Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Začít obchodovat s akciemi může i laik

aktualizováno 
- Každý, kdo uvažuje o investování do akcií či dluhopisů, má dvě možnosti nakupovat a prodávat sám, nebo se obrátit na obchodníka s cennými papíry. Lidé, kteří chtějí investovat bez makléře, mohou využívat služeb RM-Systému. Každý, kdo chce jeho prostřednictvím obchodovat, se musí nejdříve na některém obchodním místě zaregistrovat a zároveň zřídit účet ve Středisku cenných papírů (SCP).

Ti, kteří účet již mají, například z dob kuponové privatizace, zaplatí za registraci na RM-Sytému jen padesát korun. Jestliže ho ještě nezaložili, bude je registrace včetně otevření účtu stát sto korun. Při registraci se klientovi automaticky zřizuje takzvaný Jumboúčet.

Na něj se skládají peníze, ze kterých bude hrazena cena nakoupených cenných papírů. Před nákupem akcií, obligací, nebo podílových listů přes RM-Systém musí tedy klient s dostatečným časovým předstihem na Jumbo-účet složit potřebnou částku, a to buď v hotovosti na přepážce Investiční a Poštovní banky, která tyto účty vede, nebo ji lze převést ze svého bankovního konta.

Při sepisování smlouvy s RM-Systémem klient také uvádí účet, na který mají být zaslány peníze při prodeji jeho cenných papírů. Tím může být běžný účet v bance nebo právě Jumbo-účet. Peníze si může jejich majitel rovněž nechat zasílat poštou na adresu.

Pokud člověk chce nakoupit nebo prodat nějaký cenný papír, musí navštívit obchodní místo RM-Systému a tam vyplnit příslušný formulář. Když se podaří obchod uzavřít, tedy nabídka cenných papírů se střetne s poptávkou, platí se ještě provize,závislá na celkové hodnotě obchodu.

Na obchodování bez makléře je třeba mít dostatek času a informací. Člověk musí umět odhadnout či na základě informací vyhodnotit dobu, kdy je nejlepší cenný papír nakoupit nebo prodat.

Investování na burze prostřednictvím makléře
Pokud chce majitel obchodovat s cennými papíry na burze, musí využít služeb obchodníka s cennými papíry neboli makléře. Sám na tento trh totiž přístup nemá. Zde totiž mohou nakupovat a prodávat jen obchodníci s platnou licencí.

Makléřskou společnost je třeba vybírat s rozmyslem, na tuzemském trhu jich působí desítky a jejich podmínky se liší. Při jejím výběru je třeba dbát na to, aby měla platnou licenci od Komise pro cenné papíry - jinak by totiž ani nemohla na burze sama obchodovat.

Dále je dobré vědět, jak často chce klient obchody na burze provádět a jak velké částky chce investovat. Makléřské firmy nabízejí různé způsoby podávání pokynů ke koupi nebo prodeji cenných papírů - může to být faxem, telefonem, u některých společností prostřednictvím internetu.

I při obchodování prostřednictvím makléře musí každý mít účet ve Středisku cenných papírů. K těmto obchodům však klient potřebuje takzvaný účet zvláštního druhu. Proto vybranou makléřskou společnost pověří jeho zřízením. Jednotlivé obchodní pokyny zadává telefonem, faxem, přes internet či jinak - podle toho, jak je dohodnuto ve smlouvě uzavřené s makléřem.

Internetové obchodování

V poslední době se rozvíjí investování do cenných papírů prostřednictvím internetu. Lidé, kteří k němu mají přístup, mohou takto obchodovat například přes RM-Systém. V takovém případě je třeba sepsat se společností RM-Systém smlouvu, zaplatit tři sta korun za zřízení služby a poté má klient možnost přímo z domova nebo kanceláře zadávat obchodní pokyny k nákupu nebo prodeji cenných papírů.

Třísetkorunový poplatek se hradí při každé žádosti o přidělení nebo obnovení certifikátu k užívání této služby, nejméně jednou za šest měsíců. Na druhou stranu mají uživatelé této služby nižší poplatky, jednotlivý obchodní pokyn zaplatí třicet korun.

Za jeho podání přímo na přepážce zaplatí nejméně osmdesát korun. Obchodování přes internet však nabízejí i některé makléřské společnosti.

Správa portfolia

Lidé, kteří se sami kapitálovým trhem zabývat nechtějí, mohou rozhodování kam investovat přenechat makléřské firmě. Této službě se říká správa portfolia. Klient jen sdělí obecné informace o tom, jestli chce vložit peníze spíše do rizikovějších cenných papírů s šancí na vyšší zisk, nebo do bezpečnějších akcií či dluhopisů s nízkým rizikem, ale také s menším potenciálním ziskem.

Jednotlivá rozhodnutí o tom, který cenný papír kdy koupit a prodat, jsou už věcí makléře. Je třeba ovšem počítat s tím, že pro správu portfolia vyžadují makléřské společnosti vklad zhruba od sto tisíc korun a účtují si za službu poplatky.

Tuzemský střadatel, který se rozhodne investovat do cenných papírů, není odkázán jen na domácí investice. V současné době již několik firem nabízí možnost investovat do podílových listů zahraničních podílových fondů a také do jiných zahraničních cenných papírů.

Dluhopisy (nazývané též obligace nebo bondy)
Společnosti mohou vydávat dluhopisy. Ten, kdo koupí dluhopis, získá právo na pravidelnou výplatu úroků. Výplaty úroků se běžně nazývají kupony. Dluhopisy mají různou dobu splatnosti - po jejím vypršení dostane majitel obligace částku odpovídající její nominální hodnotě.

Existují též diskontované obligace. Jejich výnos není založen na principu pravidelných výplat úroků, ale na rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou. Podnik vydá například obligaci s nominální hodnotou deset tisíc korun a splatností pět let. Při jejím vydání ji však prodává za cenu nižší - například sedm tisíc korun.

Ten, kdo koupí tento cenný papír za sedm tisíc korun, dostane při splatnosti obligace za pět let deset tisíc korun a jeho výnos je tedy tři tisíce korun.

Akcie

Akciové společnosti vydávají akcie, jejichž prodejem získávají kapitál. Ten, kdo zakoupí akcii, stává se vlastníkem podílu v dané společnosti, a tedy spolumajitelem této firmy. Má právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě, která se koná minimálně jednou za rok.

V případě, že společnost dosáhla zisku, může valná hromada schválit výplatu dividend. Dividendy jsou podíly na zisku společnosti a náležejí majitelům akcií. Daň z dividend je patnáct procent, její placení zařizuje sama společnost.

S akciemi větších společností se obchoduje na burzách denně ve velkém množství a jejich cena, tedy kurs, se i v průběhu dne mění. Velkých zisků lze dosáhnout právě díky změnám kursů. Jde jen o to, nakoupit akcie tehdy, když jsou levné, a prodat tehdy, když je jejich cena vyšší.

Komise pro cenné papíry

Úřad, který dohlíží nad kapitálovým trhem. V pravomoci komise je například pozastavení obchodování s některými cennými papíry v případě, že by mohlo dojít k ohrožení práv investorů, vydává povolení ke vzniku investičních fondů, schvaluje členy představenstev investičních společností a podobně.

V případě, že má investor podezření na nějakou společnost, s jejímiž cennými papíry se obchoduje na veřejných trzích, že porušila závazná pravidla, může podat Komisi pro cenné papíry podnět, případně se může informovat o situaci v této společnosti.

Komise pro cenné papíry
P.O.Box 208
Washingtonova 7
111 21 Praha 1
Telefon: 02/2109 6111
Bezplatná linka: 0800/160 170 (zprávu je třeba nechat na záznamníku, včetně spojení, na které může komise odeslat nebo zatelefonovat odpověď)

Středisko cenných papírů (SCP)

SCP vede účty cenných papírů každému, kdo vlastní nějaké zaknihované (nikoli tedy listinné) cenné papíry. Na těchto účtech jsou zaznamenány všechny zaknihované akcie, obligace a podílové listy, které majitel vlastní. Kromě toho SCP poskytuje informace o velkých akcionářích jednotlivých společností, které se obchodují na veřejných trzích, o rozhodnutích Komise pro cenné papíry a podobně.

Informační středisko SCP
U půjčovny 2
Praha 1
Telefon: 02/22 24 12 67, 02/22 24 12 68

Burza cenných papírů Praha (BCPP)

Organizátor trhu s cennými papíry. Obchodovat na burze smějí jen její členové, kterými jsou banky a makléřské společnosti. Jednotlivá fyzická osoba tedy na burze přímo obchodovat nemůže - musí vždy využít služeb člena burzy. Cenné papíry, se kterými se na burze obchoduje, jsou rozčleněny do různých skupin. Podniky, jejichž cenné papíry jsou obchodovány na hlavním a vedlejším trhu burzy, musí plnit poměrně náročné informační povinnosti. Podniky, jejichž cenné papíry jsou obchodovány na volném trhu burzy, tyto povinnosti nemají.

Burza cenných papírů Praha, a.s.
Rybná 14
110 05 Praha 1
Telefon: 02/2183 1111

RM-Systém (RMS, RM-S)

Organizátor trhu cenných papírů. Obchodovat může běžný občan přímo, po registraci. Obchodní pokyny ke koupi a k prodeji cenných papírů se zadávají na obchodních místech RM-Systému nebo prostřednictvím internetu.

RM-SYSTÉM, akciová společnost
Podvinný mlýn 6
180 18 Praha 9
Telefon: 02/6619 8111

Minimální částka potřebná ke správě portfolia
Makléřská                                               Částka
společnost                                               (v tis. Kč)
Baader Securities                                     1 000
Česká spořitelna                                     15 000
FIO                                                            100
Komerční banka                                    10 000
Patria Finance                                          1 000
Private Investors                                        100

Pramen: banky a makléřské společnosti

Poplatky za obchod při nákupu stejných akcií za 10 000 korun na pražské burze*
Makléřská                                             Poplatek za realizovaný nákup
společnost                                                      (% z hodnoty obchodu)
Česká spořitelna                             50 Kč + 0,8%, vč. poplatků burzy a SCP
FIO                                                       0,85 % včetně poplatků SCP
Global Brokers                                                     0,38-1,15 %
Komerční banka                                                1,3 %, min. 60 Kč
Union banka                                                                1 %
Poznámka: * v systému KOBOS, v kterém se obchoduje s cennými papíry společností, splňujících burzou dané informační povinnosti; k poplatkům je třeba připočítat poplatky burzy a SCP

Poplatky za uzavřený aukční obchod s akciemi a podílovými listy v RM-Systému
Objem obchodu v Kč                                         Poplatek
0 až 10 000                                                 1,7%, min. 50 Kč
do 100 000                                      173 Kč + 1,2% přes 10 000 Kč
do 1 000 000                                1 253 Kč + 0,8% přes 100 000 Kč

Poplatky za podání obchodního pokynu v RM-Systému
Pokyn s jednodenní účinností                       80 Kč
Pokyn s účinností 15 dnů                            100 Kč
Pokyn s účinností 90 dnů                            120 Kč
Pokyn, podaný přes internet                          30 Kč
Pramen: RM-Systém

Autor:
Hlavní zprávy

Další z rubriky

Kromě posilování prodejů v maloobchodu zrychlily v létě prodeje plechovkových...
Pivo v plechovkách stále roste. Prodalo se ho až o 80 procent víc než loni

Obliba piva z obchodních řetězců, a zejména toho plechovkového, dál roste v neprospěch moku prodávaného v hospodách. Potvrzují to odhady Českého svazu pivovarů...  celý článek

Vítězem regionálního kola soutěže EY Podnikatel roku se ve Zlínském kraji stal...
České firmy chtějí zvýšit růst pomocí inovací, světové více investují do lidí

Za největší problém do budoucna považují čeští podnikatelé nedostatek kvalitních lidí. Až dvě třetiny firem v něm vidí hlavní riziko pro další růst, ukázal...  celý článek

Průzkumný vrt v Cínovci.
Zatím bez reakce. Australská EMH analyzuje usnesení Sněmovny k lithiu

Australská společnost European Metals Holdings, se kterou ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) podepsal memorandum o lithiu, bude tento týden...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.