jaké metody, postupy a politiky by měly přijmout vlády transformujících se zemí pro dokončení privatizačního procesu?
 
 15:45 - 17:00
 BANKOVNICTVÍ A KAPITÁLOVÉ TRHY - NESPLNĚNÝ SLIB V EVROPĚ A STŘEDNÍ ASII
 
 Posílení tržních systémů bankovnictví a kapitálových trhů je považováno za základní prvek úspěšného rozvoje transformujících se ekonomik v Evropě a Střední Asii.
 
§ Co by mělo být obecně podniknuto pro stimulaci zvýšení objemu soukromých úspor a konkrétně pro zvýšení mobilizace vkladů? A co bude od bank vyžadovat větší důraz na financování jejich podnikové klientely v novém desetiletí?
§ Zbrzdily bankovní krize v Evropě a Střední Asii rozvoj reálného a finančního sektoru?
§ Co lze učinit, aby byly kapitálové trhy lépe připraveny na zvládání dlouhodobých přílivů finančních prostředků, které budou způsobeny penzijní reformou v některých státech?
 
 17:30 - 18:30
 HLAVNÍ PROJEV
 Jeho Excellence Ernesto Zedillo,
 prezident Mexika
 
 18:30 - 19:30
 SPOLEČENSKÁ RECEPCE
 
 Neděle 24. září
  9:30 - 11:00
 ZÍSKÁVÁNÍ PODPORY REFOREM ZE STRANY VEŘEJNOSTI
 
 Náročné reformní programy často čelí četným překážkám. Jedním z nejkritičtějších a nejčastěji přehlížených úkolů je zajistit podporu veřejnosti. Klíčem k úspěšné realizaci jakékoliv dalekosáhlé politiky je zapojit všechny dotyčné osoby do konstruktivního dialogu, včetně těch skupin, které budou v procesu "poraženy". Účinný reformní program musí být důkladný nejen po technické stránce, ale musí být rovněž životaschopný z politického a sociálního hlediska. Mezi kritické otázky, které je třeba brát v úvahu, patří: 
§ Proč je důležité, aby se zapojily zainteresované strany již v tak rané fázi, jako je návrh reformního programu? Postupy spojené s účastí všech vzbuzují mnohá očekávání: jak by měla být tato očekávání zvládána?
§ Proč byly reformní programy oslabeny nebo neuspěly při zapojování zainteresovaných stran? Jak lze mobilizovat veřejné mínění, aby podporovalo rozhodující zásady daného programu?
§ Jak jsou identifikovány zainteresované strany a jak je měřena jejich relativní váha? Jak lze oslovit neorganizované články společnosti, které často postrádají silného mluvčího?
§ Jaké klíčové komunikační strategie úspěšně přispěly k řešení otázek národního rozvoje? Jakou roli mohou hrát média? Kdo může pomoci vést změnu a podporovat dialog mezi všemi sektory?
 
 11:30 - 12:30
 HLAVNÍ PROJEV
 Bude oznámeno.
 
 14:00 - 15:30
 PARTNERSKÉ SMLOUVY EURO-MED
 
 V 90. letech schválila Evropská unie (EU) významnou iniciativu pro podporu zemí Středomoří v jejich úsilí o rozvoj. Tato iniciativa je důležitá zejména pro ekonomiky Blízkého východu a Severní Afriky, neboť Evropská unie je zdaleka největším obchodním a investičním partnerem tohoto regionu a poskytuje mu největší ekonomickou pomoc. Od roku 1993 podepsaly tři země Středomoří v regionu Blízkého východu a Severní Afriky samostatné partnerské smlouvy s EU a s dalšími zeměmi probíhají jednání. Toto sympozium bude zaměřeno na následující otázky: 
§ Jak lze srovnat závazky EU vůči středomořskému regionu se závazky uskutečnit rozšíření EU směrem na východ?
§ Jak mohou partneři Euro-Med využít tento vyjednávací proces pro maximalizaci užitku ze strany EU, zejména v oblasti služeb?
§ Zabývá se tato iniciativa potenciálně výbušnou otázkou migrace?
§ Doplňují Partnerské smlouvy Euro-Med pokračující regionální a multilaterální snahy o liberalizaci obchodu nebo s nimi soupeří?
 
 14:00 - 15:30
 LATINSKÁ AMERIKA A KARIBIK: CESTA VPŘED
 
 Před Latinskou Ameriku a oblast Karibiku staví realizace jejich rozvojových programů významné úkoly. Úspěšný rozvoj obou regionů závisí na vnitřních politikách i na globálním vývoji. Toto sympozium bude zaměřeno na klíčová témata, která budou jistě ovlivňovat regionální vyhlídky v následujících letech. 
§ Jaké budou budoucí regionální obchodní vztahy v Latinské Americe a v oblasti Karibiku a jaké poučení si můžeme vzít ze zkušeností získaných v minulosti?
§ Jaké budoucí měnové vztahy by nejlépe splňovaly potřeby tohoto regionu a jak mohou být vytvořeny?
§ Jaké jsou klíčové hnací síly konkurenceschopnosti tohoto regionu?
§ Jak mohou být v tomto regionu propojeny aspekty správy s dosahováním národních cílů v podobě růstu a zmírňování chudoby?
 
 16:00 - 17:30
 ABY MĚL Z TRANSFORMACE UŽITEK KAŽDÝ: CHUDOBA A NEROVNOST VE STŘEDNÍ EVROPĚ A STŘEDNÍ ASII
 
 V zemích procházejících transformací došlo během minulého desetiletí k podstatnému nárůstu chudoby a nerovnosti. V mnoha zemích je nezaměstnanost vysoká, reálné mzdy klesly a mzdový příjem jako podíl na celkovém příjmu se snížil, přestože hodnoty těchto ukazatelů jsou v jednotlivých zemích střední Evropy a Společenství nezávislých států (SNS) různé. Existuje silný zájem o vytváření pracovních míst a vysoká poptávka po poskytování sociálního zabezpečení státem. Zkušenosti zemí Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) jsou významné pro ekonomickou a sociální problematiku transformujících se zemí. Tento seminář bude zaměřen na to, jak mohou transformující se země těžit ze zkušeností členských zemí OECD.
§ Jaké politiky mají největší vliv na snižování chudoby?
§ Byly aktivní programy zaměstnanosti úspěšné při snižování chudoby a nezaměstnanosti?
§ Jakou roli hraje sociální pomoc podmíněná tím, že příjemce nemá práci?
 
 16:00 - 17:30
 AFRIKA: BUDOVÁNÍ PROSTŘEDÍ PŘÍVĚTIVÉHO K INVESTORŮM
 
 Klíčovou roli při zvyšování tempa růstu a snižování chudoby v Africe hraje dosahování vyšší úrovně produktivních investic. Tento seminář umožní politikům a soukromým investorům diskutovat o způsobech, jak přilákat investice a jak snížit náklady na podnikání v Africe. Hlavní důraz bude kladen zejména na stabilizaci makroekonomického prostředí, racionalizaci daňových ustanovení, snižování obchodních bariér, modernizaci finančních infrastruktur, urychlení privatizace, zlepšení způsobu správy a na reformu soudnictví. Prozkoumána bude rovněž snaha o dosažení větší rozmanitosti exportu a úloha regionálních obchodních iniciativ. Diskuse se zúčastní jedinci s osobními zkušenostmi se zakládáním podniků v Africe, s realizací reforem zaměřených na podporu podnikání a s koordinací strategických iniciativ v dílčích regionech afrického kontinentu.
§ Jak má být stabilizováno africké makroekonomické prostředí a jak mají být racionalizována jeho daňová ustanovení?
§ Co může být podniknuto a co je podnikáno v souvislosti s obchodními bariérami pro Afriku a v rámci Afriky?
§ Jaký bude mít modernizace afrického finančního systému a reforma afrického soudnictví vliv na investice?
§ Jak lze nejlépe urychlit privatizaci a zlepšit podnikovou správu v Africe?
 
 PONDĚLÍ 25. září
 
 9:00 - 10:30
 DIGITÁLNÍ SBLÍŽENÍ: PŘÍSTUP A POSÍLENÍ
 
 Vznik nové ekonomiky propojené sítěmi má významný dopad na světovou ekonomiku. Stále více je uznávána skutečnost, že přístup k Internetu se stává důležitým faktorem při zajišťování účasti v globální ekonomice. Nebude-li v rozvíjejících se ekonomikách realizována aktivní politika podporující přístup na Internet a posílení této oblasti, zvýší se nebezpečí rostoucí "digitální propasti". Tato konference bude zaměřena na otázky přístupu z hlediska technologie a financování a rovněž na to, jak může přístup k moderním sítím přispět k posílení zainteresovaných stran.
§ Jaké jsou hlavní příležitosti a rizika, před nimiž stojí rozvojové země?
§ Co lze učinit pro to, aby bylo urychleno poskytování přístupu na elektronickém trhu?
§ Jak můžeme zaměřit pozornost na příležitosti, které přináší informační revoluce tak, abychom urychlili budování udržitelné kapacity?
 
 11:00 - 12:30
 VYTVÁŘENÍ SÍTĚ: ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH SPOLEČNOSTÍ V ROZVOJOVÉM SVĚTĚ
 
 K tomu, aby mohl rozvojový svět využívat možnosti Internetu, musí být vytvořeno místní pojetí, které bude odpovídat místním potřebám. Dynamické prostředí pro začínající podniky se proto stává kritickou otázkou při překlenování "digitální propasti". Kromě nedostatku financí pro začínající firmy ve většině zemí chybí také síť zkušených manažerů, poradců a obchodních služeb, které pomáhají začínajícím podnikům dosáhnout úspěchu. Toto sympozium bude zaměřeno na zkoumání otázek podnikání v rozvojových zemích.
§ Co jsou "andělské sítě" a jak pomáhají?
§ Jaká je role "inkubátorů"?
§ Jaké jsou některé významné zkušenosti  v oblasti rizikového kapitálu? Jak vypadají některé z nových odpovědí na výzvy spojené s logistickými a platebními službami?
 
 11:00 - 12:30
 ŘÍZENÍ EKONOMIKY, OVLÁDNUTÍ STÁTU: POUČENÍ PRO BOJ S KORUPCÍ A ZLEPŠOVÁNÍ ZPŮSOBU SPRÁVY
 
 V současnosti je korupce považována za jednu z významných překážek rozvoje. Nejen, že oslabuje podnikatelské prostředí a snižuje růst, ale rovněž přispívá k růstu nerovnosti a chudoby. Jednou ze specifických forem korupce, která se ukázala jako zhoubná, je "ovládnutí státu" mocnými soukromými zájmy. Toto sympozium, na němž se budou podílet významné vůdčí osobnosti z veřejného i soukromého sektoru, bude zaměřeno na ovládání státu a jeho možné odstranění.
§ Jak je možné, že úzký okruh soukromých zájmů dokázal ovládnout procesy tvorby práva a politiky v tolika zemích?
§ Jak může být vliv podnikatelského sektoru usměrňován prostřednictvím širšího a formálnějšího, transparentního mechanismu, jako například prostřednictvím obchodních asociací? Jak by mělo být lobování regulováno?
§ Jak může být v politických a byrokratických institucích zavedena větší transparentnost a odpovědnost, aby došlo ke snížení podnětů a příležitostí k ovládnutí státu?
 
 14:00 - 15:30
 SPRÁVA MĚST PROCHÁZEJÍCÍCH TRANSFORMACÍ: V ROCE 2000 A V DALŠÍCH LETECH
 
 Města hrají při přechodu od plánované ekonomiky k tržní ekonomice klíčovou roli. Představují ohniska snah o dosažení trvalého ekonomického růstu, neboť podporují vznik nových podniků a pracovních míst. Avšak mnoho měst zároveň zápasí o poskytování cenově přístupných služeb pro podnikatele a obyvatele; snaží se zlepšit svoji vlastní správu; pokouší se zapojit občanskou společnost; vytvořit nové zdroje financí a nahradit sítě sociálního zabezpečení dříve zajišťovanou státními podniky. Setkání u kulatého stolu, jehož se zúčastní starostové z východní Evropy a Střední Asie, zástupci vlád, soukromí investoři, akademici a zástupci mezinárodních finančních institucí, se v otevřené diskusi zaměří na klíčové otázky měst.
 
§ Jak se mohou města věnovat svým potřebám s omezenými zdroji a přesto dosahovat trvalého úspěchu?
§ Jak mohou města uvést v rovnováhu citlivost nově se rozvíjejících demokracií s poptávkou globálních investorů po integrovanější světové ekonomice?
§ Jak se mohou města vypořádat s tlakem rychlé sociální změny a vznikem chudoby?
 
 14:00 - 15:30
 POTÉ, CO UMLKNOU ZBRANĚ: OBCHOD V MÍRU
 
 V každé oblasti světa, kde došlo ke konfliktu, byly země zbídačeny, v mnoha případech byly zničeny úspěchy dosažené za desetiletí ekonomického a sociálního rozvoje. Je zřejmé, že rozsah úkolů ve většině situací po ukončení konfliktu odrazuje aktéry veřejného i soukromého sektoru. Přechod k míru a úkoly spojené s obnovením sociální a ekonomické stability pro velké množství vyhnaných osob jsou složité - nejen kvůli nášlapným minám a nevybuchlému vojenskému materiálu, ale rovněž kvůli dozvukům v podobě rozdělených a často militarizovaných společností. Zničení fyzického majetku, přerušení obchodních vazeb, zdecimovaní institucionální kapacita a ztráta lidského kapitálu mohou být drtivé. Toto sympozium se bude zabývat zkoumáním situací, které nastaly po skončení konfliktů, a to v minulosti i současnosti, a podmínkami a snahami o spolupráci, které je zapotřebí vyvíjet, aby se pomoc dostala k postiženým obyvatelům a začala uvádět ekonomiku do normálního stavu.
 
§ Jaké jsou priority při "startování" ekonomik v zemích, v nichž skončil konflikt, při vytváření podmínek pro obnovu obchodu a investic? Jaké je správné načasování a pořadí těchto investic?
§ Co zajistí, aby byl vstup do situací, které nastanou po skončení konfliktů, finančně schůdný pro privátní sektor?
§ Jaké musí být nastoleny podmínky a jaká rizika musí být vyhodnocena?
§ Kdo je nejlépe kvalifikovaný pro vedení těchto rozsáhlých snah? Co brání efektivní spolupráci veřejného a soukromého sektoru?
 
 16:00 - 17:30
 Závěrečný kulatý stůl NA CESTĚ KE GLOBÁLNÍ EKONOMICE PROSPĚŠNÉ VŠEM: KAM PŮJDEME DÁLE?
 
 Zúčastněte se panelové diskuse s významnými osobnostmi a vizionáři a proveďte syntézu a analýzu otázek, o nichž byly vedeny debaty v průběhu čtyřdenního Programu seminářů, a zhodnoťte celkově cestu, která čeká vedoucí představitele vládních, podnikových a nevládních organizací. Tyto osobnosti budou z pohledu svých různých odborností diskutovat o tom, jaké možnosti a strategie zvolit, aby globální ekonomika byla prospěšná všem.
 
 17:30 - 19:00
 RECEPCE POŘÁDANÁ
 SPOLEČNOSTÍ ARTHUR ANDERSEN

W O R K S H O P Y

PÁTEK 22. září
11:00 - 12:30  Workshop
 ROZVOJ, JEHOŽ HNACÍ SILOU JE SPOLEČNOST
 
 Rozvoj, jehož hnací silou je společnost, může být důležitým prvkem strategií snižování chudoby, a to díky dosahování okamžitých a trvalých výsledků na nejnižší úrovni. Rozvoj, jehož hnací silou je společnost, má potenciál zajistit, aby alokace zdrojů více odpovídala potřebám chudých, vedla k lépe udržitelným výsledkům a zvyšovala sílu chudých společenství k tomu, aby docházelo k vzájemnému ovlivňování s vládou, soukromým sektorem a občanskou společností. Přestože bylo dosaženo mnoho místních úspěchů, tyto úspěchy nebyly multiplikovány, zopakovány v požadovaném měřítku. V této souvislosti bude hlavním cílem workshopu prozkoumat udržitelné způsoby přenesení rozvoje, jehož hnací silou je společnost, do většího měřítka, a sice podpořením partnerství mezi společenstvími, soukromým sektorem, místními samosprávami a občanskou společností.
 
§ Jaké existují spojitosti mezi přístupy, které vycházejí ze společnosti, a snižováním chudoby?
§ Jaké existují možnosti v oblasti institucionálních a organizačních opatření, kterých je zapotřebí k vytvoření patřičných podnětů pro rozšíření rozvoje, jehož hnací silou je společnost, včetně nutných mechanismů pro decentralizaci, makropolitik a právních rámců?
§ Jaké jsou mechanismy udržitelného financování programů, jejichž hnací silou je společnost?
§ Jak může být rozvoj, jehož hnací silou je společnost, používán efektivněji jako hlavní prvek strategie Světové banky pro snižování chudoby?
§ Jaké poučení jsme si vzali z dosud získaných zkušeností?
 
 Workshop  11:00 - 12:30  
 KOMPLEXNÍ ROZVOJOVÝ RÁMEC (CDF): DLOUHODOBĚ UDRŽITELNÉ SNIŽOVÁNÍ CHUDOBY POD VEDENÍM ZEMÍ
 
 Komplexní rozvojový rámec (Comprehensive Development Framework, CDF) staví na zkušenostech z rozvoje. Vychází ze čtyř hlavních zásad: vytvoření dlouhodobého, komplexního strategického rámce pomocí procesu národních porad; vybudování silnějšího vlastnického vztahu dané země k programu rozvoje; podpora efektivnějším partnerstvím; a prosazení jasnějšího zaměření na výsledky rozvoje. Od svého zahájení v lednu 1999 byla realizace koncepce a principů CDF monitorována v následujících 12 zemích: Bolívie, Pobřeží slonoviny, Dominikánská republika, Eritrea, Etiopie, Jordánsko, Kyrgyzská republika, Maroko, Rumunsko, Uganda, Vietnam a Západní břeh Jordánu a Gaza. Na workshopu se shromáždí tvůrci rozvojové politiky, kteří se zaměří na následující otázky:
 
§ Jaké jsou zkušenosti ze zkušebních a nezkušebních zemí uplatňujících přístup CDF?
§ Jaké výzvy nás čekají? Jak můžeme postoupit kupředu?
§ Jaká je širší použitelnost přístupu CDF u ostatních zemí včetně praktických důsledků a postupů rozvojových agentur a vlád rozvojových zemí?
 
 SOBOTA 23. září
 
 Workshop  11:00 - 12:30
 MALÉ STÁTY: ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVNOSTI DÁRCOVSKÉ POMOCI
 
 Malé rozvojové země (přibližně definované jako rozvojové země s maximálním počtem obyvatel 1,5 milionu) čelí v globální ekonomice specifickým výzvám. Omezená kapacita, nediverzifikovaná výroba, exponovanost vůči přírodním pohromám a změnám životního prostředí a v některých případech vzdálenost a izolace patří mezi charakteristiky, kvůli nimž jsou malé státy a ekonomiky obzvláště zranitelné. Na zasedání Komise rozvoje v dubnu 2000 ministři přivítali zprávu Společného týmu Sekretariátu společenství a Světové banky nazvanou Malé státy: Řešení úkolů vyvolaných globální ekonomikou. Tato zpráva se zabývala specifickými podmínkami malých států a doporučovala, aby byly tyto podmínky zohledněny v programech multilaterálních obchodních, finančních a rozvojových organizací jako jsou Skupina Světové banky, Mezinárodní měnový fond, Regionální rozvojové banky, Světová obchodní organizace, Rozvojový program Organizace spojených národů a další. Tento workshop bude zajímavé pro zástupce malých států. 
§ Jaké kroky mezinárodní komunita zabývající se rozvojem podniká v souvislosti s prioritními oblastmi uvedenými ve zprávě zmíněného týmu?
§ Jak mohou multilaterální instituce a ostatní dárci harmonizovat své politiky a postupy ke snížení nároků na omezenou institucionální kapacitu malých států a jak mohou aktivněji vyhovět potřebám malých států?
 
 Workshop  14:00 - 15:15
 STABILITA FINANČNÍHO SYSTÉMU: HODNOCENÍ A ODPOVĚDI V PODOBĚ STRATEGICKÝCH LINIÍ
 
 Nedávné krize finančních systémů vážně narušily finanční zprostředkování a alokaci zdrojů, měly nepříznivé dopady na makroekonomické strategie a výkonnost, způsobily snížení národního produktu a bohatství a vedly k  negativnímu efektu přelévání, který zasáhl mezinárodní komunitu. V důsledku toho se obnovil zájem o zjištění faktorů, díky nimž jsou finanční systémy více odolné proti domácím a externím otřesům a které přispívají ke stabilitě finančního systému. Navíc se rychle rozšířil konsensus ohledně potřeby posílit hodnocení a monitorování podmínek a výkonnosti finančních systému a tento konsensus je nyní všeobecně uznáván. Workshop se bude soustředit na klíčové podmínky pro finanční stabilitu a zhodnotí současné snahy mezinárodního společenství a národních orgánů posílit hodnocení a monitorování finančních systémů. 
§ Jaké hlavní podmínky musí být splněny, aby byla zvýšena odolnost finančních systémů proti nepříznivým otřesům a podpořena stabilita finančních systémů?
§ Jaké zkušenosti a nové úkoly se objevily v minulých letech v souvislosti s hodnocením rizik a zranitelnosti finančních systémů, včetně hodnocení dodržování mezinárodních standardů, kodexů a praktik?
§ Jaké nástroje jsou k dispozici pro hodnocení finančních systémů?
 
 Workshop  15:45 - 17:00
 PODPORA ŽEN V OBCHODU A V EKONOMICE: VLIV NA VÝSLEDKY A ROZVOJ
 
 Nové údaje ze Zprávy Světové banky o výzkumu strategie zabývající se rovností pohlaví a rozvojem ukazují, že rovnost pohlaví podporuje ekonomický růst a snižování chudoby. Stejně tak ze zkušeností několika významných korporací působících v soukromém sektoru vyplývá, že rovnost pohlaví na pracovišti napomáhá dosahování dobrých výsledků. Na základě nových skutečností ve Zprávě o průzkumu strategie bude tento workshop dále zkoumat souvislosti rovnosti pohlaví jak v soukromém sektoru, tak z hlediska snižování chudoby. Autoři Zprávy o průzkumu strategie zdůrazní svá hlavní zjištění a účastníci panelové diskuse ze státního a soukromého sektoru budou diskutovat o krocích, které by měli dárci a podniky z kruhů zabývajících se rozvojem učinit -- nebo neučinit -, aby podpořili ženy a růst národních ekonomik a soukromých podniků. Tento workshop je zaměřen na osoby přijímající zásadní rozhodnutí ve veřejném i soukromém sektoru, které mají zájem podpořit rozmanitost, posílit klíčové skupiny klientů a zajistit růst.
§ Jaké jsou důvody pro rovnost pohlaví v ekonomickém rozvoji a v soukromém sektoru?
§ Co víme o výhodách a nevýhodách rovnosti pohlaví z hlediska ekonomických výsledků a rozvoje?
§ Jaká ponaučení si můžeme vzít ze zkušeností které získaly kruhy, zabývající se rozvojem, v souvislosti s podporou rovnosti pohlaví?
§ Jaké jsou specifické kroky, které mohou korporace podniknout, aby podpořily ženy, a které rovněž zlepší jejich konkurenční výhodu a posílí klíčové skupiny klientů?
 
 NEDĚLE 24. září
 
 Workshop  9:30 - 11:00
 PODNIKOVÁ SPRÁVA: VYUŽITÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE K OCHRANĚ PRÁV AKCIONÁŘŮ
 
 Podnikové správa (corporate governance) má celosvětový význam. Podniky hrají zásadní roli při podpoře ekonomického růstu a sociálního pokroku. Po nedávných globálních finančních krizích, které odhalily bezprecedentní volatilitu trhů a vedly k úpravám měn, insolvencím a odlivům kapitálu, kdy hlavní zátěž nesli chudí, není možné reformu správy nadále považovat za národní nebo místní otázku. Globalizace přinesla potřebu mezinárodního úsilí k zajištění udržitelného a sdíleného růstu. Dne 21. června 1999 bylo podepsáno Memorandum porozumění mezi Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a Světovou bankou s cílem financovat Fórum o globální podnikové správě a spolupracovat na uspořádání celé řady kulatých stolů o správě a řízení podniků. Na tomto workshopu budou prezentovány události, k nimž v této oblasti došlo od podepsání Memoranda. Poté bude následovat panelová diskuse o využití informační technologie k ochraně práv akcionářů.
§ Co se událo od podpisu Memoranda porozumění mezi Světovou bankou a OECD?
§ Jak je možné využít informační technologii k ochraně práv akcionářů, například tím, že akcionářům bude umožněno hlasovat e-mailem?
 
 Workshop  14:00 - 15:30
 AFRIKA VE 21. STOLETÍ
 
 V rozporu s všeobecným přesvědčením se ekonomická výkonnost Afriky ve druhé polovině 90. let zlepšila. Na tomto workshopu budou zhodnoceny úspěchy Afriky a přezkoumány prioritní oblasti, v nichž je zapotřebí podniknout příslušné kroky v době, kdy Afrika vstupuje do nového století. Mezi tyto kroky patří zlepšení správy a řízení podniků a prevence konfliktů, investice do lidí, urychlení ekonomické diverzifikace a rozvoj efektivnějších vztahů pomoci. Workshop bude vycházet ze společné výzkumné zprávy, na jejímž vypracování se podílely Světová banka, Africká banka pro rozvoj, Hospodářská komise Organizace spojených národů pro Afriku, Africké hospodářské výzkumné konsorcium a Globální koalice pro Afriku.
§ Jaké další kroky budou podniknuty s cílem urychlit růst a snižovat chudobu?
§ Může si Afrika činit nárok na 21. století?
 
  Workshop  16:00 - 17:30
 SPOLUPRÁCE MEZI MEZINÁRODNÍM MĚNOVÝM FONDEM A SVĚTOVOU BANKOU V ZEMÍCH, V NICHŽ SKONČIL KONFLIKT: PŘÍPAD VÝCHODNÍHO TIMORU
 
 Východní Timor - první stát 21. století - rychle přechází ze stavu na pokraji zkázy do fáze rekonstrukce a obnovy. Pro rychlost této změny je rozhodující dostupnost domácí institucionální kapacity, která je vzácná a jejíž vybudování je časově náročné. Mezinárodní měnový fond a Světová banka jsou součástí tohoto procesu a pomáhají Východnímu Timoru dosáhnout cesty udržitelného rozvoje. Workshop bude zaměřen na:
§ Jak mohou Bretton Woodské instituce společně s Organizací spojených národů a širokým mezinárodním společenstvím pomoci Východnímu Timoru zvládnout jeho vlastní vývoj?
§ Jaká ponaučení jsme si vzali z dosavadního společného úsilí znovu vybudovat Východní Timor?
§ Jsou tyto zkušenosti použitelné v jiných situacích, který nastaly po skončení konfliktů?
 
 PONDĚLÍ 25. září
 
 Workshop  11:00 - 12:30
 OBJEVOVÁNÍ SKRYTÝCH HODNOT FINANČNÍCH A EKONOMICKÝCH ÚDAJŮ V TABULKOVÝCH PROCESORECH
 
 Tabulkové procesory jsou zde jako výkonný a snadno použitelný nástroj pro analýzu finančních a ekonomických údajů. Avšak v případě, že jsou zásadní podnikové nebo institucionální časové řady dat skryty v nepřehledné síti nesrozumitelných tabulek, stává se sdílení dat nemožným, klesá efektivita a věrohodnost dat se stává spornou. V rámci tohoto workshopu řečníci ukáží, jak bylo ve dvou centrálních bankách realizováno řešení tohoto rozsáhlého problému během několika měsíců, které bylo efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům. Workshop je určen pro vedoucí pracovníky, kteří se zajímají o otázky řízení finančních a ekonomických údajů včetně sdílení dat v rámci celé organizace, složitých analýz dat a přehlednějšího zveřejňování dat.
§ Existují ověřená řešení tohoto složitého problému, která nejsou spojena s několikaletým projektem pro systém pro práci s velkým objemem dat (data warehouse) za několik milionů dolarů či s masivním odporem analytiků?
§ Mohou zaměstnanci nadále těžit ze své důvěrné znalosti tabulkových procesorů, jejich vhodnosti a výkonu a přitom napojit své tabulkové procesory na dobře strukturovanou databázi typu back-end?
§ Jak může být tatáž technologie využita k rozšíření analytických možností Excelu, aby zahrnoval standardní postupy týkající se časových řad, jako například odhad potenciálního produktu, sezónní úpravy a základní předpovědi, které mohou být užitečné pro ekonomickou analýzu a formulaci politiky?
§ Co je zapotřebí k realizaci tohoto řešení, které se ukázalo být velmi efektivní v těchto dvou centrálních bankách, v jiných organizacích?
 
 Workshop  14:00 - 16:00
 TVORBA PROGRAMŮ PRO SNIŽOVÁNÍ CHUDOBY - PRVNÍ POUČNÉ POZNATKY A ZKUŠENOSTI
 
 Tohoto workshopu se budou účastnit nejvyšší tvůrci politik ze zemí účastnících se programu Studie o strategiích pro snižování chudoby. Dárci a nevládní zástupci budou diskutovat o dosavadních zkušenostech. Zaměstnanci Banky a Fondu budou odpovídat na otázky týkající se řady vznikajících problémů.
§ Ovlivnil proces zajišťování účasti a vytváření konsensu obsah a kvalitu strategií?
§ Byly procesy, jichž se mohla účastnit veřejnost, navrženy komplexně bez narušování demokratických institucí?
§ Dokázal proces zajistit větší spolupráci dárců?
§ Existuje "nejlepší postup"?

 

Autor:
Hlavní zprávy

Další z rubriky

Logo Účtenkovky tvoří barevná písmena na bílém podkladu
Účtenkovka zlobí. Skenování moc nefunguje a hráčům se do přepisování nechce

Už je to více než dva týdny, co se rozjela účtenková loterie. Cestu k hlavní ceně milion korun, autu či dalším peněžním výhrám však lidem ztěžují problémy s...  celý článek

Ilustrační foto.
Chudoba či sociální vyloučení? V Česku hrozí nejméně ze všech zemí EU

Česká republika byla loni ve srovnání s ostatními 27 státy Evropské unie zemí s nejnižším procentem chudoby a sociálního vyloučení. Společně s Finskem, Dánskem...  celý článek

Na trh vstupuje další stravenka, digitální Benefitka.
E-stravenka Benefitka chce rozbít trh s poukazy. Restaurace nic nestojí

Na trh zaměstnaneckých benefitů ve středu vstoupil nový hráč. Nadnárodní společnost Neeco nabídla elektronickou stravenku, v podobě platební karty. S tou lze...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.