Vybírat spořitelnu je dobré podle toho, k čemu se úspory použijí

  11:18aktualizováno  11:18
-
Kdo chce jen spořit
Při zakládání stavebního spoření je třeba stanovit takzvanou cílovou částku. Jednoduše řečeno sumu peněz, kterou chce mít vlastník stavebního spoření po pěti letech k dispozici. Tvoří ji vlastní úspory, k nim připočtené úroky, státní podpora a úvěr.

Toho, kdo si chce jen výhodně spořit a nepočítá s úvěrem, by měly zajímat především úroky z vkladů. Většina spořitelen nabízí klientům, kteří nečerpají úvěr, roční úrok čtyři a půl procenta. Výjimkou je Hypo, která poskytuje v rámci Tarifu Nadstandard pět procent, a Raiffeisen se čtyřmi procenty.

Věc má však jeden háček. Klientovi se po dobu trvání stavebního spoření úročí vklad jen základními třemi, respektive dvěma procenty u Hypo, jako by s úvěrem počítal. A teprve po skončení smlouvy, když už je jasné, že si úvěr opravdu nevezme, připočítá spořitelna zvýhodněný úrok.

Jediným ústavem, který každému, ať už čerpá úvěr, nebo ne, připisuje každý rok čtyřprocentní úrok, je ČS-stavební spořitelna. Zájemce o výhodné spoření by se měl před uzavřením smlouvy rovněž zajímat o termín, kdy se připisují úroky z vkladů a státní podpory.

Kromě spořitelny Wüstenrot dnes všechny ostatní ústavy počítají úroky k 31. prosinci. To znamená, že úroky zvýší částku, ze které se vypočítává státní podpora. U Wüstenrot ovlivní sumu pro stanovení státní podpory v roce následujícím.

Kdo chce úvěr
Obecně platí, že ten, kdo chce získat úvěr ze stavebního spoření brzy, nejdříve však podle zákona po dvou letech, měl by zvolit takzvanou rychlou variantu spoření, v rámci níž bude pravidelně měsíčně ukládat vyšší částky.

První důležitá otázka, kterou by měl budoucí zájemce o úvěr ve spořitelně položit, zní: Kolik musím naspořit, abych dostal úvěr? Tedy jaký je v cílové částce poměr "vlastních" peněz a úvěru? U Raiffeisen, ČS-stavební a Českomoravské stavební spořitelny to musí být nejméně padesát procent z cílové částky, Všeobecné stavební spořitelně Komerční banky, Wüstenrotu a Hypo stačí čtyřicet procent.

Další dotaz by měl směřovat k úrokům z úvěrů a době splatnosti úvěru. Většina spořitelen dává úvěr za šestiprocentní roční úrok a zároveň třemi procenty úročí vklad. U Hypo stavební spořitelny je možné v tarifu Nadstandard získat úvěr za pětiprocentní úrok, s tím, že vklady jsou úročeny dvěma procenty.

Naopak Wüstenrot nabízí úvěr i za 7,5 procenta a současně úspory úročí čtyřmi a půl procenty. "Počítali jsme, že se tento typ úročení vyplatí například u kombinace 56 tisíc korun vlastních 44 tisíc korun úvěru," říká zástupkyně spořitelny Helena Dušková.

Určitou výjimkou je ČS-stavební spořitelna, která půjčuje za šest procent, a přitom vklady úročí výhodně čtyřmi procenty.

Zájemce o úvěr by se měl rovněž ptát na podmínky získání překlenovacího úvěru. Ten mohou spořitelny poskytnout klientům, kteří potřebují peníze ještě před tím, než vyprší zákonná dvouletá lhůta pro přidělení úvěru ze stavebního spoření. Tuto půjčku spořitelny úročí zhruba sedmi až jedenácti procenty ročně.

Co je dobré vědět o stavebním spoření
* státní podpora činí 25 procent z ročně uspořené částky, maximálně 4500 korun
* každý má nárok na státní podporu vždy jen u jedné smlouvy
* státní podpora zaniká, pokud klient ukončí spoření dříve než za pět let
* pokud chce rodina spořit více než dva tisíce korun za měsíc, vyplatí se jí uzavřít stavební spoření na dva členy domácnosti
* kdo chce brzy získat úvěr, měl by spořit pravidelně měsíčně vyšší částky

Českomoravská stavební spořitelna
Vinohradská 169/3218 10017 Praha 10
telefon 02174 0411 11
fax 02174 04 86 00

varianty spoření
R - rychlá: měsíční splátka 0,7 % cílové částky, doba splatnosti úvěru zhruba osm let
S - standardní: měsíční splátka 0,5 % cílové částky, doba splatnosti úvěru zhruba dvanáct let
D - dlouhodobá: měsíční splátka 0,4 % cílové částky, doba splatnosti úvěru zhruba sedmnáct let

aktuální nabídka - soutěž o výhry za více než čtyři miliony korun - produkt pra mladé Kombi v jehož rámci lze získat zdarma pojištění - zvýhodněné překlenovací úvěry na privatizaci bytů

Finanční podmínky spořitelny
minimální cílová částka 20 000 korun
minimální měsíční vklad 0,5 % cílové částky
poplatek za uzavření smlouvy 1 % cílové částky
poplatek za vedení účtu 120 korun ročně
poplatek za předčasnou výpověď 0,5 % cílové částky
poměr úspor a úvěru v %* 50:50
roční úrok z vkladu bez úvěru 4,5 %
roční úrok z vkladu s úvěrem 3 %
roční úrok z úvěru ze stavebního spoření 6 %
roční úrok z překlenovacího úvěru 6,75-9,5 %

Poznámka *ukazatel uvádí, kolik je nutné naspořit, aby klient získal úvěr

ČS-Stavební spořitelna
Pplk. Sochora 27,17013 Praha 7
telefon 02124 30 91 11
fax 02124 30 91 12

varianty spoření
Rychlá - vyšší měsíční úložky i splátky úvěru - doba splatnosti úvěru maximálně osm let
Standardní - pomalejší spoření a splácení úvěru - doba splatnosti úvěru maximálně deset let program Suma pro mladé do 29 let program Sonáta pro klienty nad 50 let

aktuální nabídka - slevy ve vybraných prodejnách - soutěž o automobil - dárek pro klienty uzavírající další smlouvu po pěti letech

Finanční podmínky spořitelny
minimální cílová částka 10 000 korun
minimální měsíční vklad není stanoven
poplatek za uzavření smlouvy 1 % cílové částky, u programů Suma 0,5 %, Sonáta 0,75 %
poplatek za vedení účtu 100 korun ročně
poplatek za předčasnou výpověď 0,5 % cílové částky
poměr úspor a úvěru v %* 50:50
roční úrok z vkladu bez úvěru 4 %
roční úrok z vkladu s úvěrem 4 %
roční úrok z úvěru ze stavebního spoření 6 %
roční úrok z překlenovacího úvěru 6,5-11 %

Poznámka *ukazatel uvádí, kolik je nutné naspořit, aby klient získal úvěr

Hypo stavební spořitelna
Opletalova 29 Praha 1
telefon 02122 87 81 11
fax 02124 22 71 51

varianty spoření
Nadstandard - měsíční splátka úvěru ze stavebního spaření jedno procento úvěrového dluhu, možné i více, doba splatnosti úvěru maximálně jedenáct let a dva měsíce
CL - měsíční splátka úvěru ze stavebního spoření 0,6 procenta úvěrového cílové částky, doba splatnosti maximálně deset let a devět měsíců

aktuální nabídka - stírací losy pro klienty, kteří uzavřeli smlouvu na cílovou částku alespoň 120 tisíc korun - fotoaparát pro klienty, kteří uzavřou po pěti letech další smlouvu

Finanční podmínky spořitelny
minimální cílová částka 30 000/10 000 korun*
minimální měsíční vklad 0,3/0,5 % cílové částky*
poplatek za uzavření smlouvy 1 nebo 1,6 % cílové částky*
poplatek za vedení účtu 150 korun ročně
poplatek za předčasnou výpověď 0,5 % cílové částky
poměr úspor a úvěru v %** 40:60/45:55*
roční úrok z vkladu bez úvěru 5/4,5 %*
roční úrok z vkladu s úvěrem 2/3 %*
roční úrok z úvěru ze stavebního spoření 5/6 %*
roční úrok z překlenovacího úvěru 6,5-9,5 %

Poznámka *Nadstandard/CL, ** ukazatel uvádí, kolik je nutné naspořit, aby klient získal úvěr

Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky
Bělehradská 128/222 120 21 Praha 2
telefon 02122 82 41 11
fax 02/22 82 41 13

varianty spoření
Rychlá - s dobu spoření dva až pět a půl roku - osm let splácí měsíčně 0,75 procenta z cílové částky
Standardní s dobou spoření 3,25 až šest let - zhruba deset let splácí měsíčně 0,6 procenta z cílové částky
Pomalá s dobou spoření 4,25 až 7 let - zhruba dvanáct let splácí měsíčně 0,45 procenta z cílové částky
Junior Program pro mladé do 26 let

aktuální nabídka - slevy ve vybraných obchodech - soutěž o automobil, deset videokamer a toustovače

Finanční podmínky spořitelny
minimální cílová částka 20 000 korun
minimální měsíční vklad 0,5 % cílové částky
poplatek za uzavření smlouvy 1 % cílové částky, u Junior Programu 0,5 %
poplatek za vedení účtu 120 korun ročně
poplatek za předčasnou výpověď -
poměr úspor a úvěru v %* 40:60
roční úrok z vkladu bez úvěru 4,5 %
roční úrok z vkladu s úvěrem 3 %
roční úrok z úvěru ze stavebního spoření 6 %
roční úrok z překlenovacího úvěru 7-12 %

Poznámka *ukazatel uvádí, kolik je nutné naspořit, aby klient získal úvěr

Raiffeisen
Koněvova 99, 130 00 Praha 3
telefon 02/71 0311 11
fax 02/69711 56

varianty spoření
Rychlý tarif - rychlé spoření, měsíční splátky úvěru ze stavebního spoření minimálně 0,6 procenta cílové částky
Standardní tarif - dlouhodobé investice do bydlení, měsíční splátky úvěru ze stavebního spoření minimálně 0,46 procent cílové částky
Dlouhodobý tarif - dlouhodobé spoření, měsíční splátky úvěru ze stavebního spoření minimálně 0,38 procent cílové částky
Tarif pro mládež - úhrada za uzavření smlouvy 0,5 % cílové částky, minimální měsíční vklad 0,3 procenta cílové částky

aktuální nabídka - sada nářadí - zaplacení úhrady smlouvy a vklad ve výši 2400 korun při uzavření smlouvy na cílovou částku minimálně 160 tisíc korun - soutěž o ceny a rok stavebního spoření zdarma

Finanční podmínky spořitelny
minimální cílová částka 20 000 korun
minimální měsíční vklad 150 korun
poplatek za uzavření smlouvy 0,5-1 % cílové částky
poplatek za vedení účtu 100 korun ročně
poplatek za předčasnou výpověď 0,5 % cílové částky
poměr úspor a úvěru v %* 50:50
roční úrok z vkladu bez úvěru 4 %
roční úrok z vkladu s úvěrem 3 %
roční úrok z úvěru ze stavebního spoření 6 %
roční úrok z překlenovacího úvěru 7-10 %

Poznámka *ukazatel uvádí, kolik je nutné naspořit, aby klient získal úvěr

Wüstenrot
Janáčkovo nábřeží 41 150 21 Praha 5
telefon 02/57 09 21 11
fax 02/57 09 21 49

varianty spoření
OF - finanční varianta
ON - normální varianta
OS - speciální rychlá varianta varianty se liší - výší částky, kterou je třeba naspořit, aby spořitelna poskytla úvěr, u OF činí 40 procent, u ON a OS padesát procent - koeficientem ohodnocovacího čísIa, u OF a ON 1a u OS1,25 - výší měsíční splátky úvěru ze stavebního spaření ON - 0,5 procenta z cílové částky OS - 0,6 procenta z cílové částky OF - 0,7 procenta z cílové částky

aktuální nabídka - soutěž o osobní auto, nákupní den v Ikea - pro klienty, kteří uzavírají po pěti letech další smlouvu zvýhodnění 500 až 1500 korun

Finanční podmínky spořitelny
minimální cílová částka 20 000 korun
minimální měsíční vklad libovolné spoření
poplatek za uzavření smlouvy 1 % cílové částky
poplatek za vedení účtu 100 korun ročně
poplatek za předčasnou výpověď 0,5 % cílové částky
poměr úspor a úvěru v %* 40:60/50:50
roční úrok z vkladu bez úvěru 4,5 %
roční úrok z vkladu s úvěrem 3 % nebo 4,5 % - volitelný
roční úrok z úvěru ze stavebního spoření 6 % při úroku z vkladu 3%
roční úrok z překlenovacího úvěru 6,9-11 % pro fyzické osoby

Poznámka *ukazatel uvádí, kolik je nutné naspořit, aby klient získal úvěr

Poznámka: aktuální nabídka zahrnuje některé výhody, které spořitelny poskytuje
Pramen: spořitelny a publikace Stavební spoření, autor Rudolf Doucha, vydalo nakladatelství Grada, Praha 1999
Autor:


Nejčtenější

Všichni chtěli spot ve stylu Air Bank, říká autor. Nově opisuje E.ON

Reklama na služby E.ON.

Jedni říkají, že jde o „vykrádačku“, jiní to tak nevidí. Spotů, které se inspirovaly populárními krátkými reklamami Air...

Šátek za tisíc dolarů vypadá jako ženské přirození, značka Fendi sklidila výsměch

Růžovou šálu Touch of Fur vyrábí italská módní značka Fendi

Italská značka luxusního oblečení Fendi pobavila svým kožešinovým šátkem mnohé uživatele sociálních sítí. Zejména jeho...Z prošlého jídla a miliard much udělali dva Britové v Jižní Africe byznys

Od roku 2008, kdy firma vznikla a přijala první zaměstnance, se jejich počet...

Miliardy much a hnijící jídlo jsou pro bratry Jasona a Davida Drewovy z Velké Británie jádrem podnikání. V Jižní Africe...

Mladí chtějí žít na dluh a mít hned to, na co rodiče šetřili, říká bankéř

Šéf Sberbank Edin Karabeg

Mileniálové si půjčují a jsou častěji ochotni jít do rizika než jejich rodiče, myslí si šéf české pobočky Sberbank Edin...

Mileniálové všech zemí, spojte se. Mladá generace se odvrací od kapitalismu

Socha Karla Marxe v německém Trieru

Popularita kapitalismu mezi mladými Američany klesá. Přibližně polovina z nich by raději žila v socialistické zemi,...

Další z rubriky

OBRAZEM: Delfín, Tesla Colours i T3. NTM ukazuje sto let českého průmyslu

Výstava Made in Czechoslovakia byla zahájena v Praze 18. 10. 2018. Na...

Od čtvrtka se v Národním technickém muzeu můžete podívat na exponáty výstavy Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který...

Agrofert se znovu snaží koupit pekárny United Bakeries

Dodávky firmy Penam určené pro distribuci pečiva.

Pekárenská firma Penam z koncernu Agrofert hodlá koupit jediného akcionáře čelního českého výrobce pečiva United...

Kdepak první republika, nejlíp se mají Češi dnes, tvrdí studie

Prezident T. G. Masaryk v doprovodu předsedy vlády Antonína Švehly přicházejí...

Život v Československu ve dvacátých letech 20. století bývá často idealizován. V mnoha ohledech byl však výrazně horší...Najdete na iDNES.cz