Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Volba tarifu ovlivňuje délku spoření i splácení

aktualizováno 
Stavební spoření má tři fáze -
spoření, přidělení úvěru a splácení úvěru. Pro každou z nich mohou stavební spořitelny v rámci mantinelů daných zákonem stanovit zvláštní podmínky. Proto je dobré si předem říct, co od stavebního spoření člověk očekává, a na podmínky jednotlivých spořitelen se podle toho zaměřit.
Výběr spořitelny

Na začátku stavebního spoření si člověk musí vybrat spořitelnu, tarif a cílovou částku. Pak už jenom stačí podepsat smlouvu. Tu může uzavřít fyzická i právnická osoba, jedinou podmínkou je rodné číslo a trvalý pobyt nebo sídlo v České republice. Každý může spořit na libovolný počet smluv, dostane ale jen jednu státní podporu za rok. Ta se vypočítá jako dvacet pět procent z částky připsané na účet do konce kalendářního roku, maximálně však činí 4500 korun. Kdo chce dosáhnout co nejvyššího výnosu, měl by ročně ukládat tolik, aby součet vlastních vkladů a připsaných úroků byl nejvýše osmnáct tisíc korun. Pokud tedy člověk chce maximálně využít státní podporu, nemusí spořit celých tisíc pět set korun měsíčně, úroky z vlastních úložek a státní podpory by byly navíc. Stačí proto částka okolo 1250 korun měsíčně. Uspořená částka, která hranici osmnácti tisíc za rok převyšuje, se pro výpočet nároku na podporu převádí až do následujícího roku. Ukládat víc na jednu smlouvu je neefektivní a pomoci může jenom těm, kteří nutně potřebují větší úvěr. Pokud ho chtějí čerpat a mají peníze nazbyt, vyplatí se jim spíš spořit maximální částky na více smluv uzavřených blízkými osobami u jedné spořitelny. Nároky na úvěr se dají slučovat a tím je možné dosáhnout i velmi vysokých částek.

Stanovení cílové částky

Jedním z nejdůležitějších kroků po výběru spořitelny je volba cílové částky, tedy peněz, tvořených součtem vlastních vkladů, státní podpory, úroků z nich a nároku na řádný úvěr. Velikost cílové částky je dobré předem zvážit - od ní se vedle výše možného úvěru odvíjí velikost pravidelných měsíčních splátek, poplatky za uzavření smlouvy i rytmus spoření. Ten je dán výběrem tarifu i způsobem přikládání peněz. Ten, kdo chce jen spořit, měl by volit cílovou částku jen o několik tisíc korun vyšší než budou jeho úspory, ušetří tak na poplatcích a měsíčně bude moci ukládat méně peněz. Naopak člověk toužící po výhodném úvěru, by měl velikost cílové částky přizpůsobit jeho předpokládané výši. Například klient, který měsíčně ukládá pět set korun, našetří za pět let včetně všech výnosů asi čtyřicet jeden tisíc. Pokud by si zvolil cílovou částku padesát tisíc, získal by nárok jen na devět tisíc korun řádného úvěru. Proto je lepší z rozpočtu uvolnit víc peněz na pravidelný měsíční vklad - naplní se tak rychleji podmínky pro výhodnější úvěr.

Volba tarifu

Výběrem tarifu volí klient především rychlost získání nároku na úvěr, jeho výši a režim splácení. Obvykle je možné si vybrat z rychlejší a standardní varianty, u některých spořitelen také tarif pro mládež. Poplatek za uzavření smlouvy se u standardních tarifů rovná jednomu procentu z cílové částky. Více požaduje jen HYPO u svého tarifu Nadstandard - a to až 1,6 procenta. Výhodou však je, že člověk může kdykoliv během spoření zdarma zvýšit cílovou částku až na dvojnásobek. Nejlevnější jsou tarify pro mladé u VSS KB, Raiffeisen a ČS-Stavební spořitelny, i když poplatky u těchto smluv se oproti loňskému roku zvýšily. V případě Raiffeisen stavební spořitelny z půl procenta na 0,75 procenta a u ČS-Stavební spořitelny na 0,9 procenta. Některé spořitelny v rámci mimořádných akcí uzavírají s klienty smlouvy zadarmo jako například v současné době ČS-Stavební spořitelna při využití internetu. Rychlá varianta znamená oproti standardním variantám vyšší splátky a kratší nejen dobu spoření, ale i období následného splácení. Tarif i cílovou částku je možné měnit (výjimkou jsou tarify HYPO) až do okamžiku přidělení cílové částky. Za každou další změnu tarifu je však nutné u některých spořitelen znovu platit. Ale pozor! Vedle dalšího finančního vydání může změna podstatných náležitostí smlouvy znamenat také oddálení termínu čerpání úvěru.

Úročení vkladů

Ačkoliv nejsou rozdíly v úročení vkladu klientů u jednotlivých spořitelen velké, při pětiletém cyklu spoření patnácti set korun měsíčně mohou vyšplhat až na čtyři a půl tisíce korun. To by mělo zajímat zejména klienty, kteří chtějí jenom spořit. Základní úročení vkladů se pohybuje mezi 2 (Hypo nadstandard) až 4,5 procenty (Wüstenrot). Ani zde však nesmí klient podlehnout hrátkám s čísly a reklamě. Ze zákona totiž mohou spořitelny poskytovat řádný úvěr jen o 3 procentní body dráž, než úročí vklady. V případě Hypo to tedy znamená úvěr za 5 procent, v případě Wüstenrot 7,5 procenta, pokud si klient vybere vyšší úročení vkladu. Jediná ČSST tak maximálně nevyužívá tříprocentního rozdílu, když vklady úročí čtyřmi a úvěr šesti procenty. Naopak všechny spořitelny kromě "buřinky" dodatečně zvýhodní klienty,kteří nebudou čerpat úvěr. V průběhu spoření jim úročí vklady například třemi procenty,a pokud nepožádají na konci o úvěr, spořitelna jim připíše před vyplacením peněz ještě jednu polovinu součtu připsaných úroků a tím se úročení zvýší. I zde však může nejeden střadatel rychle vystřízlivět ze slibů různých dodatečných bonusů. Například v případě HYPO, VSS KB a Wüstenrot je nutné počkat na splnění všech podmínek pro získání úvěru a jeho přidělení poté odmítnout. To v praxi znamená, zejména pro "sváteční" střadatele, čekání na bonus i výrazně delší dobu, než je zákonem požadovaných pět let.

Konec spoření

Po skončení spořicího cyklu je snahou každého klienta mít co nejdřív hotové peníze. Aby se tak stalo, musí se o své peníze starat. V současnosti všechny spořitelny využívají tříměsíční výpovědní lhůtu. Ta začíná běžet až od následujícího měsíce, kdy spořitelna obdrží výpověď. Proto je vhodné ji odeslat doporučeně na adresu spořitelny již během padesátého sedmého měsíce spoření. Tak například smlouvu, která byla uzavřena 12. 5. 1995, bylo vhodné vypovědět již během února 2000. Od počátku března do konce května uběhly tři měsíce výpovědní lhůty, navíc uplynulo 12. 5. 2000 pět let od jejího založení, což je nutná podmínka pro získání státní podpory, a počátkem června je možné s penězi disponovat.

Jak zvýšit výnosnost stavebního spoření

* uložit peníze na termínovaný vklad, do otevřeného podílového fondu pěněžního trhu (konzervativní investor) nebo do otevřeného podílového fondu akciového (s vyšším rizikem), kde se dá předpokládat vyšší výnos, než je úročení peněz stavební spořitelnou a před koncem roku jako jednorázovou splátku poukázat stavební spořitelně

* získat sedm státních podpor na jednu smlouvu tak, že smlouvu z prosince roku 1998 vypoví klient tak, aby končila v lednu roku 2004. Délka spoření bude pět let a dva měsíce. Státní podpora bude připsána za rok 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.

Jak ukládat?

pravidelně - výhodné pro ty, co chtějí úvěr a jde jim o jeho rychlé získání

jednorázově - výhodné pro klienty, kteří jen spoří a mohou peníze uložit na lépe úročený termínovaný vklad, do otevřených podílových fondů peněžního trhu či dluhopisů a až koncem roku je použít na splátku stavebního spoření.

Obecné podmínky stavebního spoření

Stavební spořitelna Českomoravská st.sp. ČS st.sp. Hypo st.sp.

poplatek za uzavření 1% 1%; mládež 0,9% CL 1%; CMW 1-1,6%
smlouvy (% z CČ)
úročení vkladů (roční)
- při poskytnutí úvěru 3% 4% CL 3%; CMW 2%
- není-li požadován úvěr
(po 5 letech spoření) 3% + 50% z úroků 4% CL 4%; CMW 5%*
minimální cílová CL 10 000; CMW
částka (Kč) 20 000 10 000 30 000
minimální měsíční rychlá var.0,5% z CČ, CL 0,5% z CČ;
úložka (povinná) ostatní 0,3% z CČ není, jen doporučené CMW 0,3% z CČ
výpovědní lhůta 3 měsíce 3 měsíce 3 měsíce
poplatky:
- za vedení účtu
(Kč ročně) 120 120 150
- za zvýšení cílové 1%; CMW do
částky (% z navýšení) 1% 1%; mládež 0,9% dvojnásobku zdarma
- za změnu varianty
st.sp. bez poplatku 100 Kč nelze měnit
- za výpověď smlouvy
do 5 let od uzavření 0,5 % z CČ 0,5 % z CČ 0,5 % z CČ
Slevové karty
(na stavební materiál, ano, po naspoření
služby) 5%z cč ano ne

Stavební spořitelna Raiffeisen st.sp Všeobecná st.sp. KB Wüstenrot

poplatek za uzavření 1%; mládež 0,75% 1%; mládež 0,5%** 1%
smlouvy (% z CČ)
úročení vkladů (roční)
- při poskytnutí úvěru 3% 3% 3% nebo 4,5%***
- není-li požadován úvěr
(po 5 letech spoření) 4%* 3%+ 50% z úroků* 4,5%+1% z CČ*
minimální cílová
částka (Kč) 20 000 20 000 20 000
minimální měsíční 0,5 % z CČ; mládež
úložka (povinná) 0,3% z CČ 0,5 % z CČ 0,5 % z CČ
výpovědní lhůta 3 měsíce 3 měsíce 3 měsíce
poplatky:
- za vedení účtu
(Kč ročně) 120; mládež zdarma 180 150
- za zvýšení cílové
částky (% z navýšení) 1 %; mládež 0,75% 1 %; mládež 0,5 %** 1%
- za změnu varianty
st.sp. zdarma; mládež 0,5% zdarma 1.zdarma, další 100 Kč
- za výpověď smlouvy
do 5 let od uzavření 0,5 % z CČ 0,5 % z CČ 0,5 % z CČ
Slevové karty
(na stavební materiál,
služby) ano ano ne

Poznámka: CČ - cílová částka; *HYPO: jen v případě, pokud byly dodrženy roční vklady, min. zůstatek 20 000Kč a skutečně vznikl nárok na úvěr; *Raiffeisen: pokud bylo naspořeno alespoň 50% z CČ; *Wüstenrot: platí, jen pokud skutečně vznikl nárok na úvěr; *VSS KB: platí, pokud klient naspoří min.40 % z CČ a splní podmínky pro poskytnutí úvěru; **VSSKB: jen do CČ 100 000Kč, z částky nad 1%; ***Wüstenrot: úrok z úvěru je o 3% p.a. vyšší než z vkladu (např. 4,5% z vkladu znamená 7,5% z řádného úvěru)
Pramen: stavební spořitelny

Kolik se dá naspořit za pět let (Kč)

spoření při nečerpání úvěru spoření při čerpání úvěru
Stavební vklady za 5 let celkové úspory celkový výnos celkové úspory celkový výnos
spořitelna (1500 měsíčně) za 5 let v Kč za 5 let v Kč za 5 let v Kč za 5 let v Kč

ČMSS 90 000 124 693 34 693 120 628 30 628
ČS st.sp. 90 000 123 737 33 737 123 737 33 737
HYPO 90 000 128 030 38 030 117 919 27 919
Raiffeisen 90 000 125 765 35 765 122 868 32 868
VSS KB 90 000 124 983 34 983 120 822 30 822
Wüstenrot 90 000 130 756 40 756 128 380 38 380

Poznámky: orientační výpočty nejsou a nemohou být zcela srovnatelné; nezahrnují poplatky červeně označena - stavební spořitelna s nejvyšším výnosem černě označeny - stavební spořitelny s nejnižšími výnosy ČMSS - bonus při nečerpání úvěru získá po pěti letech spoření, činí 50 % z připsaných úroků ČSST - úročí vklady 4 % v obou případech; řádný úvěr za 6 %p.a. HYPO - tarif CMW - základní úrok 2 % (řádný úvěr 5 %p.a.), bonus 3 %p.a. po min. pěti letech, min. zůstatek 20 000 Kč a vznikl nárok na úvěr Raiffeisen - R tarif; bonus při min. pěti letech spoření a naspoření 50 % z cílové částky - úřok z vkladů je potom 4% p.a. VSS KB - bonus min. po pěti letech spoření, naspoření 40 % z cílové částky - činí 50 % z připsaných úroků Wüstenrot - bonus při nečerpání úvěru získá klient jen při získání nároku na úvěr a pět let spoření, úrok z vkladů pak činí 4,5 % a vrácení 1 % z cíl.částky při čerpání úvěru uveden úrok 4,5%, což ale rovněž znamená řádný úvěr za 7,5 % p.a.
Pramen: stavební spořitelny

Autor:
Hlavní zprávy

Další z rubriky

Vinařský oblek
Vinaři budou mít vlastní kroje, jeden vyjde na 16 tisíc korun

Nejen rybáři, myslivci nebo hasiči mají na jižní Moravě speciální obleky. Svůj slavnostní oděv budou mít také vinaři. Několik desítek se jich už šije.  celý článek

Podnikatel Jan Hradecký na snímku z roku 2013
Při rallye v Africe zemřel Jan Hradecký, zakladatel české firmy Botanicus

Podnikatel a mecenáš Jan Hradecký tragicky zemřel při rallye veteránů Classic Safari. Světu zanechal odkaz prostřednictvím své firmy na přírodní kosmetiku...  celý článek

Vítězem regionálního kola soutěže EY Podnikatel roku se ve Zlínském kraji stal...
České firmy chtějí zvýšit růst pomocí inovací, světové více investují do lidí

Za největší problém do budoucna považují čeští podnikatelé nedostatek kvalitních lidí. Až dvě třetiny firem v něm vidí hlavní riziko pro další růst, ukázal...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.