On-line rozhovor

Za újmu na zdraví lze vysoudit víc. Čtenářům odpovídala expertka

Advokátka Klára Kořínková odpovídá v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz....
velikost textu:
vydáno 19.4.2016 10:30
Advokátka Klára Kořínková se zaměřuje na odškodňování obětí havárií na silnicích. V posledních dvou letech ona a další advokáti, jejichž klienti se soudí kvůli odškodnění za újmu na zdraví, žádají u soudu násobně vyšší částky - i desetkrát vyšší než dosud. S odvahou soudců částky zřejmě ještě porostou.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 19. dubna 2016 do 11:36

OTÁZKA: Vážená pani doktorko, jak se díváte na nejnovější stanovisko NS k náhradám za smrt pro pozůstalé (http://nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~TiskovezpravyNejvyssihosoudu~Nejvyssi_soud_systematicky_monitoruje_cinnost_ceskych_soudu_na_trestnim_useku_pri_rozhodovani_v_adheznim_rizeni__o_narocich_na_nahradu_nemajetkove_ujmy__zpusobene_trestnou_cinnosti~) Domníváte se, že jde o krok zpět ke staré úpravě? Antonín Novotný
Advokátka Klára Kořínková odpovídá v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz.... Klára Kořínková: Vážený pane či paní, děkkuji za velmi dobrý dotaz. Pokud jde o stanovisko NS ČR, domnívám se, že se jedná skutečně o částečný krok zpět. Jde o jakési zmapování současné rozhodovací praxe soudů v případě trestního řízení. NS ČR zde hovoří o částkách za smrt, které tendují se staré právní úpravě. Nicméně si musíme uvědomit, že rozhodnutí v adhézním řízení ohledně nemajetkové újmy není určitě konečným roizhodnutím ve věci a doporučuji podat i civilní žalobu. 19.4.2016 11:01
OTÁZKA: Dobrý den, máte nějakou zkušenost s tím, že by pojišťovny řešily nemajetkovou újmu, kterou požadují oběti dopravních nehod? Případně tu, která byla stanovena rozhodnutím soudu, např. jako součást rozsudku či trestního příkazu v trestních věcech viníků dopravních nehod? Jana Nováková
Advokátka Klára Kořínková odpovídá v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz.... Klára Kořínková: Dobrý den, samozřejmě, že máme zkušenosti s řešením těchto případů. Řešíme je prakticky neustále a máme zkušenosti dobré. 19.4.2016 11:02
OTÁZKA: Jak moc se změnil přístup soudů od účinnosti nového občanského zákoníku ohledně odškodňování újmy na zdraví? Můžete dát příklad - jaké částky žádáte pro své klienty dnes a kolik to ve srovnatelných případech bylo před rokem 2014? A jsou i případy, kdy naopak člověk dostane méně než před NOZ? Proč? Jitka V.
Advokátka Klára Kořínková odpovídá v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz.... Klára Kořínková: Přístup soudů ze změnil. Ostatně je to dáno i tím, že je zcela nová úprava, která poskytuje prostor pro uplatnění vyšších nárhad. Vždy je však třeba mít na paměti, že nárok musí být přiměřený a že nelze žalovat za malé škody na zdraví vysoké částky. Je to o určité proporcionalitě. Pokud jde o případy, které mohu srovnat, poté např. v případě paraplegika bylo za staré úpravy základní hodnocení tzv. ztížení společenského uplatnění cca 500.000.,- Kč. Pokud jsme chtěli náhradu vyšší, museli jsme se soudit. Soudy přiznávaly i desetinásobné odškodnění. Nyní dle Metodiky NS ČR činí odškodnění v základu cca 2.500.000,- Kč. To je určitě méně. Ale bez soudního řízení obdržíte pětinásobek původní částky. Je to opravdu o profesionalitě v daném oboru. Pokud se něčemu věnujete dlouhodobě a intenzivně, poté nelze hovořit o tom, že nová úprava by byla pro poškozené jednoznačně výhodnější. Zcela obecně mohu konstatovat, že výhodnější je u lehčích úrazů, tam je opravdu odškodnění několikanásobné, ale srovnatelné, až nižší u velmi těžkých úrazů. 19.4.2016 11:07
OTÁZKA: Dobrý den, co říkáte na aktuální rozhodnutí NS ČR z tohoto měsíce, kdy NS výrazným způsobem snížil výši náhrady za odškodnění smrti z původní výše 7,5 mil. na 700tisíc s tím, že se dále NS vyjádřil, že se přisuzují moc vysoké náhrady za smrt, neboť dle jejich názoru by odpovídající částka měla být 240-500tisíc. Dle mého názoru je výše náhrady uváděná Nejvyšším soudem zcela nepřiměřeně nízká. Prosím o Vaše stanovisko. Josef Novák
Advokátka Klára Kořínková odpovídá v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz.... Klára Kořínková: Dobrý den, musím bohužel konstatovat, že se jedná o aktuální tendenci. I my máme v kanceláři stej- ný případ, kdy nám soud prvého stupně přiznal pro poškozené náhradu ve výši 8,5 mil a odvolací soud náhradu snížil na 2,5 mil. Jedná se však s rozhodnutím v trestní věci, tedy v tzv. adhézním řízení, a pozůstalí se mohou další náhrady domoci v rámci řízení u civilního soudu. 19.4.2016 11:09
OTÁZKA: Jak se pojišťovny staví k odškodňování podle NOZ? Brání se více než předtím vyplácení vyšších částek? Je možné, že v případě povinného ručení pojišťovna odmítne proplatit celou částku, kterou soud rozhodne, protože se jí zdá nepřiměřená? To může? A co pak klientovi zbývá? Jitka V.
Advokátka Klára Kořínková odpovídá v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz.... Klára Kořínková: Dobrý den, s odškodňováním od pojišťoven máme dobré zkušenosti. Je to samozřejmě o tom, že na jedné straně stojí poškozený a na druhé subjekt, který platí. Vždy je třeba vysoké odškodnění dobře vyargumentovat. Pokud je však argumentace dobrá, dostaví se úspěch. Je však třeba podat žalobu k soudu. To se bez kvalifikované pomoci advokáta neobejde. 19.4.2016 11:11
OTÁZKA: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat jaký je rozdíl ve výši odškodnění pokud jsem byla obětí dopravní nehody, během mé pracovní cesty a mezi dopravní nehodou, která nebyla uznána za pracovní úraz a bude se řešit z PZPčka pana co do mě naboural? Co je výhodnější, nehoda jako pracovní úraz nebo z PZP? Kde je více nároků a jakých konkrétně. Děkuji za radu. Míša
Advokátka Klára Kořínková odpovídá v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz.... Klára Kořínková: Dobrý den, pokud jste utrpěla pracovní úraz při dopravní nehodě, poté si můžete vybrat, zda budete nárokovat odškodnění z titulu zák. 168/99 Sb., tedy z tzv. povinného ručení, kde se pro výši náhrady užije OZ 89/2012 Sb., anebo zda bude nároky uplatňovat dle zák. práce 262/2006 Sb. a dále dle vl. nař. 276/2015 Sb. (nepíšete, kdy se Vám přesně úraz stal; vycházím z premisy, že nyní aktuálně). Nároky jsou v zásadě shodné, ale pro odškodnění z titulu pracovního úrazu dle použije striktně nař. vlády 276/2015 Sb. které zavádí rovněž tabulkový systém náhrady za bolest a zřížení společenského uplatnění. Pokud jde o srovnání s Metodikou, pak bolestné je zhruba stejné, ale dle nař. vl. 276/2015 Sb. činí hodnota bodu 250,- Kč, dle Metodiky pro rok 2016 264,67 Kč. Náhrada za ztížení společenského uplatnění je v případě OZ sice podpůrně stanovena Metodikou, ale výši odškodnění soud určí dle zásad slušnosti. Nároky na náhradu za ztrátu na výdělku, náklady léčení a další jsou zcela totožné dle obou předpisů (OZ a zák. práce), přesto bych spíše doporučila nárok uplatnit jako náhradu z povinného ručení. Viz důvody shora. 19.4.2016 11:17
OTÁZKA: Dobrý de, po nedávném zpřesnění katastru nemovitostí jsem zjistil, že cesta před mým domem je z větší části na mém pozemku. Obec, obzvláště v zimě, provádí údržbu nedbale. Kdyby tam případně došlo k nehodě s újmou na zdraví,. je nebezpečí, že bych i já byl uznán vinným a musel bych platit účastníkům odškodné, protože k nehodě došlo na de iure mém pozemku? Děkuji. BR
Advokátka Klára Kořínková odpovídá v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz.... Klára Kořínková: Dobrý den, bohužel vlastník pozemku odpovídá za škodu, ke které dojde na jeho pozemku, a to z předpokladu, že zanedbal údržbu. Pokud by bylo prokázáno, že škoda vznikla v důsledku zanedbané údržby, poté byste byl odpovědný za vzniklou škodu. 19.4.2016 11:19
OTÁZKA: Jak moc soudy přihlížejí k finančním možnostem viníka újmy na zdraví, který je povinen odškodnění zaplatit? Jana P.
Advokátka Klára Kořínková odpovídá v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz.... Klára Kořínková: Dobrý den, i otázka finančních možností viníka může být pro výši náhrady podstatná )viz blíže ust. § 2953 OZ) 19.4.2016 11:20
OTÁZKA: Nemají klienti při odškodňování problém s tím, že už se například zemřelí pacienti nepitvají automaticky? Podle nového občanského zákoníku k nim musí být souhlas zemřelého. Jana P.
Advokátka Klára Kořínková odpovídá v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz.... Klára Kořínková: Dobrý den, pitva je skutečně někdy nenahraditelným zdrojem informací. Zejména při určování příčiny smrti. Domnívám se však, že poskytování souhlasu s pitvou je zcela správným krokem vpřed. Problém tedy může nastat, pokud není přesně známa příčina úmrtí a pitva nebyla provedena. Jedná se však o odbornou - lékařskou - otázku, kterou musí zodpovědět lékař. 19.4.2016 11:23
OTÁZKA: Dobry den, stal jsem se svou pritelkyni obeti DN. Vec setrila Policie CR. Pri odbocovani na silnici 1.tr. do nas zezadu narazila v plne rychlosti Felicia, ja mel vuz Octavia. V dobe DN byla ma pritelkyne ve vysokem stupni tehotenstvi (7-10dni) do porodu. Odvezla ji RZS, spustily se ji kontrakce. Pri prijmu si m.j. stezovala na bolest zad, kdy ji vsak na to v nemocnici nevysetrili. Ani po tydnu bolesti neustaly. Pri kontrole si pritelkyne stale stezovala na bolest. Pojistovna nasledne vyplatila bolestne cca 3tis.Kc a me 2x tolik. Pozdeji zjistilo, ze sedadlo spolujezde, kde sedela tehotna pritelkyne (vaha 75kg) praskl ram sedacky. Problemy se zady pretrvavaji, pritelkyne musi min. 1x mes. dochazet na masaze, coz stoji nemale fin. prostredky. Domnivam se, ze mohla mit pritelkyne neco s pateri. Mam kompletni lekarskou zpravu z prijmu po DN, kdy ze zpravy vyplyva, ze ma kontrakce, stezuje si na bolest zad, Mame stizene dokazovani, jelikoz lekari ji nevysetrili.Jak mam postupovat?Dekuji Martin Š.
Advokátka Klára Kořínková odpovídá v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz.... Klára Kořínková: Dobrý den, k Vašemu dotazu uvádím, že se jedná o případ, který se neobejde bez vypracování znaleckého posudku. Bde tedy zapotřebí, abyste požádal znalce z příslušného oboru, nejlépe neurologie, o vypracování posudku. 19.4.2016 11:24
OTÁZKA: Dobry den, na sjezdovce na me najel lyzar, jeho vinou jsem spadl a z pojisteni odpovednosti mi bylo vyplaceno za natrzeni vazu kolene pojistovnou vinika cca 15 000 Kc dle tabule. Domnivate se, ze s touto castkou se nemam spokojit? Dekuji Prochazka
Advokátka Klára Kořínková odpovídá v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz.... Klára Kořínková: Dobrý den, pokud jde o dotaz ohledně poskytnutí náhrady dle pojistné smlouvy, jsou pro výši jednoznačně určující všeobecné pojistné podmínky. Tyto je třeba si obstarat a zjistit, zda např. viník nemá sjednaný nějaký finanční limit. Pokud ano, můžete zbylou část náhrady požadovat přímo po viníkovi, pokud nikoliv, měla by Vám vyšší odškodnění uhradit pojišťovna. I otázka skutečné výše náhrady se však neobejde bez odborného posouzení lékaře či znalce. 19.4.2016 11:27
OTÁZKA: Kde zjistím co mohu požadovat za úraz. Otevřená frakture bérce s trvalými nàsledky. Mohu kromě zdravotních důsledků uplatnit i náklady na nutnou pomoc cizí osobou? Helena
Advokátka Klára Kořínková odpovídá v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz.... Klára Kořínková: Dobrý den, výši náhrady za úraz můžete orientačně zjistit v Metodice NS ČR, ev. pokud se jedná o pracovní úraz, poté v příloze vl. nař. 276/2015 Sb. 19.4.2016 11:28
OTÁZKA: DOBRÝ DEN,dcera mněla 5 1 2016 úraz v autobuse.Řidič autobusu nezpomalil na retardéru,mněla zlomeninu Ě OBRATLU doposud má korzet.Vznikly problémy ve škole ,protože maturuje,případ ještě není uzavřen.Nvíme na co máme nárok.Děkuji POLACHOVÁ anonym
Advokátka Klára Kořínková odpovídá v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz.... Klára Kořínková: Dobrý den, dcera má nárok na odškodnění. Pokud máte k dispozici policejní protokol a dále lékařské zprávy, je možné nároky uplatnit z tzv. povinného ručení, tedy u pojišťovny, u které je pojištěn autobus. V každém případě se můžete obrátit i na advokáta - specialistu. 19.4.2016 11:30
OTÁZKA: polachova.mirka@centrum.cz POLACHOVÁ MIROSLAVA
Advokátka Klára Kořínková odpovídá v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz.... Klára Kořínková: JUDr. Klára Kořínková, Ph.D., advokátka, Fügnerovo nám. 1808/3, Praha 2, www.ak-korinkova.cz, e-mail: office@ak-korinkova.cz 19.4.2016 11:30
OTÁZKA: Měl jsem nehodu a jsem (zatím nepravomocně) uznán vinným, i když já jsem zcela přesvědčen o své nevině. Může poškozený pokračovat po hlavním soudním řízení ještě další žalobou např. u občanskoprávního soudu? Mám nějakou šanci bránit se, když budu v hlavním líčení uznán vinným i bez přímých důkazů? Poškozený "simuluje" a zcela bez svědomí využívá svých známých a zvyšuje škodu a ničí tak nejen finančně, ale i po psychické stránce celou naší rodinu. Děkuji Adam
Advokátka Klára Kořínková odpovídá v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz.... Klára Kořínková: Dobrý den, bohužel jste v pozici viníka, nicméně i pokud jste nehodu zavinil, měla by ji uhradit Vaše pojišťovna z tiulu povinného ručení. Pokud poškozený simuluje, musíte se bránit a hledat argumenty ve Váš prospěch. V každém případě bych využila možnosti vypracování znaleckého posudku z oboru silniční dopravy (k otázce zavinění) a rovněž i posudku z oboru zdravotnicví (ohledně rozsahu zranění). Není samozřejmě vyloučeno, aby vůči Vám byla podána i civilní žaloba, nicméně v každém případě zde bude na straně vedlejšího účastníka vystupovat Vaše odpovědnostní pojišťovna (povinné ručení). 19.4.2016 11:34

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.cz